เผย 9 อันดับแรงงานด้าน IT ที่ภาคธุรกิจต้องการ “โปรแกรมเมอร์-ดาต้า” ครองแชมป์

Experis เผยผลสำรวจถึงตำแหน่งงานด้านสาย IT ที่ภาคธุรกิจต้องการมากที่สุด โดยที่สายโปรแกรมเมอร์ หรือนักพัฒนามาเป็นอันดับหนึ่ง เงินเดือนพุ่งไปเกือบหลักแสน

Photo : Shutterstock

ในยุคที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการดำเนินธุรกิจและการทำงาน ส่งผลให้ตลาดแรงงานโดยเฉพาะสายงานด้าน IT มีความต้องการสูง 

ล่าสุด Experis บริษัทในเครือแมนพาวเวอร์กรุ๊ป ทำการสำรวจ และเปิดเผยถึงกลุ่มงานทางด้านไอทีจากผู้ประกอบการ 8 กลุ่มธุรกิจ พร้อมจัดอันดับ 9 สายงานเนื้อหอมที่ตลาดต้องการ หวังกระตุ้นตลาดแรงงานปรับตัว

จากผลการสำรวจพบว่า ความต้องการของบุคลากรทางด้านไอที และดิจิทัลยังเติบโตและเป็นที่ต้องการอย่างต่อเนื่องของทั้งภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม โดยมีปัจจัยจากนโยบายขับเคลื่อนประเทศไทยแลนด์ 4.0  และเป็นผลจากความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทในการดำเนินธุรกิจ  รวมถึงการปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานเต็มรูปแบบของยุคดิจิทัลที่เพิ่มขึ้น  

และจากการสำรวจทิศทางตลาดงานดังกล่าวทาง ได้มีการจัดอันดับความต้องการแรงงานสายอาชีพ IT  ปี 2019 พบว่ามี 9 กลุ่มสายงานที่กำลังเป็นที่ต้องการอย่างต่อเนื่อง โดยสำรวจจากกลุ่มลูกค้าภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม ได้แก่  กลุ่มค้าปลีก อีคอมเมิร์ซ สถาบันการเงิน โทรคมนาคม การขนส่ง อุตสาหกรรมการผลิต ที่ปรึกษาและให้บริการด้านไอที  ดังนี้

  1. สายงาน Programmer & Developer  

ปัจจุบันภาคธุรกิจมีการเร่งพัฒนาระบบงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ และแอปพลิเคชันที่รองรับการใช้งานบนสมาร์ทดีไวซ์ทุกแพลตฟอร์ม เพื่อนำไปสู่การให้บริการและเข้าถึงกลุ่มลูกค้า รวมถึงการขยายตลาดใหม่ๆ  ทำให้มีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาแอปพลิเคชัน และซอฟท์แวร์ให้สามารถใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้น 

สายงานนี้จึงเป็นส่วนขับเคลื่อนที่สำคัญ สำหรับตำแหน่งที่เป็นที่ต้องการในสายงานดังกล่าว เช่น Software Engineer, โปรแกรมเมอร์ และนักพัฒนา (Front-End/Back-End/Full Stack), นักพัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน (iOS/Android/Hybrid) มีฐานรายได้เฉลี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ 25,000 ไปจนถึง 135,000 บาทต่อเดือน

  1. สายงาน Data Science  

ในยุคของเศรษฐกิจดิจิทัล  ทั้งภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมต่างมีการเร่งแข่งขันด้านนวัตกรรมและการสร้างประสบการณ์ใหม่ๆให้กับลูกค้า ซึ่งหัวใจสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนธุรกิจให้ประสบความสำเร็จได้นั้น คือ การเข้าใจและเข้าถึงพฤติกรรมของลูกค้า  

Photo : Shutterstock

ข้อมูลทางธุรกิจจึงเป็นกุญแจสำคัญที่หลายองค์กรจะต้องมีการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ ที่พร้อมนำไปสร้างโมเดลธุรกิจใหม่เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลที่แม่นยำ และนำไปสู่การวางแผนการใช้ข้อมูลเพื่อให้ตอบโจทย์การใช้งานของธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ดังนั้น จึงทำให้สายงานดังกล่าวมีความต้องการสูง เช่น Data Scientist, Data Analyst, Business Intelligence, AI (Artificial Intelligence Engineer), ML (Machine Learning Engineer)  โดยมีรายได้เฉลี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ 30,000 ไปจนถึง 180,000 บาทต่อเดือน

  1. สายงานทางด้าน Infrastructure เช่น Network & System  

เป็นสายงานที่มีความต้องการต่อเนื่อง เพราะการขับเคลื่อนและพัฒนาในส่วนของเทคโนโลยีต่างๆ ต้องใช้บุคลากรที่มีประสบการณ์ทางด้านการออกแบบและวางแผนระบบเครือข่ายพื้นฐาน รวมไปถึงมีทักษะการจัดการระบบฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ที่ครบถ้วน เช่น Infrastructure Manager, Network Engineer, System Engineer, Network Administrator, System Administrator, Network & System Security  มีฐานรายได้เฉลี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ 28,000 ไปจนถึง 150,000 บาทต่อเดือน

  1. สายงาน E-Commerce & Digital Marketing  

ด้วยเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวัน และพฤติกรรมผู้บริโภคคนไทยมีการใช้งานอินเตอร์เน็ตและโซเชียลมีเดียต่างๆ เพิ่มขึ้นซึ่งติดอันดับท็อป 5 ของภูมิภาคเอเชีย อีกทั้งพฤติกรรมของผู้บริโภคที่หันมาซื้อสินค้าอุปโภค บริโภคผ่านช่องทางการค้าออนไลน์มากขึ้น รวมไปถึงการใช้งาน E-Payment ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคที่ใช้เวลาอยูในโลกออนไลน์ที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทำให้ความต้องการของสายงานนี้ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น Online/Digital Marketing, Content Manager/Specialist, SEO/SEM, Web/Graphic Designer, Web Master, E-Commerce Front/Back End Developer (Web/Mobile) กลุ่มนี้มีฐานรายได้เฉลี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ 26,000 ไปจนถึง 90,000 บาทต่อเดือน

ภาพโดย Dressformer (Own work) [CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons
  1. สายงาน ERP / SAP   

เมื่อองค์กรมีความต้องการใช้ระบบ ERP เพื่อนำมาช่วยจัดการสายงานทุกสายงานของธุรกิจให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและได้ข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำ สามารถนำไปใช้ประกอบการดำเนินกิจกรรมของธุรกิจได้ และผู้บริหารสามารถเรียกดูข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลสถานะของบริษัทได้ โดยทำหน้าที่จัดการเกี่ยวกับทรัพยากรขององค์กรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตำแหน่งงานของสายงานทางด้านนี้ยังเป็นที่ต้องการสูง เช่น SAP/Oracle Functional Consultant, SAP/ERP Analyst, ERP Consultant, ERP Implementation Specialist, ERP Support & Administrator  โดยมีฐานรายได้เฉลี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ 30,000 ไปจนถึง 220,000 บาทต่อเดือน

  1. สายงาน Database Management  

ระบบฐานข้อมูลถือเป็นหัวใจสำคัญในการรองรับและสนับสนุนการพัฒนาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์หรือโปรแกรมประยุกต์เพื่อรองรับการใช้งาน สำหรับการดำเนินธุรกิจในยุคดิจิทัลการเข้าใช้งานบนเว็บไซต์และโปรแกรมประยุกต์มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นส่งผลให้ระบบฐานข้อมูลมีความจำเป็นต้องมีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญดูแลในส่วนของการบำรุงรักษา สำรองข้อมูล เพิ่มประสิทธิภาพ ดูแลการทำงานของระบบ การรวมหรือย้ายข้อมูล ดูแลด้านความถูกต้องและความปลอดภัยของฐานข้อมูล ส่งผลให้ตำแหน่ง Database Administrator ยังเป็นที่ต้องการของตลาดอยู่เสมอ ซึ่งในตำแหน่งดังกล่าว มีฐานรายได้เฉลี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ 28,000 ไปจนถึง 105,000 บาทต่อเดือน

  1. สายงาน IT Management & Project Management  

การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้และเสริมความแข็งแกร่งให้กับกระบวนการทางธุรกิจยังมีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขั้นตอนและกระบวนการในปัจจุบัน มีการถูกปรับเปลี่ยนโดยนำเทคโนโลยีมาเพิ่มศักยภาพให้มีความเป็นอัตโนมัติยิ่งขึ้น ทำให้เกิดโจทย์ทางธุรกิจใหม่ๆ ซึ่งต้องการกลุ่มสายงานลูกผสมที่มีความรู้ทางด้านธุรกิจควบคู่กับไอทีมาช่วยพัฒนาซอฟต์แวร์และระบบต่างๆในเชิงงานโครงการ ทำให้สายงานเช่น Product Owner, Project Manager, Scrum Master, Business/System Analyst เป็นที่ต้องการเป็นอย่างมากและมีฐานรายได้เฉลี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ 38,000 ไปจนถึง 150,000 บาทต่อเดือน

ภาพจาก shutterstock
  1. สายงาน Cyber Security  

สายงานนี้มีความสำคัญและเป็นที่ต้องการสูง เนื่องจากการเติบโตของจำนวนผู้ใช้งานในโลกไซเบอร์ที่เพิ่มสูงขึ้น ทำให้ต้องสร้างความมั่นใจว่าระบบต่างๆ มีความปลอดภัย ไม่มีช่องโหว่เกิดขึ้นในระบบขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นระบบความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ ความปลอดภัยเครือข่าย ความปลอดภัยด้านโปรแกรมประยุกต์และระบบปฎิบัติการ ความปลอดภัยของโปรโตคอล, เทคโนโลยีเข้ารหัสข้อมูล, และการใช้งานไฟล์วอลล์ร่วมกับมาตรการความปลอดภัยอื่นๆ  รวมถึงต้องติดตามการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อมูลด้วย  สายงานดังกล่าวมีฐานรายได้เฉลี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ 65,000 ไปจนถึง 200,000 บาทต่อเดือน

  1. สายงาน IT Support  

เป็นสายงานที่มีความต้องการของตลาดมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่อง  จากการใช้งานของอุปกรณ์ไอที ระบบฮาร์ดแวร์/ซอฟแวร์ ระบบเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานและแอปพลิเคชัน อันเป็นปัจจัยหลักในการใช้ทำธุรกิจและติดต่อสื่อสาร ผู้ใช้งานยังคงต้องการความช่วยเหลือหน้างานจากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ นั่นคือ IT Support, IT Helpdesk และ Technical Support ซึ่งนับวันยิ่งมีความต้องการสูงขึ้นเนื่องจากการขยายตัวของตลาดไอทีและการทรานส์ฟอร์เมชั่นเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล  โดยสายงานนี้มีฐานรายได้เฉลี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ 18,700 ไปจนถึง 55,000 บาทต่อเดือน

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา