dtac ย้ำ 5G ต้องร่วมมือ ภาครัฐ เอกชน ชุมชน ต้องลดราคาคลื่นความถี่ มีแผนจัดสรรคลื่นที่ชัดเจน

เรื่องของ 5G ถูกพูดถึงกันอย่างมากในช่วงที่ผ่านมา แม้ในต่างประเทศ ซึ่งเป็นเจ้าของเทคโนโลยี เช่น ญี่ปุ่น,​ ยุโรป หรือ อเมริกา ก็ยังอยู่ระหว่างทดสอบทดลอง ยังไม่มีการประกาศให้บริการอย่างเป็นทางการ ส่วนประเทศไทยนั้น ต้องยอมรับว่าในฐานะผู้ใช้เทคโนโลยี จะเดินหน้าเรื่องนี้ต่อไปอย่างไร

ในงาน 5G ปลุกไทยที่ 1 อาเซียน” ดีแทค ได้เสนอแนะมุมมองผลักดัน 5G ด้วยรูปแบบความร่วมมือระหว่างรัฐบาลและเอกชนสู่กลไกความร่วมมือร่วมกันทุกภาคส่วน รัฐบาล-เอกชน สู่การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดสร้างจัดทำโครงสร้างพื้นฐาน 5G ของประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุดร่วมกัน

ภาครัฐ บทบาทสำคัญดัน 5G ให้เกิดในไทย

อเล็กซานดรา ไรช์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของ dtac บอกว่า 5G ต้องมีการร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในส่วนการพัฒนาจัดสร้างและใช้งานโครงสร้างพื้นฐาน 5G รวมไปถึงการพัฒนาไปสู่ธุรกิจการบริการในระดับอุตสาหกรรม ซึ่งจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในระยะยาวและช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับธุรกิจและประเทศไทย

ภาครัฐมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการสนับสนุนการใช้โครงสร้างพื้นฐานร่วมกัน (Infrastructure Sharing) หรือจัดทำหน่วยงานกลางรับผิดชอบในรูปแบบ Infrastructure Company ซึ่งดีแทคพร้อมที่จะประสานงานและสนับสนุนภาครัฐทุกหน่วยงาน

อุปสรรค ที่สำคัญต่อการให้บริการ 5G คือ ราคาคลื่นความถี่ที่มีราคาสูง แผนการจัดสรรคลื่นความถี่ (Spectrum Roadmap) รวมถึงแผนการปรับปรุงการใช้งานคลื่นความถี่ (Spectrum refarming) ซึ่งทั้งหมดจะต้องมีความชัดเจนว่า แต่ละคลื่นจะสามารถนำมาใช้งานได้เมื่อไหร่ เพราะการเข้าสู่ 5G อุตสาหกรรมต้องใช้คลื่นจำนวนมากทั้งย่านคลื่นความถี่ต่ำ-กลาง-สูง ไม่ใช่แค่ย่านใดย่านหนึ่ง

dtac ร่วม TOT-CAT ต่อยอดร่วมกัน

นอกจากนั้น ความร่วมมือจะเป็นหลักสำคัญในการทำให้เกิด 5G ในประเทศไทย ดีแทคชูความร่วมมือกับทุกภาคส่วนจะเป็นจุดสำคัญในการแจ้งเกิด 5G ในไทย โดยดีแทคได้ร่วมมือทดสอบ 5G ระหว่าง 3 องค์กร คือ ดีแทค ทีโอที และ CATในส่วนของ 1. การใช้ทรัพยากรร่วมกัน (Resource sharing) ทั้งอุปกรณ์โครงข่ายและคลื่นความถี่ต่างๆ 2.การนำความรู้มาร่วมกัน (Knowledge sharing) โดยการนำความรู้ความเชี่ยวชาญโทรคมนาคมของแต่ละฝ่ายมาแบ่งปันและต่อยอดการทดสอบร่วมกัน และ 3. การแบ่งปันประสบการณ์ร่วมกัน (Experience sharing) ทำให้แต่ละฝ่ายไม่ต้องเริ่มต้นใหม่แต่สามารถนำประสบการณ์ที่ได้มารวมกันเพื่อพัฒนาไปข้างหน้า

รวมถึงศึกษาถึงข้อจำกัดและอุปสรรคทั้งในด้านเทคโนโลยีและระเบียบข้อกฎหมายต่างๆ ทั้งนี้ ดีแทคยังเดินหน้าสนับสนุนความร่วมมือต่างๆ กับทางสำนักงาน กสทช. และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดสนามทดสอบ 5G ทั้งพื้นที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและพื้นที่ EEC ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา เพื่อทดสอบการใช้งานจริง (Use case) และต่อยอดสู่การนำมาใช้ให้บริการเชิงพาณิชย์ต่อไป

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา