ผู้เชี่ยวชาญเผย 5 ทักษะสำคัญในโลกอนาคต ไม่ใช่แค่ความ “เก่ง” แต่ถ้าอยากอยู่รอดต้องมี

การทำงานในโลกแห่งอนาคตเป็นที่พูดถึงกันมาอย่างยาวนาน เพราะความกังวลที่เทคโนโลยีจะเข้ามาแทนที่ โดยเฉพาะภาคการผลิต และการทำงานที่เป็นกิจวัตร การเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ ที่เทคโนโลยีไม่สามารถทดแทนได้ จึงกลายเป็นเรื่องจำเป็น เพื่อเตรียมความพร้อมกับการทำงานในโลกแห่งอนาคต

ที่ผ่านมานักเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัย Harvard เคยมีการศึกษาว่า ภายในปี 2030 เทคโนโลยีจะเข้ามาทดแทนการทำงานของคนกว่า 20 ล้านตำแหน่ง โดยเฉพาะตำแหน่งงานที่ไม่ได้ต้องการทักษะสูง เช่น คนที่ทำงานภายในโรงงาน โดยเทคโนโลยีจะส่งผลกระทบต่อภูมิภาคที่คนทำงานมีทักษะต่ำ มีเศรษฐกิจที่ไม่แข็งแรง และอัตราการว่างงานสูง ก็จะยิ่งมีความเสี่ยงที่จะโดนเทคโนโลยีทดแทนได้ง่าย

Futurist หน่วยงานที่ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการทำงานในองค์กรกว่า 1,000 แห่งทั่วโลก แนะนำการปรับตัวของ “คนทำงาน” ในยุคที่เทคโนโลยีจะเข้ามาทดแทน ด้วยการพัฒนาทักษะแห่งโลกอนาคต และ Soft Skill ที่เป็นสิ่งสำคัญ แต่คนกลับไม่ค่อยให้ความสนใจ

ทักษะการคาดเดาอนาคต รู้เทรนด์ล่วงหน้า

ทักษะการคาดเดาอนาคต ไม่ใช่เรื่องที่อยู่เหนือธรรมชาติแต่อย่างใด แต่เป็นความสามารถในการคาดเดาสถานการณ์ และเทรนด์ใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้น โดยต้องรู้ด้วยว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนี้จะส่งผลต่อการทำธุรกิจ และอาชีพของตัวเอง

ทักษะการคาดเดาอนาคตนี้มีน้อยคนนักที่จะมี แต่อย่างไรก็ตามไม่ใช่เรื่องยากที่จะฝึก อย่างน้อยที่สุดต้องรู้จักที่จะสังเกตถึงความเปลี่ยนแปลง และคิดนอกกรอบ

คอร์สเรียนฟรีแนะนำ ฝึกทักษะการคาดเดาอนาคต

Ready, Set, Future! Introduction to Futures Thinking โดย Institute for the Future: คอร์สเรียนฟรีนี้จะเป็นการสร้างความเข้าใจว่าทักษะการคาดเดาอนาคตคืออะไร เรียนรู้วิธีการรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์สัญญาณแห่งความเปลี่ยนแปลง ด้วยการมองย้อนกลับไปถึงการเปลี่ยนแปลงในอดีตที่ผ่านมา เพื่อคาดเดาการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ทักษะความเป็นผู้นำ แค่เก่งอย่างเดียวไม่พอ

ทักษะความเป็นผู้นำ เป็นสิ่งที่ทุกๆ คนควรมี แม้ตำแหน่งงานอาจไม่ได้เป็นผู้นำก็ตาม ที่ผ่านมาเคยมีการศึกษา พบว่าบุคคลที่มีทักษะความเป็นผู้นำ มีแนวโน้มที่จะได้รับการเลื่อนขั้น หรือได้รับเลือกให้รับผิดชอบในเรื่องสำคัญๆ มากกว่า

โดยทักษะความเป็นผู้นำ ไม่ได้หมายถึงการบริหารจัดการลูกทีม หรือคนที่ต้องทำงานด้วยเพียงอย่างเดียวเท่านั้น เพราะยังมีสิ่งอื่นๆ อีก เช่น

    • ก้าวข้าม Comfort Zone ของตัวเอง เพื่อหาประสบการณ์ใหม่ๆ
    • มีความซื่อสัตย์ กล้าที่จะบอกเรื่องที่ควรรับฟัง ไม่ใช่บอกแต่เรื่องที่คนอื่นๆ อยากรับฟังเท่านั้น
    • กล้าที่จะลงมือ ตัดสินใจทำบางอย่าง เช่น การตัดสินใจเพื่อลดต้นทุน โดยการตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไป

คอร์สเรียนฟรีแนะนำ ฝึกทักษะความเป็นผู้นำ

What Great Leaders Do โดย มหาวิทยาลัย Stanford:

คอร์สเรียนนี้เป็น Podcast ความยาวประมาณ 1 ชั่วโมง สอนโดย Bob Sutton อาจารย์จากมหาวิทยาลัย Stanford ที่จะสอนทักษะของคนที่เป็นผู้นำที่ดี รวมถึงลักษณะนิสัยของคนที่จะเป็นหัวหน้าที่คนอื่นๆ รัก รวมถึงเรียนรู้ผ่านการถอดบทเรียนผู้นำที่ล้มเหลว

ความฉลาดทางอารมณ์ ยังไม่มีหุ่นยนต์ตัวไหนทดแทนได้

ตั้งแต่เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ และ Machine Learning ได้รับการพัฒนามากขึ้น ความสามารถในการรับรู้ เข้าใจ และจัดการกับอารมณ์กลายเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากขึ้น ไม่ใช่แค่อารมณ์ของตัวเองเท่านั้น แต่หมายถึงอารมณ์ของคนอื่นๆ ด้วย ซึ่งความฉลาดทางอารมณ์กลายเป็นทักษะที่นายจ้างต้องการมากที่สุดอันดับต้นๆ จากการศึกษาของ World Economic Forum

การมีความฉลาดทางอารมณ์ที่ดี จะช่วยทำให้เข้าใจอารมณ์และความรู้สึกทั้งของตัวเอง และผู้อื่น ส่งผลต่อการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คอร์สเรียนฟรีแนะนำ ฝึกฝนความฉลาดทางอารมณ์

Develop Your Emotional Intelligence โดย Alison:

แม้ว่าการเรียนคงไม่สามารถทำให้คนธรรมดาๆ กลายเป็นคนที่มีความฉลาดทางอารมณ์ที่ดีได้ เพราะต้องอาศัยการฝึกฝนอยู่เรื่อยๆ และต้องใช้เวลาอย่างค่อยเป็นค่อยไป แต่อย่างไรก็ตามคอร์สเรียนนี้จะช่วยทำให้เห็นภาพองค์ประกอบของความฉลาดมากขึ้น เพื่อประกอบการตัดสินใจ ซึ่งจะมีประโยชน์กับการทำงาน

ทักษะการสื่อสาร เรื่องธรรมดา แต่จำเป็น

ในยุคที่การสื่อสารกลายเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะการทำงานในโลกยุคปัจจุบัน ทั้งการสื่อสารผ่านทางระบบดิจิทัล วิดีโอคอล ประชุมกับเพื่อนร่วมงาน การสื่อสารด้วยความชัดเจนกับผู้อื่นจึงเป็นเรื่องสำคัญ ที่จะนำไปสู่การรักษาความสัมพันธ์ และช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ดี

คอร์สเรียนฟรีแนะนำ ฝึกทักษะการสื่อสาร

Improving Communication Skills โดย University of Pennsylvania:

คอร์สนี้จะเป็นการสอนทักษะที่จำเป็นกับการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ ความสามารถในการโน้มน้าวใจคน การถามคำถามอย่างสร้างสรรค์ สร้างปฎิสัมพันธ์กับผู้ฟัง รวมถึงการสร้างอารมณ์ที่เหมาะสมกับการสนทนาที่แตกต่างกัน เช่น การสื่อสารแบบต่อหน้า การวิดีโอคอล การโทรศัพท์ และอีเมล

ที่มา – cnbc, bbc

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา