1 พฤษภา 65 นี้ ยกเลิก Test & Go, ขยายเวลาดื่มแอลกอฮอล์ไม่เกินเที่ยงคืน

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. แถลงข่าว ระบุว่า “ที่ประชุมเห็นชอบว่า ต่อไป Test & Go ไม่ต้องมีแล้ว จะเปลี่ยนเป็นดูวัคซีนเป็นหลักว่า มีวัคซีนครบ กับ มีวัคซีนไม่ครบ”

enter Thailand

ปรับมาตรการเดินทางเข้าไทย 1 พฤษภาคม 65

นายแพทย์ทวีศิลป์ แถลงว่า 1 พฤษภาคมนี้ ให้ใช้วัคซีนเป็นตัวหลัก โดยแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบคือ ผู้ที่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์และผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีนหรือได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์

ระบบการลงทะเบียน

 • ผู้ที่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ใช้ระบบ Thailand Pass แสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนและประกันภัย
 • ผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีนหรือได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์ใช้ระบบ Thailand Pass แสดงหลักฐานการจองห้องพัก (AQ: Alternative Quarantine โรงแรมห้องพักที่กักตัว) และประกันภัย

ประกันภัย ปรับลดวงเงินจากไม่ต่ำกว่า 20,000 เหรียญสหรัฐ เป็นไม่ต่ำกว่า 10,000 เหรียญสหรัฐ

 • ผู้ที่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์
 • ผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีนหรือได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์

ปรับรูปแบบการตรวจหาเชื้อเมื่อมาถึงและระหว่างพำนัก

 • ผู้ที่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ ยกเลิกการตรวจเมื่อมาถึง แนะนำให้ตรวจ Self-ATK ระหว่างพำนัก หากพบเชื้อฯ ให้เข้าสู่กระบวนการตามประกันภัย หรือตามความรับผิดชอบส่วนบุคคล
 • ผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีนหรือได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์ ยื่นหลักฐานผลตรวจ RT-PCR เป็นลบ ไม่เกิน 72 ชั่วโมง ก่อนเดินทางถึงไทย และลงทะเบียนแสดงหลักฐานดังกล่าวในระบบ Thailand Pass ก็จะสามารถเดินทางเข้าไทยได้ เช่นเดียวกับผู้ที่ได้รับวัคซีนครบ
 • จากนั้น กักตัวตามระบบ AQ ตรวจ RT-PCR Day 4-5
 • แนะนำให้ตรวจ Self-ATK ระหว่างพำนัก หากพบเชื้อให้เข้าสู่กระบวนการตามประกันภัย หรือตามความรับผิดชอบส่วนบุคคล

กรณีเป็นผู้เสี่ยงสูง กักตัว 5 วันและสังเกตุอาการ 5 วัน, แนะนำให้ตรวจ ATK Day 5 และ 10 หลังสัมผัสผู้ติดเชื้อ

 • ผู้ที่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์
 • ผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีนหรือได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์

ปรับมาตรการ เข้าราชอาณาจักร

นอกจากปรับมาตรการเดินทางเข้าราชอาณาจักรสำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์และผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ยังปรับระดับพื้นที่สถานการณ์ทั่วราชอาณาจักร เป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูง 65 จังหวัด พื้นที่นำร่องท่องเที่ยว 12 จังหวัด ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2565

 • คงมาตรการป้องกันควบคุมโควิด-19 แบบบูรณาการ ตามระดับพื้นที่สถานการณ์ทั่วราชอาณาจักร 1 พฤศจิกายน 2564 ทุกพื้นที่ ปิดสถานบริการสถานบันเทิงและสถานบริการอื่นในลักษณะคล้ายกัน
 • ปรับมาตรการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านอาหาร มีสถานที่ที่มีลักษณะเดียวกัน ทั้งพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว พื้นที่เฝ้าระวังสูง จำกัดเวลาบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์จากไม่เกิน 23.00 น. เป็นไม่เกิน 24.00 น. และจำกัดประเภทร้านอาหารที่บริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ได้ ต้องเป็นร้านอาหารที่ผ่าน SHA+ หรือ Thai Stop COVID 2 Plus หรืตามมาตรการ COVID Free Setting
 • คงมาตรการสำหรับสถานบริการ สถานประกอบการคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะให้ผู้ประกอบการ เปิดดำเนินการในรูปแบบอาหารร้านอาหารได้ตามมาตรการที่กำหนด โดยขออนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/ กทม. เมื่อมีความพร้อมโดยไม่กำหนดเวลา
 • Work from Home เป็นไปตามความเหมาะสม และการพิจารณาของหน่วยงาน

ปรับโซนสี

ด้านมาตรการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 1/2565

 • สถานศึกษาประเมินตนเองเตรียมพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 1/2565 ผ่าน TSC+
 • นักเรียนอายุ 12-17 ปี ได้รับวัคซีนโควิด เข็มกระตุ้น (เข็ม 3) ผ่านระบบสถานศึกษาและเร่งฉีดวัคซีนในเด็กอายุ 5-11 ปี ตามความสมัครใจของผู้ปกครองและเด็ก
 • นักเรียน ครู บุคลากร ปฏิบัติตามมาตรการ 6-6-7 อย่างเคร่งคัรด อาทิ เว้นระยะห่าง สวมหน้ากาก 100% ล้างมือ ตรวจหาเชื้อด้วย ATK เมื่อมีอาการหรือเสี่ยง หลีกเลี่ยงรวมกลุ่มกัน
 • กรณีนักเรียนติดเชื้อโควิดและเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ให้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

สหรัฐอเมริกายกระดับไทย: เป็นประเทศเสี่ยงติดโควิดสูงสุด นิวซีแลนด์, ฮ่องกงก็โดนด้วย

ที่มา – ศบค., ทำเนียบรัฐบาล

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา