ถอดบทเรียนกรณีไฟไหม้เซ็นทรัลเวิลด์ (CentralWorld) ใครต้องรับผิดชอบความเสียหาย?

เมื่อเกิดไฟไหม้ในศูนย์การค้าใจกลางเมืองอย่าง Centralworld เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน เมื่อเกิดเหตุขึ้นใครต้องรับผิดชอบ?

หลังเหตุเพลิงไหม้ในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ (วันที่ 10 เม.ย. 2562 ) ต้นเพลิงมาจากชั้น B2 แต่ควันลอยขึ้นไปยังชั้น 8 ส่งผลกระทบต่อโรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอก คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ สรุปความเสียหายได้แก่ ผู้เสียชีวิตจำนวน 2 ราย และผู้ได้รับบาดเจ็บ 20 ราย โดยศูนย์การค้าฯ แถลงการณ์รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น แต่ธุรกิจที่มีการป้องกันความเสี่ยง เลยมีบริษัทประกันภัยที่จะตรวจสอบและให้ความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้น

ข้อมูลจากคปภ. บอกว่า ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ทำประกันภัยที่เริ่มต้นความคุ้มครองเมื่อวันที่ 31 มี.ค. 2562- 31 มี.ค. 2563 แบ่งเป็น 3 ส่วนได้แก่

  • ความคุ้มครองความเสี่ยงภัยทุกประเภท (Industrial All Risk Insurance) วงเงินคุ้มครอง 15,516 ล้านบาท
  • ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance) วงเงินคุ้มครอง 11,325 ล้านบาท
  • กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก ซึ่งคุ้มครองการบาดเจ็บต่อร่างกายหรือเสียชีวิตและความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกภาย ในวงเงินจำกัดความรับผิดไม่เกิน 100 ล้านบาท (ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้งและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย)

ทั้งนี้มี 5 บริษัทประกันภัยร่วม (Co-Insurers) จำนวน 5 บริษัท ได้แก่ บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน) สัดส่วน 45% บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด(มหาชน) สัดส่วน 25 % บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) สัดส่วน 20% บริษัทกรุงเทพประกันภัยจำกัด (มหาชน) สัดส่วน 5% และ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) สัดส่วน 5%

ด้านโรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอก คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ทำประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน เริ่มคุ้มครองตั้งแต่ 31 ธ.ค. 2561-31 ธ.ค. 2562 วงเงินความคุ้มครอง 6,294 ล้านบาท โดยมี 7 บริษัทร่วมกันรับประกันภัย ได้แก่ บ. นิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์ (28%), บมจ. เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) (24%), บมจ.ประกันคุ้มภัย (17%), บมจ.ทิพยประกันภัย (15%), บมจ.อาคเนย์ ประกันภัย (8%), บมจ.เอฟพีจี ประกันภัย (ประเทศไทย) (5%) และ บมจ.ฟอลคอนประกันภัย (3%)

ที่มา คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.), ข่าวสด

Comments

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา