ดีเอชแอล เปิดตัวเครือข่ายสตรีดีเอชแอล (DHL Women’s Network) ครั้งแรกในประเทศไทย

DHL Women's Network_2

เป็นการเปิดตัวหลังจากที่ประสบความสำเร็จมาแล้วในหลายประเทศ อาทิ สิงคโปร์ ฮ่องกง เกาหลีใต้ อินเดีย ฟิลิปปินส์ บังคลาเทศ ศรีลังกา ญี่ปุ่น ดีเอชแอลได้ร่วมกับ Top Women Executive Club กลุ่มผู้บริหารหญิงระดับแนวหน้าของประเทศไทย ช่วยกันผลักดันให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จ ดีเอชแอลได้เชิญสุภาพสตรีชาวไทยที่ประสบความสำเร็จในการทำงานมาร่วมเสวนาในพิธีเปิดโครงการ ประกอบด้วย คุณเพชรรัตน์ เอกแสงกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีซึ่น เพ้นท์ จำกัด (มหาชน) คุณจำนรรค์ ศิริตัน หนุนภักดี ประธานกรรมการ บริษัท เจ เอส แอล โกลบอลมีเดีย จำกัด และ ดร. ลักขณา ลีละยุทธโยธิน กรรมการบริษัท บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด

คุณชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์ กรรมการผู้จัดการ ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส ประเทศไทย ได้กล่าวถึงบทบาทของเครือข่ายสตรีดีเอชแอล ในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเหล่าสุภาพสตรี ในการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำของตนเองไว้ว่า “เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร และการเพิ่มจำนวนของพนักงานผู้หญิงในประเทศไทย ความหลากหลายของบุคลากรเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญในการสร้างความเจริญก้าวหน้าทางธุรกิจอย่างยั่งยืน ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว ความหลากหลายนี้ยังเป็นพื้นฐานสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของเรามาโดยตลอด เนื่องจากความหลากหลายช่วยสร้างคุณประโยชน์มากมายให้กับเรา เพราะผู้ชายและผู้หญิงนั้นเท่าเทียมกันในทุกส่วนของการทำงานของเรา”

การบริหารความเท่าเทียมกันทางเพศในที่ทำงานของดีเอชแอล อยู่ในระเบียบข้อบังคับภายในกลุ่มบริษัทดอยช์ โพสต์ ดีเอชแอล ที่เน้นการยกระดับความหลากหลายของผู้คนในที่ทำงาน ให้ร่วมกันคิดค้นผลิตภัณฑ์และการบริการที่ทันสมัยเพื่อช่วยให้ธุรกิจของลูกค้าประสบความสำเร็จ

ในขณะที่ร้อยละ 25 ขององค์กรชั้นนำที่แสดงออกด้านความเสมอภาคทางเพศนั้น ร้อยละ 15 ของบริษัทเหล่านั้นได้รับผลตอบแทนทางการเงินสูงกว่าค่าเฉลี่ยบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน อย่างไรก็ตามจากการค้นคว้าวิจัยเพิ่มเติมพบว่า ความทะเยอทะยานและความมั่นใจของผู้หญิงที่พยายามก้าวขึ้นไปถึงระดับผู้บริหารระดับสูงนั้นลดต่ำลง เมื่อต้องทำงานอยู่ในบริษัทหนึ่งเกินระยะเวลา 2 ปีฃ

คุณไขศรี เนื่องสิกขาเพียร ผู้ก่อตั้ง Top Women Executive Club ในประเทศไทย กล่าวว่า “เราต้องการเป็นแรงบันดาลใจให้สุภาพสตรีทุกคน ให้มีความมุ่งมั่นไปสู่ความสำเร็จในระดับที่สูงที่สุดในหน้าที่การงาน และได้เรียนรู้จากผู้ที่ประสบความสำเร็จมาก่อน เราต้องการแสดงให้สุภาพสตรีที่มีความตั้งใจและมุ่งมั่นก้าวขึ้นเป็นระดับผู้บริหารระดับสูงเห็นว่า มันเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ที่ทุกคนจะประสบความสำเร็จทั้งในหน้าที่การงานและชีวิตส่วนตัวได้ในเวลาเดียวกัน”

คุณชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์ กล่าวต่อว่า “ความมุ่งมั่นตั้งใจในหน้าที่การงานของพนักงานหญิงในดีเอชแอลนั้น ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าพนักงานชายเลย มีผู้หญิงจำนวนมากขึ้นที่แสดงออกถึงความมุ่งมั่น ในการก้าวสู่ตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงทั้งในดีเอชแอลและที่อื่นๆ อีกด้วย ซึ่งกลุ่มเหล่านี้ต้องการความก้าวหน้าในองค์กรที่ตนทำงานอยู่ และมีคุณสมบัติต่างๆ ที่ครบถ้วน พร้อมจะมุ่งไปยังเป้าหมายการทำงานที่ตั้งไว้”

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา