Mark Zuckerberg อธิบายความแตกต่าง Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp

Mark Zuckerberg ซีอีโอ Facebook ตอบคำถามนักวิเคราะห์ทางการเงิน ว่าเขามองผลิตภัณฑ์และบริการในเครือ ได้แก่ Facebook, Messenger, WhatsApp, Instagram แตกต่างกันอย่างไร

Instagram vs Facebook

Mark มองว่า Instagram แตกต่างจาก Facebook ตรงที่โมเดลความสัมพันธ์ของผู้ใช้ เพราะความสัมพันธ์ในระบบ Facebook เป็นความสัมพันธ์สองทาง (bidirectional) ระหว่างเพื่อน ในขณะที่ Instagram มักเป็นความสัมพันธ์ทางเดียว นั่นคือผู้ใช้กดติดตาม (follow) แบรนด์หรือคนดังต่างๆ แทน

ด้วยเหตุผลข้างต้น เนื้อหาใน Instagram จึงมักเป็นเนื้อหาที่เปิดให้สาธารณะเข้าถึง (public content) ซะเป็นส่วนมาก ส่วน Facebook มีเนื้อหาที่จำกัดการเข้าถึงเป็นสัดส่วนที่มากกว่า

นอกจากนี้ Instagram ยังเป็นเนื้อหาที่เน้นภาพและวิดีโอ (visual) ทั้งหมด ต่างจาก Facebook ที่มีเนื้อหาประเภทข้อความ ลิงก์ รวมอยู่กับวิดีโอด้วย ในภาพรวมแล้ว ต้องบอกว่าชุมชนผู้ใช้ Instagram มีความแตกต่างกับ Facebook ซึ่งเป็นข้อดี เพราะช่วยเสริมเติมเต็มกันและกัน แนวทางของบริษัทจึงเป็นการส่งเสริมให้คนใช้แอพทั้งสองตัว

WhatsApp vs Messenger

กรณีของ WhatsApp และ Messenger เป็นแอพแชทเหมือนกัน แต่มีกลุ่มผู้ใช้และรูปแบบการใช้งานที่แตกต่างกัน

WhatsApp คือแอพที่นำมาใช้แทน SMS โดยอิงอยู่บนความสัมพันธ์ของเบอร์โทรศัพท์ เราอาจไม่ต้องรู้จักหรือมีสายสัมพันธ์กับคนที่เราจะส่งข้อความ เช่น เราส่ง SMS หาช่างตัดผม เป็นต้น

ส่วน Messenger คือการคุยกับคนที่เป็นเพื่อนหรือมีความสนิทสนมกันอยู่ก่อนแล้ว เรามีแนวโน้มจะส่งข้อความอวยพรวันเกิดบน Messenger มากกว่า WhatsApp นอกจากนี้ แนวทางของ Messenger ยังเน้นการสื่อสารที่แสดงออกถึงอารมณ์ความรู้สึก มีสื่อหลากหลายรูปแบบมากกว่า WhatsApp ที่เน้นข้อความเป็นหลัก และเน้นความเรียบง่าย

Zuckerberg บอกว่ากลุ่มผู้ใช้แอพทั้งสองตัวมีส่วนที่ทับซ้อนกัน เราสามารถส่งข้อความหาเพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัวผ่านทั้ง WhatsApp และ Messenger แต่แอพทั้งสองตัวก็ยังมีศักยภาพเติบโตต่อไปได้ เพราะการสื่อสารด้วยแอพแชทยังมีตลาดให้โตอีกมาก ในอดีต การส่ง SMS เคยมีปริมาณสูงสุด 2 หมื่นล้านข้อความต่อวัน ตอนนี้แค่ Facebook บริษัทเดียวก็มีอัตราการใช้งานสูงกว่านั้นถึง 3 เท่าแล้ว

ที่มา – Facebook

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา