2017 คาดเม็ดเงินโฆษณาดิจิทัลทะลุ 1 หมื่นล้านบาท จับตา 4 TOP ธุรกิจใช้จ่ายสูงสุด

สมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) ร่วมกับ กันตาร์ ทีเอ็นเอส (ไทยแลนด์) เผยผลสำรวจมูลค่าเม็ดเงินโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัลของปี 2560 จาก 25 ดิจิทัลเอเจนซี่ คาดการณ์ว่าแนวโน้มเม็ดเงินโฆษณาดิจิทัลจะปรับตัวสูงขึ้นอีก 24% ซึ่งจะทำให้มูลค่าตลาดสื่อโฆษณาดิจิทัลปีนี้แตะ 11,774 ล้านบาท ภายในเวลาเพียง 6 ปีที่เริ่มทำการสำรวจ

โดย TOP 4 ของธุรกิจที่มีการใช้เงิน คือ กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลผิว อาจมีการใช้งบโฆษณาดิจิทัลเป็นอันดับหนึ่ง ซึ่งคาดว่าจะมีการใช้จ่ายสูงถึง 1,089 ล้านบาท แซงหน้ากลุ่มสื่อสารที่ครองแชมป์อันดับหนึ่งมาตลอดในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เนื่องจากผลิตภัณฑ์กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลผิว มีการแข่งขันกันอย่างสูง และช่องทางโฆษณาดิจิทัลเป็นช่องทางที่เข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้มีการจัดสรรงบประมาณโฆษณามาใช้ในช่องทางนี้เพิ่มขึ้นมากอย่างต่อเนื่องในช่วงปี 2559 และจะยังคงต่อเนื่องไปในปี 2560

นอกจากนี้ กลุ่มเครื่องดื่มที่ปราศจากแอลกอฮอล์ เป็นอีกกลุ่มที่น่าจับตามองในปี 2560 เนื่องจากได้มีการใช้เม็ดเงินโฆษณาดิจิทัลในปี 2559 สูงถึง 833 ล้านบาท อีกกลุ่มคือกลุ่มธุรกิจยานยนต์ ที่มีการใช้เม็ดเงินโฆษณาดิจิทัลอย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว

Facebook และ Google ยังครองแชมป์

ส่วนของการสำรวจประเภทสื่อดิจิทัล พบว่า Facebook ยังคงครองความเป็นแชมป์ โดยครอบครองส่วนแบ่งงบโฆษณาดิจิทัลสูงที่สุด ต่อเนื่องติดต่อกันเป็นปีที่สองโดยครอบครองส่วนแบ่งสูงถึง 29% คิดเป็นงบโฆษณาดิจิทัล 2,711 ล้านบาท อันดับสองคือ YouTube ที่ครองส่วนแบ่ง 16% คิดเป็นเม็ดเงิน 1,526 ล้านบาท ซึ่งผลการสำรวจในครั้งนี้ ยังคงเห็นแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่องของทั้ง Facebook และ YouTube อันดับสามคือ Display ที่ครองส่วนแบ่ง 15% คิดเป็นเม็ดเงิน 1,461 ล้านบาท แม้ว่า Display จะครอบครองส่วนแบ่งงบโฆษณาดิจิทัลเป็นอันดับที่สามในปี 2559 แต่แนวโน้มของการใช้สื่อประเภทนี้ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมามีแนวโน้มลดลง ซึ่งจะต้องรอดูว่าในปี 2560 นี้สื่อ Display จะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด

ศุภชัย ปาจริยานนท์ นายกสมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) บอกว่า ปี 2559 สื่อโฆษณาดิจิทัลยังเติบโตเป็นเลขสองหลัก และปี 2560 จะเป็นปีที่สื่อโฆษณาดิจิทัลจะก้าวผ่านตัวเลขทางจิตวิทยาที่สำคัญคือ 10,000 ล้านบาท ด้วยปัจจัยประกอบกันทั้งด้านเศรษฐกิจที่เริ่มฟื้นตัว ผู้บริโภคใช้เวลากับสื่อดิจิทัลมากขึ้น และแบรนด์ต่างๆก็ลงทุนกับสื่อดิจิทัลมากขึ้น ทำให้มั่นใจว่า ปีนี้จะเป็นอีกปีที่สื่อดิจิทัลจะเติบโตมากกว่าปีที่ผ่านมา  อย่างไรก็ตามสิ่งที่เป็นความท้าทายของนักการตลาดคือ ทำอย่างไรจึงจะสามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนดังกล่าวได้คุ้มค่า ในขณะที่คู่แข่งเองก็หันลงมาเล่นกับสื่อดิจิทัลมากขึ้นเช่นกัน

2560 ออนไลน์กลายเป็นสื่อหลัก

นรสิทธิ์ สิทธิเวชวิจิตร อุปนายกสมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) และประธานคณะกรรมการจัดทำ รายงานวิจัยสำรวจมูลค่างบโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัล บอกว่า ปีนี้เรายังคงเห็นการเติบโตของสื่อโฆษณาดิจิทัลอย่างต่อเนื่องในแง่ของเม็ดเงิน โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง เช่น กลุ่มสื่อสาร หรือ กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลผิว จากการรวบรวมความคิดเห็นจากเอเจนซี่ผู้นำทั้งหลายในเมืองไทย ให้ความคิดเห็นไปในทางเดียวกันว่า สื่อออนไลน์ได้กลายมาเป็นสื่อหลัก ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการทำการตลาดอย่างแพร่หลายในทุกอุตสาหกรรม ตัวเลขคาดการณ์ในปี 2560 แสดงการเติบโตต่อเนื่องที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ บ่งบอกถึงความมั่นใจของการเติบโตในปีนี้ของเม็ดเงินโฆษณาดิจิทัลจากเอเจนซี่ที่ร่วมในการสำรวจในครั้งนี้อีกด้วย

ปัจจุบันคนไทยมีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตกันอย่างแพร่หลายโดย 80%* (ข้อมูลจาก Connected Life : http://connectedlife.tnsglobal.com/) ของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยใช้ Smartphone เพื่อเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต  ซึ่งตัวเลขนี้สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค (65% เท่านั้น) ทุกวันนี้เราสามารถพบเห็นพฤติกรรมการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของผู้คนแทบจะตลอดทั้งวันตั้งแต่ตื่นนอนกระทั่งเข้านอน ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวของผู้บริโภค ส่งผลให้การบริโภคสื่อดิจิทัลมีโอกาสเพิ่มสูงขึ้น และทำให้สื่อดิจิทัลมีอิทธิพลต่อผู้บริโภคมากยิ่งขึ้นกว่าในอดีต

ย้อนตัวเลขปี 2559 สื่อดิจิทัล

สำหรับผลสำรวจปี 2559 มูลค่าเม็ดเงินโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัลมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยมูลค่ารวมกว่า 9,477 ล้านบาท เติบโตขึ้นจากปีก่อน 17%  และคาดว่าจะเติบโตต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า 24% ในปี 2560

ผลสำรวจพบว่า ประเภทกลุ่มอุตสาหกรรมที่ใช้งบโฆษณากับสื่อดิจิทัลมากที่สุดในปี 2559 อันดับหนึ่งยังคงเป็นกลุ่มสื่อสารที่ใช้งบกว่า 1,011 ล้านบาท ตามด้วยกลุ่มเครื่องดื่มปราศจากแอลกอฮอล์ 833 ล้านบาท กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลผิว 798 ล้านบาท กลุ่มยานยนต์ 733 ล้านบาท และอันดับห้าคือ กลุ่มผลิตภัณฑ์แดรี่โปรดักส์ (ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากนม) 488 ล้านบาท ส่วนกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการใช้เม็ดเงินโฆษณาดิจิทัลเพิ่มในมูลค่าสูงที่สุดเทียบจากปี 2558 คือ กลุ่มเครื่องดื่มปราศจากแอลกอฮอล์ ซึ่งใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 482 ล้านบาท ตามด้วยกลุ่มเครื่องสำอาง และกลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลผิว ที่ใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 245 ล้านบาท และ 203 ล้านบาทตามลำดับ

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา