รัฐช่วยเหลือค่าไฟ หลังขึ้นค่า Ft รอบ ก.ย. – ธ.ค. 2565 ใช้ไม่ถึง 500 หน่วย ได้ลดค่า Ft 15-75%

ค่าไฟขึ้น ไม่ต้องกลัว! รัฐประกาศช่วยเหลือค่าไฟ หลังขึ้นค่า Ft รอบ ก.ย. – ธ.ค. 2565 หากใช้ไฟไม่ถึง 500 หน่วย ลดค่า Ft ให้ 15-75% เป็นเวลา 4 เดือน

จากสถานการณ์ด้านพลังงานล่าสุด ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) มีมติขึ้นอัตราค่าไฟฟ้าผันแปร (Ft) รอบเดือน ก.ย. – ธ.ค. 2565 จาก 1.39-24.77 สตางค์/หน่วย เป็น 93.43 สตางค์/หน่วย ทำให้ ค่าไฟขึ้น ซ้ำเติมชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนที่อยู่ท่ามกลางภาวะเงินเฟ้ออย่างมาก

ทำให้ล่าสุด การไฟฟ้านครหลวง (MEA) ออกมาแจ้งมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าตามนโยบายรัฐบาล โดยจะช่วยลดค่าไฟฟ้าในส่วนของค่า Ft ให้กับผู้ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 500 หน่วย ยิ่งใช้น้อยเท่าไหร่ ยิ่งได้ส่วนลดมากเท่านั้น เป็นเวลา 4 เดือน จนถึงเดือนธันวาคม

  • ผู้ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วย ลดค่า Ft 100% (ของที่เพิ่มจากค่า Ft เก่า)
  • ผู้ที่ใช้ไฟฟ้า 301-350  หน่วย ลดค่า Ft 75% (ของที่เพิ่มจากค่า Ft เก่า)
  • ผู้ที่ใช้ไฟฟ้า 351-400  หน่วย ลดค่า Ft 45% (ของที่เพิ่มจากค่า Ft เก่า)
  • ผู้ที่ใช้ไฟฟ้า 401-500  หน่วย ลดค่า Ft 15% (ของที่เพิ่มจากค่า Ft เก่า)

สำหรับผู้ที่ใช้ไฟฟ้าเกิน 500 หน่วย จะต้องจ่ายค่า Ft ในอัตราใหม่ที่เพิ่งปรับขึ้นเป็น 93.34 สตางค์/หน่วย เต็มๆ โดยไม่มีส่วนลดค่าไฟฟ้า

ทั้งนี้ ส่วนลดค่าไฟฟ้า (ก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม) ดังกล่าว จะถูกแสดงในรายการ “ส่วนลดจากรัฐบาล” ในใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือน ก.ย. – ธ.ค. 2565

โดยปกติแล้ว ค่าไฟฟ้าที่เราจ่ายกันทุกเดือนจะมีส่วนประกอบ คือ

ค่าไฟฟ้าฐาน + ค่าไฟฟ้าแปรผัน (Ft) + ค่าบริการ

โดยไฟฟ้าฐานสำหรับบ้านอยู่อาศัย มีอัตราอยู่ที่

  • 2.3488-4.4217 บาท/หน่วย หากใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 150 หน่วย 
  • 3.2484-4.4217 บาท/หน่วย หากใช้ไฟฟ้าเกิน 150 หน่วย 

ส่วนค่าบริการสำหรับบ้านอยู่อาศัย จะอยู่ที่

  • 8.19 บาทหากใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 150 หน่วย 
  • 38.22 บาทหากใช้ไฟฟ้าเกิน 150 หน่วย 

ค่าไฟขึ้น

ที่มา – MEA (1)(2)

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา