ท่องเที่ยวไทย เจ็บยาว นโยบายรัฐไม่ช่วย ต่างชาติกลับมาเที่ยวปลายปี 64 หลังคนไทยได้รับวัคซีน

ท่องเที่ยวไทย เจ็บหนัก ฟื้นตัวน้อย-ไม่ทั่วถึง แม้รัฐออกนโยบาย “เราเที่ยวด้วยกัน” ช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยว โควิดระลอกใหม่กระทบอย่างรุนแรง EIC เผยนักท่องเที่ยวจะเริ่มกลับมาปลายปี 64 หลังคนในประเทศได้รับวัคซีน

การ ท่องเที่ยวไทย
ภาพจาก Shutterstock

EIC เผย การท่องเที่ยวไทยในช่วงไตรมาสที่ 3 ปรับตัวดีขึ้นโดยกลุ่มจังหวัดใกล้กรุงเทพฯ ฟื้นตัวก่อน ส่วนจังหวัดไกลกรุงเทพฯ อย่างเชียงใหม่ แม่ฮ่อนสอน และจังหวัดยอดนิยมอื่นๆ เริ่มมีการปรับตัวดีขึ้นในช่วงต้นไตรมาสที่ 4 อย่างไรก็ตามภาพรวมการท่องเที่ยวไทยยังคงหดตัว จำนวนนักท่องเที่ยวและระดับรายได้ยังคงต่ำกว่าปีก่อนหน้า เนื่องจากคนไทยเดินทางท่องเที่ยวและใช้จ่ายน้อยลงแม้รัฐบาลจะมีการออกมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว “เราเที่ยวด้วยกัน” แต่การท่องเที่ยวยังคงกระจุกตัวอยู่แค่ในกลุ่มจังหวัดที่เป็นที่นิยมเท่านั้น

ช่วงเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม การท่องเที่ยวภายในประเทศหดตัว 37% เทียบจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า และเฉพาะเดือนตุลาคมที่ผ่านมาการท่องเที่ยวในประเทศลดลง 34.5% และมีระดับรายได้จากการท่องเที่ยวในประเทศลดลง 49.2% จากปีก่อน

แหล่งท่องเที่ยวในภาคใต้อย่างภูเก็ต สุราษฎร์ธานี และกระบี่ ได้รับผลกระทบเยอะที่สุดจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการท่องเที่ยวในช่วงเศรษฐกิจซบเซา คนนิยมเที่ยวแบบประหยัดและใกล้บ้านมากขึ้น

เทรนการท่องเที่ยวไทยปลายปี
ภาพจาก EIC Data Analytics

การระบาดระลอกใหม่กระทบการท่องเที่ยวไทยอย่างรุนแรง

จากการสำรวจเรื่อง “คนไทยกับการท่องเที่ยวส่งท้าย ปี 2563” ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ระหว่างวันที่ 4-10 ธันวาคม 2563 พบว่า นอกจากพฤติกรรมการท่องเที่ยวที่เปลี่ยงแปลงแล้ว การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังเป็นสถานการณ์ที่จะกระทบกับการวางแผนการท่องเที่ยวในช่วงปีใหม่ของคนไทยมากที่สุดอีกด้วย

การระบาดระลอกใหม่ที่เกิดขึ้นในจังหวัดสมุทรสาครส่งผลโดยตรงต่อการท่องเที่ยวช่วงปลายปีและมีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบกับการท่องเที่ยวไทยอย่างรุนแรง เนื่องจากการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วทำให้ประชาชนเริ่มขาดความเชื่อมันต่อการควบคุมโรคของภาครัฐ การเริ่มล็อคดาวน์ในจังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อ การประกาศงดกิจกรรมของภาคเอกชนและห้างสรรพสินค้า และยังส่งผลต่อความมั่นใจของภาคประชาชนในการเดินทางด้วยเครื่องบินหรือระบบขนส่งสาธารณะด้วยเช่นกัน

ท่องเที่ยวไทย ปี 64
ภาพจาก Shutterstock

ท่องเที่ยวไทย ปี 2564 ดีขึ้นปลายปีหลังคนไทยได้รับวัคซีนทั่วถึง

EIC คาดการณ์ว่าจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในปี 2564 จะอยู่ที่ประมาณ 8.5 ล้านคน โดยจะเริ่มทยอยเดินทางเข้ามาในช่วงครึ่งปีหลังหลังจากที่คนไทยเริ่มได้รับการฉีดวัคซีนอย่างทั่วถึงแล้ว

สำหรับการท่องเที่ยวในประเทศ EIC ประเมินว่าในส่วนของนักท่องเที่ยวจะมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวที่เปลี่ยนไป ระวังเรื่องสุขอนามัยมากขึ้น หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด มองหาโปรชันที่คุ้มค่ากับราคามากขึ้นเนื่องจากกำลังการซื้อน้อยลงจากผลกระทบด้านเศรษฐกิจ ทำให้รัฐยังต้องเข้ามามีบทบาทในกระตุ้นการใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวต่อไปอีกระยะหนึ่ง ในส่วนของภาคธุรกิจ ตลาดจะมีการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้นทั้งด้านราคาและโปรโมชั่นเพื่อจูงใจนักท่องชาวไทยให้เข้าพักมากขึ้นเพื่อทดแทนกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติที่หายไป

เพื่อรองรับสถานการณ์การท่องเที่ยวในปีหน้า ภาครัฐและผู้ประกอบการควรมีมาตรการเตรียมความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว ทั้งการประชาสัมพันธ์สร้างความเชื่อมั่น การวางแผนฉีดวัคซีนให้บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการวางระบบตรวจสอบข้อมูลด้านสุขอนามัยและข้อมูลการฉีดวัคซีนของนักท่องเที่ยวให้มีความพร้อมด้วย

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา

A freelance writer at Brand Inside who is hitting hard by COVID-19, main interests are international economics, business & power dynamics, trade war, and public policy.