ขายเครื่องพิมพ์ก็รักษ์โลกได้! เอปสัน ชูกลยุทธ์ยั่งยืน เน้นสินค้าคุ้มค่า-สนับสนุน Sustainability

เอปสัน ประเทศไทย เดินหน้ากลยุทธ์ธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ลดการใช้พลังงานกลุ่มสินค้าเชิงพาณิชย์ หันสนับสนุนกลุ่มธุรกิจรักษ์โลก ยกระดับแบรนด์ให้เติบโตตามกระแสนี้

epson

เอปสัน กับการทำธุรกิจด้วยความยั่งยืน

ยรรยง มุนีมงคลทร ผู้อำนวยการบริหาร บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด เล่าให้ฟังว่า ความยั่งยืนกลายเป็นอีกหนึ่งตัวแปรในการทำธุรกิจในยุคนี้ เนื่องจากผู้บริโภค และหน่วยงานต่าง ๆ เริ่มใส่ใจในเรื่องนี้มากขึ้น ทำให้องค์กรไม่สามารถเน้นแค่แสวงหากำไรได้อีกต่อไป

เอปสัน จึงเดินหน้ากลยุทธ์ทำธุรกิจเพื่อความยั่งยืนในหลายแง่มุม เช่น การเพิ่มประสิทธิภาพของสินค้า โดยเฉพาะกับกลุ่มเครื่องพิมพ์เชิงพาณิชย์ให้ใช้พลังงานลดลง รวมถึงให้ทางเลือกลูกค้าในการนำเครื่องมาเปลี่ยนอะไหล่ หรือทำการ Refurbish เครื่องให้กลับมาใช้งานได้ในประสิทธิภาพใกล้เคียงเดิม

“หลายคนมองว่า เอปสัน ขายเครื่องพิมพ์มันน่าจะทำลายสิ่งแวดล้อม ซึ่งในมุมนั้นก็มีเรื่องจริง แต่เราก็พัฒนาสินค้าให้รักษ์โลกมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นตัวเครื่องที่ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน และใช้พลังงานน้อยกว่าเครื่องพิมพ์คู่แข่ง ทำให้ตอบโจทย์กระแสรักษ์โลกที่กำลังเกิดขึ้นในทุกประเทศตอนนี้”

ยกระดับคนในองค์กรให้ใส่ใจเรื่องนี้ไปด้วยกัน

นอกจากนี้ เอปสัน มีการปลูกฝังเรื่องความยั่งยืนภายในองค์กรเพื่อให้ทุกคนเข้าใจเรื่องนี้มากขึ้น เช่น การลดการใช้พลาสติกในชีวิตประจำวัน และการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยเน้นเรื่องสิ่งแวดล้อม แม้เรื่องที่สองจะใช้ต้นทุนค่อนข้างสูง แต่บริษัทคาดว่าในอนาคตทุกคนจะเริ่มเข้าใจ และตอบรับกับรูปแบบการทำธุรกิจได้

“ตอนแรกเราอาจจะเดินหน้าแบบ Top Down แต่พอผ่านไประยะหนึ่งทุกคนเริ่มเข้าใจ และปฏิบัติตามกันดีขึ้น ส่วนเรื่องผลิตภัณฑ์ เอปสัน เข้าใจว่าการผลิตสินค้าที่เน้นเรื่องรักษ์โลกอาจใช้ต้นทุนสูงในเวลานี้ทำให้ไม่คุ้มค่าในมุมการทำธุรกิจ แต่เชื่อว่าในอนาคตจะเกิด Economy of Scale จนช่วยแก้ปัญหาเรื่องต้นทุนได้”

สนับสนุน SME ที่จริงจังกับการรักษ์โลก

ล่าสุด Epson เดินหน้าสนับสนุนธุรกิจรายย่อยที่เน้นเรื่องรักษ์โลก เช่น SHE KNOWS และ Maddy Hopper ที่ต่างทำสินค้าเกี่ยวกับเครื่องแต่งกาย เพื่อสื่อสารข้อมูลการทำธุรกิจให้กับคนรุ่นใหม่ให้เข้าใจการทำธุรกิจที่เน้นเรื่องดังกล่าวมากขึ้นผ่านการจัดงานสัมมนาในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ

สรุป

การรักษ์โลกกลายเป็นเรื่องจำเป็นของทุกธุรกิจในยุคนี้ เพราะปัจจุบันผู้บริโภค และหน่วยงานรัฐหันมาใส่ใจเรื่องนี้มากขึ้น ดังนั้นการปรับองค์กรไปสู่เป้าหมายดังกล่าวนอกจากช่วยปรับภาพลักษณ์ ยังเพิ่มโอกาสการทำตลาดได้อีกด้วย และต้องติดตามว่าจะมีธุรกิจใดอีกที่หันมาเน้นเรื่องรักษ์โลกหลังจากนี้

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา