9 หัวใจสำคัญที่ “เจ้าของธุรกิจ” ควรรู้เพื่อสู้ทุกวิกฤต

ธุรกิจของคุณมีรากฐานที่มั่นคงแล้วหรือยัง ?

ขอบคุณรูปภาพจาก Shutterstock

สรุปประเด็นสำคัญจากหนังสือ Entrepreneurial Leap เขียนโดย Gino Wickman เพื่อให้เจ้าของธุรกิจทุกคนตระหนักเสมอว่าทั้ง 9 ข้อนี้ คือรากฐานที่สำคัญหากอยากทำธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

1. ต้องบริหารธุรกิจจากข้อมูลตัวเลข ไม่ใช่ใช้สัญชาตญานเพียงอย่างเดียว

ในช่วงแรกๆ ที่เริ่มต้นธุรกิจ เราอาจจะใช้สัญชาตญานเป็นหลักในการบริหารจัดการ แต่เมื่อธุรกิจของเราเติบโตขึ้นระดับหนึ่งเราก็ควรใช้ตัวเลขยอดขาย หรือตัวเลขทางการตลาดเป็นหลักในการบริหารจัดการแทน โดยควรตรวจสอบตัวเลขต่างๆ ในธุรกิจของเราเป็นประจำทุกอาทิตย์ เพื่อให้ธุรกิจสำเร็จตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้ได้

2. ต้องพูดคุยกับพนักงาน

ความผิดพลาดที่พบเห็นได้ทั่วไป คือเจ้าของธุรกิจมักไม่ค่อยพูดคุยกับพนักงาน และคิดไปเองว่าลูกน้องคงรู้ว่าตอนนี้ธุรกิจกำลังเป็นอย่างไร ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วพวกเขาอยากพูดคุยกับเรา ดังนั้น เราควรเข้าไปพูดคุยด้วยอย่างน้อยที่สุด 1 ครั้งต่อสัปดาห์ รวมถึงคอยให้ฟีดแบค และขอบคุณที่พวกเขาคอยช่วยเหลืองานเราเสมอ  

3. ต้องปรับตัวเร็วและพร้อมเปลี่ยนแผนการ

ธุรกิจจำนวนมากจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนแผนธุรกิจหลายครั้งเพื่อให้ธุรกิจดำเนินต่อได้ ดังนั้น เราในฐานะเจ้าของธุรกิจจำเป็นต้องรับฟังเสียงของลูกค้าเสมอ รวมถึงคอยสังเกตปัจจัยภายนอกต่างๆ เพื่อปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์

ขอบคุณรูปภาพจาก Shutterstock

4. ต้องมีกระแสเงินสดเสมอ

ธุรกิจจะดำเนินต่อไปได้ก็ต่อเมื่อมีกระแสเงินสดหมุนเวียน เพราะฉะนั้นเราต้องหมั่นบริหารจัดการกระแสเงินสดของธุรกิจให้ดีอยู่เสมอ รวมถึงคอยตรวจสอบเสมอว่าตอนนี้ธุรกิจเรามีกระแสเงินสดเท่าไหร่ เพราะหากเกิดวิกฤตสิ่งที่จะทำให้ธุรกิจอยู่รอดได้ก็คือกระแสเงินสดนั่นเอง

5. ต้องมองภาพใหญ่

เจ้าของธุรกิจควรมองภาพใหญ่เสมอ โดยวางวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ระยะยาวสำหรับการบริหารงาน และการบริหารคนให้มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ก็ควรมอบหมายหน้าที่แต่ละอย่างให้คนที่เหมาะสม และอย่าลืมใส่ใจในรายละเอียดเล็กน้อยที่อาจจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจเรา

6. ต้องโฟกัสที่จุดแข็งของตนเอง

จงใช้ความสามารถของเราในฐานะเจ้าของธุรกิจให้เต็มที่ไปกับสิ่งที่เราถนัด และจ้างคนที่เชี่ยวชาญมาทำส่วนอื่นๆ ที่เราไม่ถนัดแทน เพราะหากเรามัวแต่ฝืนทำในสิ่งที่เราไม่ถนัด เราก็จะเสียเวลาไปพัฒนาส่วนอื่นๆ ที่สำคัญในธุรกิจเราได้

7. ต้องไม่ลืมคุณค่าที่แท้จริงของธุรกิจ

อย่าหลงลืมคุณค่าที่แท้จริงของธุรกิจ คือสินค้าหรือบริการคุณภาพดี การคำนึงถึงลูกค้าเป็นสำคัญ การรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงความซื่อสัตย์และคุณธรรมในการดำเนินงาน ซึ่งทั้งเจ้าของธุรกิจ พนักงาน และลูกค้าต้องมองเห็นคุณค่าที่แท้จริงของธุรกิจตรงกัน

8. ต้องอย่าปล่อยให้ช่วงที่ธุรกิจกำลังโตกัดกินคุณ

เจ้าของธุรกิจจำนวนมากต้องพบกับความท้าทายครั้งใหญ่ในช่วงที่ธุรกิจกำลังเติบโต จนบางครั้งต้องสูญเสียสุขภาพจิตไป เพราะตารางชีวิตที่แน่นเอี้ยด ดังนั้น จงเดินทางสายกลาง และรู้จักปฏิเสธไม่ทำในสิ่งที่ไม่จำเป็น 

9. ต้องแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ธุรกิจให้คนรุ่นหลัง

เจ้าของธุรกิจทุกคนควรทราบไว้ว่า นอกจากความสุขที่ได้จากการเติบโตของธุรกิจแล้ว ยังมีความสุขที่ได้จากการแบ่งปันความรู้ และประสบการณ์ให้นักธุรกิจรุ่นหลังอีก ซึ่ง Bill Gates คือตัวอย่างที่ดี เพราะเขาถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิต และประสบการณ์ธุรกิจเพื่อประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ผ่านช่องทางต่างๆ เสมอ 

ที่มา: Inc

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา

Freelance Writer ที่ Brand Inside สนใจเรื่องแบรนด์ การตลาด เทคนิคการทำงาน และการบริหารองค์กร ชอบงานสัมภาษณ์เป็นพิเศษ : )