ดีแทค แจ้ง ตลท.เลื่อนการประชุมผู้ถือหุ้นร่วม ดีแทค-ทรู รอการพิจารณาจาก กสทช. ก่อน

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค ส่งจดหมายถึงตลาดหลักทรัพย์ หลังประชุมคณะกรรมการบริษัทนัดพิเศษ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 โดยได้ลงมติ อนุมัติการจัดประชุมผู้ถือหุ้นร่วมระหว่างผู้ถือหุ้นดีแทค และทรู ครั้งที่ 1 ในวันที่ 3 ตุลาคม 2565 เพื่อพิจารณาขยายเวลาการจัดประชุมผู้ถือหุ้นร่วมระหว่างผู้ถือหุ้นดีแทค และทรู เพื่อพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการควบบริษัท

ตามประกาศของ กสทช. ที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการรวมธุรกิจ และแนวปฏิบัติในการพิจารณาการรวมธุรกิจที่ผ่านมา กสทช. พึงจะพิจารณารายงานการรวมธุรกิจดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 90 วันนับแต่วันที่ยื่นรายงานการรวมธุรกิจ แต่เนื่องจาก กสทช. ยังคงอยู่ในระหว่างการพิจารณาการรวมธุรกิจ จึงทำให้ ดีแทค และ ทรู อาจไม่สามารถจัดประชุมผู้ถือหุ้นร่วมเพื่อพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการควบบริษัท ภายใน 6 เดือนนับจากวันที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ของดีแทค และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ของทรู มีมติอนุมัติการควบบริษัท

ชารัด เมห์โรทรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดีแทค กล่าวว่า บริษัทพร้อมให้ความร่วมมือ ตามประกาศ ของ กสทช. เกี่ยวกับการรวมธุรกิจ และแนวปฏิบัติในการพิจารณาการรวมธุรกิจที่ผ่านมาของ กสทช. ซึ่งได้ยื่นรายงานนับแต่เดือนมกราคม บริษัทคาดว่ากระบวนการควบรวมทั้งหมดนี้จะแล้วเสร็จภายในปี 2565 ซึ่งการรวมธุรกิจครั้งนี้จะทำให้อุตสาหกรรมโทรคมนาคมของไทยมีการแข่งขันที่เท่าเทียมมากขึ้น และมีผู้ประกอบการที่แข็งแกร่งขึ้นในการลงทุนในเทคโนโลยีใหม่

อย่างไรก็ตาม หากประเมินจากกระบวนการพิจารณาที่ล่าช้าของ กสทช. อาจมีผลกระทบต่อความคืบหน้าของการก่อตั้งบริษัทเทคโนโลยี-โทรคมนาคมใหม่ และความล่าช้าอย่างต่อเนื่องอาจส่งผลให้ผู้บริโภค ธุรกิจ และเส้นทางดิจิทัลในประเทศไทย ต้องเสียโอกาสไปด้วย ทั้งนี้ ทั้งดีแทคและทรูยังคงตั้งเป้าที่จะควบรวมกิจการให้สำเร็จโดยเร็วที่สุด เพื่อสร้างประโยชน์และคุณค่าเพิ่มให้แก่ผู้บริโภคประชาชนชาวไทย ภาคธุรกิจ สังคมและประเทศไทยได้อย่างยั่งยืน

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา