เพราะธรรมาภิบาลสำคัญไม่แพ้การเติบโตของธุรกิจ ดีแทค รับมอบใบประกาศรับรองต่อต้านคอร์รัปชั่น

dtac-1

คอร์รัปชั่นคืออุปสรรคสำคัญในการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้า ถ้ายังคิดว่า “แค่นิดหน่อยไม่เป็นไร” การทุจริตก็ยังคงเกิดขึ้นได้ ดังนั้นจึงมีการจัดตั้งโครงการ Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition against Corruption หรือ CAC โดยองค์กรธุรกิจชั้นนำของประเทศ ได้แก่ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หอการค้าไทย หอการค้าร่วมต่างประเทศในประเทศไทย (JFCCT) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ถือเป็นความริเริ่มของภาคเอกชนไทยในการที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยมุ่งสร้างและขยายแนวร่วมในภาคเอกชนเพื่อสร้างกระแสการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นด้วยการส่งเสริมให้บริษัทต่างๆ กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการที่จะปฏิเสธการรับและจ่ายสินบน รวมถึงการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค ยื่นขอรับรองการเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตจาก CAC ในไตรมาสที่ 2 ปี 2559 และได้รับมอบประกาศนียบัตรหลังจากที่ได้มติรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

นายลาร์ส  นอร์ลิ่ง ซีอีโอ ของดีแทค บอกว่า การที่เราไม่ยอมรับการคอร์รัปชั่นและการติดสินบนไม่ว่าจะในรูปแบบใด เป็นการแสดงจุดยืนการต้านคอร์รัปชั่นอันเป็นภัยต่อการพัฒนาเศรษฐกิจทั้งองค์กรและต่อประเทศชาติ ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการนำพาธุรกิจการสื่อสารโทรคมนาคมไปในทิศทางที่ถูกต้อง และเรามุ่งหวังให้ภาคสังคม และเอกชนอื่นๆ เข้าใจและร่วมมือเพื่อให้ธรรมาภิบาลที่ดีอยู่คู่กับสังคมของเรา อันนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งระบบ


Brand Inside จัดงานสัมมนา Brand Inside Forum 2020: New Workforce ว่าด้วยเรื่องวัฒนธรรมองค์กรสมัยใหม่ และการจัดการ “คน” ขององค์กรรุ่นใหม่ๆ ในวันที่ 7 เมษายน 2563 โดยมีผู้บริหารด้านทรัพยากรมนุษย์จาก SCB, AIS, dtac, กลุ่มเซ็นทรัล, SCG, Sea Group, SEAC, Gallup ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์

รายละเอียดดูได้จาก http://go.eventpop.me/Brandinsideforum2020

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา