อนาคต EV สดใส ฟันธงปี 2025 รถยนต์ไฟฟ้า จะถูกกว่า รถยนต์ใช้น้ำมัน

ด้วยราคาแบตเตอรี่ไฟฟ้าที่ถูกลงเรื่อยๆ ทำให้ไม่เกิน 8 ปีนับจากนี้ รถยนต์ไฟฟ้าจะมีราคาถูกกว่ารถยนต์ใช้น้ำมันและแก๊สแบบเดิมอย่างแน่นอน 

Photo: Pixabay

อนาคต EV สดใส เมื่อลดต้นทุนเทคโนโลยีได้

งานวิจัยของ Bloomberg เรื่อง New Energy Finance ชี้ว่า ต้นทุนของแบตเตอรี่ไฟฟ้ามีแนวโน้มลดลง ทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าในสหรัฐอเมริกาและโซนยุโรปจะมีราคาถูกกว่ารถยนต์ที่ใช้น้ำมันและแก๊สแบบเดิม

ตัวเลขจากกราฟชี้ชัดว่า แบตเตอรี่ไฟฟ้าจะมีราคาลดลงอย่างต่อเนื่องกว่า 77% นับตั้งแต่ปี 2016 – 2030 และในช่วงหลังปี 2026 ราคาของรถยนต์ไฟฟ้าจะถูกกว่ารถยนต์แบบเดิม แน่นอนว่าแนวโน้มนี้จะทำให้ผู้คนหันมาสนใจใช้รถยนต์ไฟฟ้ากันมากขึ้น

ตัวเลขแสดงต้นทุนของ EV กับรถยนต์แบบเดิม Source: Bloomberg

Gilles Normand รองประธานอาวุโสของบริษัทรถยนต์ไฟฟ้าในฝรั่งเศส คาดการณ์ว่า ในช่วงต้นของทศวรรษที่ 2020 ราคาของรถยนต์ไฟฟ้าจะเท่าๆ กับรถยนต์แบบเดิม

นอกจากนั้นเขายังบอกอีกว่า “รถยนต์ไฟฟ้าจะมีแนวโน้มการใช้งานที่สูงขึ้นจากการลดต้นทุนของเทคโนโลยี รวมถึงนวัตกรรมใหม่ๆ ในขณะเดียวกันรถยนต์แบบเดิมจะลดลงจากการมีกฎระเบียบและข้อบังคับมาจำกัดการใช้งาน”

สรุป

แนวโน้มการเติบโตของรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV มีสูงขึ้น จากการที่สามารถลดต้นทุนอย่างแบตเตอรี่ไฟฟ้าได้ โดยในปี 2025 คาดการณ์ว่าจะมีราคาที่เท่าๆ กับรถยนต์แบบเดิม และหลังจากนั้นจะมีราคาที่ถูกลงอย่างต่อเนื่อง แน่นอนว่าเป็นสิ่งที่ดี เพราะรถยนต์ไฟฟ้าคือหนึ่งในทางเลือกของโลกอนาคตที่ต้องการลดมลพิษและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ที่มา –Bloomberg

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา