ดัชนี EIU เผยไทยยังเป็นประเทศที่ประชาธิปไตยบกพร่อง แต่พลิกโผได้คะแนนเพิ่มมากที่สุดในโลกจากปี 2021 

เป็นสัญญาณดีที่ไทยเป็นประเทศที่ได้คะแนนความเป็นประชาธิปไตยเพิ่มมากที่สุดในโลกในปี 2022 เทียบกับปีก่อน ขณะที่เอเชียเผชิญกับประชาธิปไตยที่กำลังถดถอยลง

Economist Intelligence Unit เปิดเผยดัชนี Democracy Index 2022 ที่ให้คะแนนและวัดระดับความเป็นประชาธิปไตยใน 167 ประเทศทั่วโลกในปี 2022 โดยพิจารณาจาก 5 เกณฑ์หลัก ดังนี้

  • กระบวนการเลือกตั้งและความเป็นพหุนิยม
  • การทำงานของรัฐบาล
  • การมีส่วนร่วมทางการเมือง
  • วัฒนธรรมทางการเมือง
  • เสรีภาพของพลเมือง

โดยจะวัดผลเป็นคะแนนและแบ่งออกเป็น 4 ระดับ คือ

  • ประเทศที่มีประชาธิปไตยสมบูรณ์ (Full democracies)
  • ประเทศที่มีประชาธิปไตยที่ยังบกพร่อง (Flawed democracies)
  • ประเทศที่ปกครองแบบกึ่งเผด็จการ (Hybrid regimes)
  • ประเทศที่ปกครองด้วยระบอบเผด็จการ (Authoritarian regimes)

ระบอบประชาธิปไตยไทยและเอเชีย

ระบอบการปกครองของไทยกลายเป็นไฮไลท์สำคัญใน Democracy Index 2022 เมื่อไทยพลิกโผมาอยู่หัวตารางเป็นประเทศที่ได้รับคะแนนความเป็นประชาธิปไตยเพิ่มมากที่สุดในโลก โดยได้คะแนนเพิ่ม 0.62 คะแนน ทำให้คะแนนรวมทั้งหมดขึ้นมาอยู่ที่ 6.67 คะแนน เทียบกับปี 2021 ที่มีคะแนนอยู่ที่ 6.04 คะแนน 

ไทยขึ้นมาอยู่ในลำดับที่ 55 จากเดิมที่อยู่อันดับ 72 เพราะพื้นที่ในการแสดงออกทางการเมืองของฝ่ายตรงข้ามกับรัฐบาลมีมากขึ้น และภัยคุกคามจากการมีส่วนร่วมทางการเมืองมีน้อยลง อย่างไรก็ตาม ไทยยังถูกจัดอยู่ในประเทศที่ประชาธิปไตยมีข้อบกพร่อง

ในเอเชียมีอีก 2 ประเทศที่มีพัฒนาการจนคะแนนสูงขึ้น คือ ศรีลังกาและกัมพูชา ที่มีคะแนนเพิ่มขึ้นสูงสุดจากปี 2021 เป็นลำดับที่ 7 และ 10 ตามลำดับ

ทั้งนี้ แม้ว่าไทยจะเป็นประเทศที่มีคะแนนเพิ่มขึ้นจากปี 2021 สูงสุด แต่คะแนนเฉลี่ยภูมิภาคเอเชียรวมทั้งออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และหมู่เกาะใกล้เคียงในมหาสมุทรแปซิฟิกกลับเท่ากับปี 2021 ที่อยู่ที่ 5.46 เพราะหลายประเทศมีคะแนนลดลง โดยเฉพาะฮ่องกงที่ติดอันดับ 10 ประเทศที่มีคะแนนลดลงมากที่สุดและจีนที่ความเป็นประชาธิปไตยถดถอยลง

ประเทศที่มีระบอบประชาธิปไตยแข็งแรงที่สุด

แน่นอนว่าประเทศที่มีระบอบประชาธิปไตยที่เข้มแข็งที่สุดก็คงจะไม่พ้นประเทศแถบนอร์ดิกและยุโรปที่อยู่หัวตารางจัดอันดับประเทศที่มีความสุขที่สุด โดยนอร์เวย์ยังรักษาแชมป์ไว้ได้ด้วยคะแนน 9.81 ส่วน 10 ประเทศแรกที่เป็นประชาธิปไตยมากที่สุด ดังนี้

#1 นอร์เวย์
#2 นิวซีแลนด์
#3 ไอซ์แลนด์
#4 สวีเดน
#5 ฟินแลนด์
#6 เดนมาร์ก
#7 สวิสเซอร์แลนด์
#8 ไอร์แลนด์
#9 เนเธอร์แลนด์
#10 ไต้หวัน

ประเทศที่เป็นเผด็จการมากที่สุด

มาดูท้ายตารางกันบ้างว่าประเทศไหนเป็นประเทศที่มีคะแนนประชาธิปไตยยอดแย่หรือพูดง่าย ๆ ว่าเป็นประเทศที่ถูกปกครองด้วยรัฐบาลเผด็จการอำนาจนิยม

#1 อัฟกานิสถาน
#2 เมียนมาร์
#3 เกาหลีเหนือ
#4 สาธารณรัฐแอฟริกากลาง
#5 ซีเรีย
#6 สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก
#7 เติร์กเมนิสถาน
#8 ชาด
#9 ลาว
#10 อิเควทอเรียลกินี

เหตุการณ์ประท้วงต่อต้านเผด็จการทหารในประเทศเมียนมาร์ในปี 2021

คะแนนเฉลี่ยประชาธิปไตยของ 167 ประเทศทั่วโลกอยู่ที่ 5.29 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปี 2021 ที่มีคะแนนอยู่ที่ 5.28 อย่างไรก็ตาม ในภาพรวมแล้วยังถือว่าเปอร์เซ็นต์ของประเทศที่เป็นประชาธิปไตยมีอยู่น้อยกว่า โดยประเทศที่จัดอยู่ในกลุ่มที่มีประชาธิปไตยสมบูรณ์มีเพียง 24 คิดเป็น 14.4% จากประเทศทั้งหมดเท่านั้น และประชากรที่อยู่ในประเทศที่เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงมีอยู่เพียง 8% จากจำนวนประชากรทั่วโลก

รัสเซียถูกจัดให้เป็นประเทศที่มีการพัฒนาประชาธิปไตยต่ำที่สุด โดยเสียคะแนนไป -0.96 คะแนน เทียบกับปี 2021 จนร่วงลงมาจากที่อยู่อันดับที่ 124 ลงมาอยู่อันดับที่ 146 ได้คะแนนรวม 2.28 และจัดอยู่ในประเทศที่ปกครองในระบอบเผด็จการอำนาจนิยม

สาเหตุที่รัสเซียมีคะแนนลดลงมากที่สุดเพราะเป็นประเทศที่มีผู้นำแบบอำนาจนิยมที่ต้องการแสวงหาความเป็นใหญ่และยึดติดกับอดีตของการเป็นจักรวรรดิ จนนำมาสู่การบุกรุกยูเครนเพื่อแย่งชิงดินแดนจนเกิดเป็นสงครามยูเครน-รัสเซียที่ยืดเยื้อยาวนานในที่สุด ขณะที่ยูเครนยังจัดอยู่ในประเทศที่ปกครองกึ่งเผด็จการเหมือนปี 2021

สิ่งที่น่าสนใจอีกอย่าง คือ ประเทศ ‘ผู้นำ’ ระบบประชาธิปไตยอย่างสหรัฐอเมริกาก็ยังติดหล่มเป็นประเทศที่มีประชาธิปไตยบกพร่องอยู่ดังเดิมตั้งแต่ปี 2016 และมีคะแนนความเป็นประชาธิปไตยอยู่ที่ 7.85 คะแนนเทียบเท่ากับปี 2021 โดยอยู่ในลำดับที่ 30 จากประเทศทั่วโลก หล่นลงมา 4 อันดับจากปี 2021

ที่มา – EIU

อ่านเพิ่มเติม

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา