เพราะน้ำคือชีวิต ชวนดู TVC สะท้อนความจริงจาก DOS LIFE เมื่อน้ำสะอาด สร้างความฝันให้เป็นจริง

น้ำสำคัญมากแค่ไหน? คนที่ใช้ชีวิตในเมืองอาจรู้ แต่ยังไม่ตระหนัก แต่ถ้าใครที่เคยอยู่ในพื้นที่ที่มีปัญหาขาดแคลนน้ำ ไม่มีที่สำรองน้ำ  โดยเฉพาะสำหรับใช้ดื่ม กิน  ในชีวิตประจำวัน  จะรู้ว่าเป็นอุปสรรคกับการใช้ชีวิตอย่างมาก และยิ่งถ้าคนที่ประสบปัญหาคือ เด็กๆ เท่ากับเป็นสิ่งที่กระทบกับคุณภาพชีวิตและความฝันของพวกเขาทันที

dos life

เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้น อยากชวนทุกคนดูภาพยนตร์โฆษณาจาก DOS LIFE ที่สะท้อนความจริงอย่างตรงไปตรงมา ให้เห็นถึงความสำคัญของน้ำ และสำรองน้ำ ต่อชีวิตของทุกคน

ขาดน้ำ ขาดชีวิต ขาดความฝัน

หลายคนที่เคยไปค้างแรมบนป่าบนเขาวันสองวันยังรู้ว่า ถ้าไม่มีน้ำสะอาดใช้ลำบากขนาดไหน แต่เด็กๆ จากโรงเรียน ตชด.ตะโกปิดทอง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี รวมถึงโรงเรียนและชุมชนอีกหลายพื้นที่ห่างไกล ต้องใช้ชีวิตโดยขาดแคลนน้ำ และ ที่กักเก็บน้ำ 

ยิ่งในฤดูร้อนอาจถึงขั้นไม่เหลือน้ำใช้ดื่มกินเลย ความลำบากยิ่งทวีขึ้นหลายเท่าตัว

dos life

เด็กนักเรียนแทนที่จะใช้เวลาเพื่อการเรียนรู้ ใช้ชีวิต ทำสิ่งที่เป็นความฝัน แต่กว่าครึ่งวันหมดไปกับการหาบน้ำมาไว้ใช้ร่วมกัน เป็นการบอกความจริงได้เป็นอย่างดีว่า ขาดน้ำ ขาดชีวิต ขาดความฝัน

จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้อย่างไร ถ้าน้ำสะอาดซึ่งเป็นพื้นฐานของชีวิตยังขาดแคลนอยู่

dos life

DOS LIFE จุดประกายความฝันด้วยน้ำสะอาด

ถังเก็บน้ำ DOS LIFE ภายใต้กลุ่มบริษัท ธรรมสรณ์ จำกัด ได้จัดโครงการ DOS LIFE แบ่งปันน้ำดี เพื่อสังคม เป็นโครงการ ที่ไม่ใช่แค่บริจาค แต่ต้องทำให้เกิดขึ้นและใช้งานได้จริง ผู้รับได้ประโยชน์จริง ประกอบกับการเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องระบบบริหารจัดการน้ำและสิ่งแวดล้อมมากว่า 30 ปี และแบ่งปัน  ช่วยเหลือชุมชนมาโดยตลอด

dos life

หากทุกคน ได้มีน้ำสะอาด ไว้ดื่มไว้ใช้ จะเป็นรากฐานที่ดี นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น DOS LIFE แบ่งปันน้ำดีเพื่อสังคม 

dos life

น้ำสะอาดแลกรอยยิ้ม 🙂

น้ำสะอาด อาจดูว่าเป็นเรื่องปกติพื้นฐาน แต่ในหลายพื้นที่ห่างไกล นี่คือสิ่งที่มีค่ามากกว่าสิ่งใด ทุกพื้นที่ที่ โครงการของ DOS LIFE เดินทางไป แลกมาด้วยรอยยิ้มจากคนในชุมชน ก่อนนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และอาจนำไปสู่การสร้างความฝันให้เป็นจริงได้

ทั้งหมดคือเรื่องราวดีๆ ที่อยากให้ทุกคนบอกต่อ 

dos life

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา