Facebook และ PayPal ลงทุนใน GoJek มองโอกาสเติบโตในอินโดนีเซีย โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อย

Facebook และ PayPal สองบริษัทเทคโนโลยีจากสหรัฐ ได้ลงทุนใน Gojek แพลตฟอร์มดิจิทัลในประเทศอินโดนีเซีย ชี้ว่ายังมีโอกาสเติบโตจากผู้ประกอบการรายย่อย รวมไปถึงการเข้าถึงบริการทางการเงิน

Gojek Indonesia
ภาพจาก Shutterstock

Facebook และ PayPal ได้ประกาศลงทุนใน Gojek บริษัทเทคโนโลยีจากประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งมีแพลตฟอร์มบริการไม่ว่าจะเป็นบริการเรียกรถ การส่งอาหาร ฯลฯ และยังเป็นแพลตฟอร์มที่เติบโตไว ที่กำลังขยายธุรกิจไปในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลายๆ ประเทศรวมถึงประเทศไทย

สำหรับผู้ให้บริการ Social Network รายใหญ่ของโลกได้ให้เหตุผลในการลงทุนกับ Gojek ว่า การลงทุนครั้งนี้จะช่วยให้เข้าถึงผู้ประกอบการรายย่อยในอินโดนีเซีย ผ่านแพลตฟอร์ม Whatsapp และยังช่วยให้ผู้ประกอบการและผู้บริโภคเหล่านี้สามารถเข้าถึงเศรษฐกิจดิจิทัลมากขึ้นกว่าเดิม

นอกจากนี้ 2 บริษัทเทคโนโลยีได้มองตรงกันว่า การเข้าถึงด้านการเงินของประชากรอินโดนีเซียยังถือว่าน้อยมาก และในตัวแพลตฟอร์มของ Gojek เองก็ยังมีบริการด้านการเงิน เช่น บริการจ่ายเงิน บริการกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Wallet ในชื่อ GoPay ให้ลูกค้าของ Gojek สามารถซื้อสินค้าจากผู้ให้บริการอื่นๆ ได้ทั่วโลก

ก่อนหน้านี้ Facebook เองพึ่งจะลงทุนใน Jio ซึ่งเป็นบริษัทโทรคมนาคมรายใหญ่ของอินเดีย และยังเป็นผู้พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล เช่น ค้าปลีก บริการทางด้านความบันเทิง ฯลฯ

Andre Soelistyo ซึ่งเป็น CEO ของ Gojek ได้กล่าวว่า การลงทุนของ 2 บริษัทช่วยทำให้เพิ่มโอกาสในการบรรลุเป้าหมายของบริษัท นั่นคือการทำให้ธุรกิจเข้าถึงโลกดิจิทัลได้มากขึ้น และยังทำให้ลูกค้าของ Gojek หลายล้านคนเข้าถึงบริการและประโยชน์ต่างๆ ที่ได้จากเศรษฐกิจดิจิทัล

อย่างไรก็ดีการลงทุนของ 2 บริษัทครั้งนี้ไม่ได้บอกมูลค่าของการลงทุนแต่อย่างใด โดยก่อนหน้านี้ Gojek มีผู้ลงทุนรายใหญ่ไม่ว่าจะเป็น Alphabet บริษัทแม่ของ Google และ Tencent รวมไปถึงสถาบันการเงินจากประเทศญี่ปุ่นอย่าง Mitsubishi UFJ เป็นต้น

ที่มา – Facebook, CNBC

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา

mm
Content Writer ที่สนใจในเรื่องของตลาดทุนทั้งในและต่างประเทศ กลุ่ม TMT (Technology, Media, Telecom) การควบรวมกิจการ (M&A) นโยบายทางเศรษฐกิจของไทยและต่างประเทศ รวมถึงสิ่งละอันพันละน้อยทางธุรกิจที่น่าสนใจ