กระจายการจัดงานแสดงสินค้าเริ่มไม่ตอบโจทย์ DITP มัดรวม 3 งานเหลือแค่ STYLE งานเดียวพอ

ปกติกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ หรือ DITP จะจัดงานใหญ่ 3 งานในแต่ละปี คือ BIFF&BIL, BIG+BIH และ TIFF แต่หลังจากนี้ทั้งหมดจะถูกรวมกันเป็นงาน STYLE เพราะทางกรมฯ เห็นว่าประชาสัมพันธ์ง่ายกว่า

แยกกันก็เปลืองงบประมาณใช่เหตุ

อย่างที่กล่าวไข้างต้น งาน BIFF&BIL, BIG+BIH และ TIFF ไม่ใช่งานสเกลเล็กๆ แถมเป็นงานที่ช่วยเปิดโอกาส SME ในไทยให้เจอกับนักลงทุนจากต่างชาติด้วย ดังนั้นการลงทุนในแต่ละงานก็ค่อนข้างสูง แม้ทุกงานจะจัดสถานที่ และเวลาเดียวกันก็ตาม แต่ในงานทั้ง 3 ก็ต้องใชการประชาสัมพันธ์ที่แยกกันอยู่ดี

ซึ่งในที่สุด DITP ก็เริ่มจับจุดได้ว่า ทั้ง 3 งานมีจุดที่เชื่อมต่อกันคือ การออกแบบอันเป็นเอกลักษณ์ของ SME ไทย เช่นในงาน BIFF&BIL ที่เน้นแสดงเสื้อผ้าแฟชั่น และเครื่องหนัง, BIG+BIH ที่รวมของขวัญ และของแต่งบ้านไว้มากมาย รวมถึง TIFF ที่เป็นงานแสดงเฟอร์นิเจอร์ ดังนั้นการรวมทุกงานเป็นงานเดียวเพื่อสื่อสารน่าจะง่ายกว่า

สมเด็จ สุสมบูรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เล่าให้ฟังว่า งาน STYLE เริ่มต้นมาจากฝั่งผู้บริโภคในประเทศ และนักลงทุนเริ่มมองสินค้าต่างๆ เป็นเรื่อง Lifestyle มากขึ้น ซึ่งทั้ง 3 งานนั้นค่อนข้างตอบโจทย์ในเรื่องนี้ ทำให้การรวม 3 งานไว้เป็นงานเดียวจึงน่าจะดึงดูดผู้เข้าชมงานได้มากกว่าเดิม

งาน BIG+BIH // ภาพจาก Facebook Page ของ Big+Bih Club

สะพัด 2,000 ล้านบาท คนเข้า 60,000 ราย

“การประชาสัมพันธ์งานทั้งสามให้เป็นงานเดียวจะช่วยเพิ่มขีดจำกัดในการสื่อสารไปถึงผู้บริโภคด้วย เพราะบางกลุ่มเป้าหมายก็อยากมาเดินทั้ง 2 งาน ขณะเดียวกันยังทำให้นักลงทุน และผู้สนใจจากต่างประเทศเข้าใจตัวสินค้ามากกว่าเดิม รวมถึงอาจเลือกหยิบสินค้าได้หลากหลาย ไม่ได้จมอยู่กับแค่งานใดงานหนึ่ง”

สำหรับงานนี้ DITP ตั้งเป้าเงินสะพัดภายในงานที่ 2,000 ล้านบาท มีผู้เข้าแสดงสินค้า 1,000 บริษัท เกือบทั้งหมดเป็นบริษัทไทย ส่วนผู้เข้าชมงานจะมีทั้งหมด 60,000 ราย โดยงาน STYLE จะจัดขึ้นวันที่ 17-21 ต.ค. ภายในศูนย์นิทรรศการ และการประชุมไบเทค บางนา

สินค้า Lifestyle ส่งออกยังโต 3%

ขณะเดียวกันจากการจัดงาน STYLE และทิศทางการออกแบบสินค้ากลุ่ม Lifstyle ที่ดีขึ้นของผู้ประกอบการไทย ทำให้การส่งออกสินค้ากลุ่มนี้น่าจะเติบโต 3% คิดเป็นมูลค่าราว 9,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 3.1 แสนล้านบาท) หรือคิดเป็น 5% ของมูลค่าการส่งออกของประเทศไทย

ภาพ pixabay.com

สรุป

การปรับเปลี่ยนจากการลงทุนประชาสัมพันธ์ในแต่ละงาน ทั้งๆ ที่เกือบทุกงานก็จัดวันเดียวกัน และสถานทีเดียวกัน ถือเป็นเรื่องสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุ ดังนั้นการปรับภาพลักษณ์งานดังกล่าวเสียใหม่ของ DITP จึงเป็นอีกทิศทางที่น่าจะทำถูกต้อง เพื่อช่วยเหลือ SME ไทย ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุกจากต่างประเทศได้ดีกว่าเดิม

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา