สายดาต้ามีเฮ! DIGI เปิดตัว digi.data.go.th แพลตฟอร์มกลางพัฒนาทักษะ และสนับสนุนสายงานดาต้า

DIGI หรือสถาบันนวัตกรรม และธรรมาภิบาลข้อมูล พัฒนาแพลตฟอร์ม digi.data.go.th ช่องทางสนับสนุนด้านความรู้ และทักษะงานสายดาต้า ให้คนในหน่วยงานรัฐ และเอกชน ทั้งเป็นพื้นที่แสดงผลงานของคนเก่งในสายงานนี้

DIGI

DIGI หน่วยงานสนับสนุนสายงานดาต้า

มนต์ศักดิ์ โซ่เจริญธรรม ผู้อำนวยการ DIGI (Data Innovation and Governance Institute) เล่าให้ฟังว่า ทางหน่วยงานได้เปิดตัวแพลตฟอร์ม digi.data.go.th ช่องทางสนับสนุนการให้ความรู้ และพัฒนาทักษะเกี่ยวกับสายงานข้อมูล หรือ Data Skill ให้กับบุคลากรภาครัฐ และประชาชนทั่วไป

“ในช่วงปีแรกของการดำเนินงาน DIGI เดินหน้าแผนเกี่ยวกับการพัฒนา Data Skill พร้อมสร้างพื้นที่ให้ชุมชนผู้ที่สนใจข้อมูลผ่านแพลตฟอร์ม digi.data.go.th โดยแพลตฟอร์มดังกล่าวมีบริการ เช่น คอร์สเรียนออนไลน์เกี่ยวกับเรื่องดาต้า รวมถึงบทความที่น่าสนใจ และผลงานของผู้เชี่ยวชาญในสายงานนี้”

ทั้งนี้ DIGI จะทำงานภายใต้การดูแลของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA โดยวางกรอบการดำเนินงานตามหลักการ 4D ประกอบด้วย

  • Data Governance: สนับสนุน และช่วยเหลือหน่วยงานภาครัฐให้เกิดการกำกับดูแล และการบริหารจัดการข้อมูลที่ดีตามกรอบธรรมาภิบาล
  • Data Skill: มีเป้าหมายในการพัฒนาทักษะด้านข้อมูลของบุคลากรภาครัฐ และภาคประชาชน
  • Data Community: สร้างเครือข่ายความร่วมมือ ด้านการใช้ประโยชน์จากข้อมูล ของทั้งภาครัฐ และเอกชน จนเกิดชุมชนผู้ใช้ประโยชน์ข้อมูลในประเทศอย่างเป็นรูปธรรม
  • Data Innovation: ขับเคลื่อนให้เกิดนวัตกรรมข้อมูลที่สามารถสร้างมูลค่าได้

เจาะลึกคอร์สเรียน และบทความที่เหมาะกับสายดาต้า

หากเจาะไปที่บริหารต่าง ๆ ภายในแพลตฟอร์ม digi.data.go.th ตามข้อมูลข้างต้นจะแบ่งได้ 3 หัวข้อคือ

  • คอร์สเรียนออนไลน์: ขณะนี้มีทั้งหมด 2 คอร์สเรียนคือ Data Storystelling 101 และ Machine Readable ซึ่งคอร์สเหล่านี้ผู้เรียนจะได้รับประกาศนียบัตรหลังเรียนจบ
  • บทความน่าสนใจเกี่ยวกับสายงานดาต้า: ภายใน digi.data.go.th จะรวบรวมแนวทางการพัฒนาข้อมูล และตัวอย่างในการศึกษาให้ผู้สนเกี่ยวกับการพัฒนาข้อมูลได้ศึกษา
  • พื้นที่กลางในการจัดแสดงผลงาน: เพื่อสนับสนุนนักพัฒนาข้อมูลที่มีความสามารถ DIGI จึงเปิดพื้นที่ให้พวกเขามาแสดงบทความ และผลงานในการวิเคราะห์ข้อมูล พร้อมแสดงความเห็นกับผู้ที่สนใจได้

นอกจากนี้ DIGI ยังมีการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับดาต้าในช่องทางอื่น เช่น Facebook, Youtube และ Podcast: DIGI cast

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา

mm
Branded Content เป็นบทความที่ได้รับการสนับสนุนจากสปอนเซอร์