ทำอย่างไรให้คนไปเที่ยวเมืองรอง? ดีแทค หนุนใช้ Mobility Data สนับสนุนการออกแบบนโยบายการท่องเที่ยว

การเที่ยวเมืองรอง หรือจังหวัดที่อาจจะดูไม่โดดเด่นเท่าเมืองหลัก แต่แท้จริงมีสิ่งน่าสนใจแอบซ่อนจากการรับรู้ของคนทั่วไป คือสิ่งที่ประเทศไทยพูดถึงมาหลายปีแล้ว เพราะต้องการกระจายการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลายมากขึ้น สร้างเงินสะพัดจากการท่องเที่ยวไปในท้องถิ่นต่างๆ แต่ในอดีตเป็นเรื่องไม่ง่ายในการวัดผล ซึ่งต้องใช้เวลาพอสมควรกว่าจะได้ข้อสรุป

ภาพจาก Shutterstock

แนวทางหนึ่งที่มีการใช้งานในหลายประเทศ คือเรื่องการใช้ Mobility Data มาเป็นตัวช่วยในการวางแนวนโยบาย กำหนดยุทธศาสตร์ส่งเสริม สนับสนุน ซึ่งประเทศไทยเองก็สามารถนำบิ๊กดาต้าเรื่องนี้มาใช้ประโยชน์ได้เช่นกัน

dtac

Mobility Data ข้อมูลสำคัญเพื่อการวิเคราะห์

ชารัด เมห์โรทรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค บอกว่า Mobility Data สามารถใช้ประโยชน์ในกระบวนการออกแบบนโยบายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยจะทำให้เห็นข้อมูลเชิงพฤติกรรม นำมาวิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์การเดินทางและการกระจุกตัวของผู้คนได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ และมองเห็นการเปลี่ยนแปลงในเชิงพื้นที่ได้หลากหลายระดับ

การท่องเที่ยวต่างประเทศเริ่มเปิดแล้ว แต่การท่องเที่ยวในประเทศก็ต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้มากขึ้นเพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือก ซึ่งภาครัฐและผู้ประกอบการท่องเที่ยวสามารถใช้โอกาสนี้เป็นจุดเปลี่ยนนำ Mobility Data มาช่วยกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวเมืองรองมากขึ้น

เบื้องต้นที่สุด Mobility Data ทำให้เห็นการเคลื่อนไหวของประชากรขนาดใหญ่ เห็นการกระจุกตัวในแต่ละพื้นที่ ซึ่งในด้านการท่องเที่ยวสามารถดูได้ว่า คนเดินทางไปที่ไหน ใช้เวลานานแค่ไหน แปลเป็นการท่องเที่ยวคือ นักท่องเที่ยวอยู่ที่ไหนมาก มีกิจกรรมหรือสถานที่อะไรน่าสนใจ ใช้เวลานานแค่ไหน พักค้างแรมหรือไม่ หรือแค่ผ่านไป สามารถต่อยอดทำโปรโมชั่นได้หรือไม่

ขณะที่ในต่างประเทศ​กลุ่มเทเลนอร์ ก็มีการนำ Mobility Data มาใช้ประโยชน์​ เช่น ปากีสถาน นำมาช่วยเรื่องเกี่ยวกับการควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก เป็นต้น

dtac

ใหญ่กว่า เร็วกว่า ต้นทุนต่ำกว่า

ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ พันธ์น้อย อาจารย์ประจำภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บอกว่า ต่างประเทศมีการใช้ Mobility Data เป็นแนวทางในการพัฒนานโยบาย เช่น ในนอร์เวย์ สวีเดน ฝรั่งเศส สโลวาเกีย มีการวิเคราะห์รูปแบบการเดินทางของนักท่องเที่ยวเพื่อออกแบบยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว

ดังนั้นความร่วมมือระหว่างดีแทค คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ และบุญมีแล็บ จะใช้ความได้เปรียบด้านขนาดข้อมูล ความรวดเร็วในการรวบรวม ต้นทุนที่น้อยกว่าเทียบกับการสำรวจ นำมาใช้ออกแบบนโยบายได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

การผนึกกำลังทำงานวิจัยระหว่าง ดีแทค-สดช.-สถาปัตย์ จุฬาฯ-บุญมีแล็บ ทำให้เห็น 3 แนวทางสำคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองในประเทศไทย เชื่อว่าจะผลักดันการท่องเที่ยวเมืองรองได้รับความนิยมมากขึ้นได้ ได้แก่ 

  1. การดึงดูดการท่องเที่ยวระยะใกล้หรือ Micro-tourism 
  2. การส่งเสริมการค้างคืนเพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่
  3. การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบกลุ่มจังหวัด 

dtac

เวลา: ตัวแปรสำคัญของการพัฒนา

ฐิติพงษ์ เหลืองอรุณเลิศ ซีอีโอของ Boonmee Lab บอกว่า โครงการนี้เป็นการนำ Mobility Data มาวิเคราะห์และนำไปสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายครั้งแรกของไทย และสามารถต่อยอดไปสู่การกำหนดนโยบายสาธารณะเพิ่มเติม นำมาพลิกแพลงได้หลายอย่างจนนำไปสู่ข้อสรุปใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

การออกนโยบายต่างๆ ต้องสามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วขึ้นตามความต้องการของสังคม จะทำนโยบายในรูปแบบเดิมๆ ที่ใช้เวลาเป็นเดือนหรือเป็นปี ถือว่าช้าเกินไป เพราะเวลาคือทรัพยากรที่มีค่าที่สุด และ Mobility Data สามารถช่วยเป็นฐานในการกำหนดนโยบายได้ ไม่ใช่เฉพาะเรื่องการท่องเที่ยว แต่รวมถึงกรณีอื่นๆ ด้วย เช่น การพัฒนาระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ กำหนดเส้นทางเดินรถประจำทางให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เป็นต้น

dtac

ก้าวสู่ความเป็นไปได้ใหม่ๆ

อรอุมา ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์ ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานสื่อสารองค์กรและการพัฒนาที่ยั่งยืน ดีแทค บอกว่า โครงการนี้คือก้าวแรก โดยดีแทคในฐานะบริษัทเอกชน ผู้ให้บริการโทรคมนาคม สามารถนำข้อมูลด้าน Mobility Data เข้ามาช่วยพัฒนาการออกแบบนโยบายผ่านความร่วมมือกับภาครัฐ และสถาบันการศึกษา ถือเป็นส่วนสำคัญที่เห็นผลลัพธ์เป็นรูปธรรม

สำหรับก้าวต่อไป คาดหวังจะเห็นหน่วยงานที่รับผิดชอบและนำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจากงานวิจัยไปปรับใช้ มีการใช้ข้อมูลและวิธีการใหม่ๆ ในการแก้ไขปัญหาสังคม สามารถเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการท่องเที่ยว ตลอดจนเพิ่มการมีส่วนร่วมขององค์กรส่วนท้องถิ่น

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา

mm
Branded Content เป็นบทความที่ได้รับการสนับสนุนจากสปอนเซอร์