แฟมิลี่มาร์ท ประกาศ No Bag Stores ร้านงดให้ถุงพลาสติกทุกวันใน 10 สาขา 

แฟมิลี่มาร์ทชูโมเดลร้านสะดวกซื้อรายแรกของประเทศไทยที่งดให้ถุงพลาสติกทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง เพิ่มจาก 1 สาขา เป็น 10 สาขา หวังลดการใช้ถุงพลาสติกได้ 30%

Photo : Shutterstock

หลังจากที่ห้างค้าปลีกในประเทศไทยมีการตื่นตัวกับปัญหาถุงพลาสติกกันอย่างมาก ที่ผ่านมาก็ได้เห็นห้างฯ ใหญ่ๆ ทั้งกลุ่มเซ็นทรัล กลุ่มเดอะมอลล์ประกาศนโยบายอย่างจริงจังแล้ว แฟมิลี่มาร์ทร้านสะดวกซื้อในเครือเซ็นทรัลก็ขอมีส่วนร่วมบ้าง

โดยที่แฟมิลี่มาร์ทได้ประกาศโมเดล No Bag Stores หรือร้านที่ไม่บริการถุงพลาสติก 100% ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน เป็นแนวทางในการลดการใช้ถุงพลาสติกอย่างจริงจัง 

ได้เพิ่มสาขาที่ไม่บริการถุงพลาสติกอีก 10 สาขา ในพื้นที่กรุงเทพฯ จากเดิมที่มีเพียง 1 สาขา หวังลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกที่ก่อให้เกิดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม ลงได้เพิ่มอีก 30% เมื่อเทียบจากปริมาณการใช้ถุงพลาสติกในปีที่ผ่านมา

ที่ผ่านมาแฟมิลี่มาร์ทมีมาตรการต่างๆ ที่ช่วยลดการใช้ถุงพลาสติกผ่านหลากหลายกิจกรรม เพื่อให้พนักงาน และลูกค้าได้เข้ามามีส่วนร่วม ได้แก่ การยกเลิกถุงหิ้วพลาสติกขนาดใหญ่ที่ให้บริการที่หน้าร้าน, การงดให้บริการถุงพลาสติกทุกวันที่ 4 ของเดือน ทุกสาขาทั่วประเทศ รวมทั้งการขอความร่วมมือให้ลูกค้าปฏิเสธการรับถุงเมื่อซื้อสินค้าจำนวน 1-2 ชิ้น 

โดยในครึ่งปีแรก แฟมิลี่มาร์ท สามารถลดจำนวนถุงหิ้วพลาสติกที่หน้าร้านได้กว่า 17 ล้านใบ คิดเป็นกว่า 20% ที่ลดได้เมื่อเทียบจากปีที่ผ่านมา

ฤดี เอื้อจงประสิทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายการตลาด บริษัท เซ็นทรัลแฟมิลี่มาร์ท จำกัด กล่าวว่า

“No Bag Stores เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมภายใต้ โครงการ Green FamilyMart ซึ่งเน้นการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งองค์กรไม่สามารถทำได้โดยลำพัง หากต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ในการร่วมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ถุงผ้า แทนการใช้ถุงพลาสติกหรือการนำกลับมาใช้ซ้ำ เพื่อลดปัญหาที่จะก่อให้เกิดต่อสิ่งแวดล้อม แต่ทั้งนี้ การแก้ไขที่ต้นทางที่ดีที่สุด คือการลดการใช้และการปฏิเสธการรับ จึงได้ผลักดัน No Bag Stores ให้เป็นโมเดลต้นแบบร้านค้าปลอดถุงอย่างจริงจัง และมีแผนที่จะขยายสาขาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในประเทศ”

ขณะนี้มีร้านงดแจกถุงพลาสติกจำนวน 10 สาขาได้แก่ สาขามหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยศรีปทุม, เซ็นทริค ติวานนท์, เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะชั้น 21, สุวรรณภูมิคาร์โก้, กรมการกงศล, อาคารจอดรถผู้โดยสาร, จีทาวเวอร์, แอลพีเอ็น ปาร์คปิ่นเกล้า และสาขากรมอนามัย โดยภายในเดือนสิงหาคมนี้ คาดว่าจะมีเพิ่มอีกในพื้นที่โซนท่องเที่ยว  

จากข้อมูลพบว่าปัจจุบันคนไทยใช้ถุงเฉลี่ยคนละ 3 ใบต่อวันต่อคน เฉลี่ยปีละ 7 พันล้านใบ ในขณะที่ศักยภาพการกำจัดได้อย่างสมบูรณ์ได้ เพียง 25% เท่านั้น การที่ร้านสะดวกซื้อจริงจังกับการงดแจกถุงพลาสติก จะช่วยสร้างพฤติกรรมให้ลูกค้าใช้ถุงผ้า หรือนำถุงมาเองมากขึ้น เพระาร้านสะดวกซื้อเป็นร้านที่ใกล้ชิดกับผู้บริโภคมากที่สุดร้านหนึ่ง เมื่อเทียบกับค้าปลีกอื่นๆ 

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา