Flash Express มาตรการเข้มทั้งจุดกระจาย-จุดรับบริการ รับมือการระบาดใหม่ Covid-19

flash express

Flash Express ในฐานะผู้ให้บริการขนส่งและ E-commerce แบบครบวงจร ได้มีมาตรการรับมือ โดยได้มีการเน้นย้ำพนักงานขนส่งพัสดุทุกคนต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่นำส่ง และเข้ารับพัสดุของลูกค้า พร้อมกันนี้ในส่วนของคลังสินค้า (HUB) ศูนย์กระจายสินค้า (DC) และจุดรับส่งพัสดุที่มีอยู่ทั่วไทยกว่า 10,000 แห่งจะต้องทำความสะอาด โดยมีการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้ออยู่ตลอดเวลา เน้นการเว้นระยะห่าง Social Distancing ระหว่างลูกค้า และเจ้าหน้าที่ให้บริการ ยิ่งไปกว่านั้นทุกสาขาจะต้องมีการวัดอุณหภูมิ และเจลแอลกอฮอลล์ ตั้งไว้เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ

จรัสพักตร์ การปลื้มจิตต์ พาร์ทเนอร์กลุ่มธุรกิจ แฟลช กล่าวว่า มีการฝึกอบรมพนักงานขนส่งพัสดุทุกสัปดาห์ในเรื่องการดูแลรักษาตนเอง และการเตรียมความพร้อมก่อนการเข้ารับส่งพัสดุกับลูกค้า ด้วยนโยบายการให้บริการของแฟลช เอ็กซ์เพรส เราเข้ารับพัสดุฟรีถึงที่โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ดังนั้นในแต่ละวันพนักงานขนส่งพัสดุจะต้องมีการเข้ารับส่งพัสดุไม่ต่ำกว่า 70-100 เคส และเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้บริการ ตั้งแต่การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ได้มีการออกกฏระเบียบให้แก่พนักงานทุกคนต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งและตลอดเวลาที่ให้บริการ

flash express

ทั้งนี้ในส่วนการให้บริการในจังหวัดที่เป็นพื้นที่ล็อคดาวน์ ขณะนี้บริษัทฯ ยังคงให้บริการรับส่งพัสดุทุกพื้นที่ในทุกจังหวัดตามปกติ ซึ่งได้มีการเน้นย้ำกับพนักงานของแต่ละจังหวัดในเรื่องกฏเกณฑ์การปฏิบัติตัวด้านเวลา และจะต้องเคร่งครัดตามที่ภาครัฐกำหนด โดยจะไม่กระทบกับการให้บริการขนส่งพัสดุอย่างแน่นอนซึ่งในส่วนของลูกค้าผู้ใช้บริการยังคงสามารถเรียกให้ แฟลช เอ็กซ์เพรส เข้ารับพัสดุฟรีถึงที่โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด โดยสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น Flash Express ได้ที่ app store และ play store และกดเรียกพนักงานเข้ารับพัสดุได้ทันที

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา