เปิดเทรนด์ e-Commerce ไทย จาก MyCloudFulfillment ที่เพิ่งรับเงินลงทุน 2 ล้านดอลลาร์ฯ

MyCloudFulfillment เปิดเผยเทรนด์ทิศทางการขายในโลกอนาคต The Future of Commerce ในประเทศไทย พร้อมประกาศรับเงินลงทุน Series A มูลค่า 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากนักลงทุน ได้แก่ ECG-RESEARCH, Gobi Partners, NVest Venture และ SCB 10X

MyCloudFulfillment เป็นบริษัทที่ให้บริการระบบคลังสินค้าออนไลน์ และ Fulfillment อย่างครบวงจร ทั้งระบบจัดการออเดอร์ และระบบจัดการคลังสินค้า ซึ่งในปัจจุบันมียอดออเดอร์สูงสุด 50,000 ออเดอร์ต่อวัน นับว่าเติบโตกว่าปีที่แล้ว 6 เท่า และมีมูลค่าการซื้อขายผ่านคลังสินค้าไปแล้ว 500 ล้านบาท ภายในระยะเวลาครึ่งปี

นิธิ สัจจทิพวรรณ กรรมการผู้จัดการ และผู้ร่วมก่อตั้ง MyCloudFulfillment บริษัท อี-เอ็มพาวเวอร์เมนท์ จำกัด

นิธิ สัจจทิพวรรณ กรรมการผู้จัดการ และผู้ร่วมก่อตั้ง MyCloudFulfillment บริษัท อี-เอ็มพาวเวอร์เมนท์ จำกัด เปิดเผยแนวโน้มของตลาด e-Commerce ทั้งในประเทศ และต่างประเทศว่า ตลาด e-Commerce ทั่วโลก มีมูลค่ากว่า 75 ล้านล้านบาท เติบโต 26% จากปีก่อน

ภาพรวมตลาด e-Commerce ไทย เติบโต 42%

หากนับเฉพาะตลาด e-Commerce ในภูมิภาคเอเชีย จะมีมูลค่า 45 ล้านล้านบาท เติบโต 29% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว แต่ความน่าสนใจจริงๆ กลับอยู่ที่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มูลค่าตลาด e-Commerce เติบโตสูงถึง 44% โดยประเทศที่มีศักยภาพในการใช้จ่ายสูงสุดเป็นอันดับแรกคือ อินโดนีเซีย เฉลี่ยใช้จ่าย 6,856 บาทต่อคนต่อปี รองลงมาคือไทย ที่ใช้จ่ายเฉลี่ย 6,752 บาทต่อคนต่อปี

ด้านตลาด e-Commerce ไทย มีมูลค่า 2 แสนล้านบาท เติบโต 42% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว และนับว่ายังมีศักยภาพในการเติบโตอีกมาก เนื่องจากประชากรที่สามารถเข้าถึงอินเตอร์อยู่ในระดับที่ตำ่กว่าอินโดนีเซียอย่างมาก (อัตราการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตของอินโดนีเซียอยู่ที่ %)

อาหาร ของใช้ภายในบ้าน เติบโตดี ส่วนแฟชันน่าเป็นห่วง

สำหรับกลุ่มธุรกิจ e-Commerce ที่เติบโตสูง ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คือธุรกิจอาหาร และของใช้ภายในบ้าน เพราะเมื่อมีการล็อคดาวน์ คนจึงเปลี่ยนพฤติกรรมาซื้อของออนไลน์แทน และเมื่อคลายล็อคดาวน์แล้ว ธุรกิจในกลุ่มนี้ก็ยังมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพราะมีคนกลุ่มใหม่ๆ เปลี่ยนพฤติกรรมหันมาซื้อของออนไลน์ไปแล้ว

ส่วนธุรกิจที่มีการเติบโตที่ลดลง คือธุรกิจแฟชัน เพราะแฟชันมีความสัมพันธ์กับการท่องเที่ยว เมื่อไม่มีการท่องเที่ยว โอกาสที่จะซื้อ แว่นตากันแดด กระเป๋า หรือสินค้าแฟชันอื่นๆ จึงลดลงตามไปด้วย

คำแนะนำจาก MyCloudFulfillment ทำธุรกิจ e-Commerce อย่างไรให้ไปรอด

นอกจากแนวโน้มของธุรกิจ e-Commerce ทั้งในไทย และต่างประเทศแล้ว นิธิ ยังแนะนำคนที่ต้องการทำธุรกิจ e-Commerce ถึงแม้ว่า e-Commerce ในไทยจะยังเติบโต แต่ผู้ประกอบการก็ต้องระวัง และต้องทำความเข้าใจตลาด ผ่าน 3 ปัจจัย ดังนี้ให้ดีก่อน

  • ต้องเข้าใจความต้องการของลูกค้า ไม่ใช่เข้าใจเทรนด์ เพราะพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ความต้องการอาจอยู่เพียงแค่ไม่กี่วัน ดังนั้นจึงต้องเข้าใจว่าลูกค้าต้องการอะไรจึงจะทำให้ผู้ประกอบการขายสินค้าได้อย่างยั่งยืน
  • ต้องเข้าใจช่องทางในการขายสินค้า เพื่อนำเสนอสินค้า บริการ และโปรโมชัน ผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ ได้ ทั้งทาง Marketplace เช่น Shopee และ Lazada, Social Commerce เช่น Facebook และ Instagram, และทางเว็บไซต์ โดยแต่ละช่องทางสามารถตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่ต่างกัน
  • อย่ายึดติดเพียงแค่ตัวเลข แต่ต้องดูรูปแบบเป็น เพราะบางครั้งตัวเลขยอดขายในตลาดที่มองว่าน้อย แต่มีการเติบโตในอนาคต กับตัวเลขที่มาก แต่ยอดขายไม่เติบโต ดังนั้นจึงไม่สามารถมองแต่ตัวเลขเพียงอย่างเดียวได้

รับเงินลงทุน Series A 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

นอกจากนี้ MyCloudFulfillment เพิ่งจะได้รับเงินลงทุน Series A มูลค่า 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากนักลงทุน ได้แก่ ECG-RESEARCH, Gobi Partners, NVest Venture และ SCB 10X โดยจะนำเงินลงทุนไปใช้ในสองส่วนด้วยกัน คือ พัฒนาระบบจัดการข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ และนำไปขยายฐานพันธมิตรเพิ่มเติม

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา