เปิดคัมภีร์ “หลักคิดในการสร้างความยิ่งใหญ่ของซีพี” กตัญญู ตอบแทนบุญคุณ รู้จักให้

กตัญญู ตอบแทนบุญคุณ รู้จักให้ จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ ตอบแทนแผ่นดิน เพราะยิ่งให้มากเท่าไหร่ ยิ่งได้กลับคืนเท่านั้น

ธนินท์ เจียรวนนท์

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคมที่ผ่านมา เว็บไซต์ we are CP เผยแพร่เนื้อหาที่ประธานอาวุโส ธนินท์ เจียรวนนท์ แนะหลักคิดที่จะเจริญรุ่งเรืองและประสบความสำเร็จได้ต้องมีองค์ประกอบ 3 อย่าง ดังนี้ คือ กตัญญู ตอบแทนบุญคุณและรู้จักให้

โดยประธานอาวุโสธนินท์เป็นประธานการประชุมติดตามห้าประสานครั้งที่ 39 ที่มีการผนึกกำลังของบริษัทในเครือ ดังนี้ ซีพีเอฟ ซีพีออล์ ทรู แม็คโคร และโลตัส โดยมีเป้าหมายเพื่อแก้ปัญญหาร่วมกัน โดยเป็นการจัดในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งในการประชุมนี้ ทางประธานอาวุโสธนนินท์ ได้ย้ำถึงเรื่องความกตัญญูโดยระบุว่า ผู้ที่จะเจริญรุ่งเรืองและประสบความสำเร็จ ต้องมี 3 องค์ประกอบสำคัญคือ กตัญญู ตอบแทนบุญคุณ และรู้จักให้ พร้อมประกาศให้ซีอีโอทุกกลุ่มธุรกิจปลูกฝังความกตัญญูแก่พนักงาน ต้องรู้จักอภัย รู้จักเสียสละ รู้จักเสียเปรียบ

โดยการประชุมห้าประสานมี สุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการเครือฯ ศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหารเครือฯ ดร.อาชว์ เตาลานนท์ รองประธานอาวุโสเครือฯ ณรงค์ เจียรวนนท์ รองประธานอาวุโสเครือฯ ประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหารซีพีเอฟ พิทยา เจียรวิสิฐกุล รองประธานกรรมการบริหาร ซีพี ออล์ ฯลฯ ตลอดจนทีมผู้บริหารทั้ง 5 หน่วยร่วมกว่า 100 คน

เครือเจริญโภคภัณฑ์เชื่อมั่นในคุณค่าความกตัญญู ซึ่งเป็นรากฐานการทำธุรกิจ ทำให้เครือฯ เติบโตจนมีอายุกว่า 100 ปี ใจความสำคัญที่ประธานอาวุโสธนินท์ กล่าวกับที่ประชุมคือ เครือซีพีใช้ระบบเทคโนโลยีจากตะวันตก แต่ยังยึดวัฒนธรรมตะวันออก ซึ่งก็คือเรื่องกตัญญู รู้จักตอบแทนบุญคุณ จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ ถือเป็นการตอบแทนแผ่นดินและกตัญญญูต่อประเทศชาติ รวมทั้งต้องกตัญญูและตอบแทนบุญคุณพ่อแม่เป็นรากฐานด้วย

นอกจากนี้ประธานอาวุโสยังระบุอีกว่า ผู้ที่จะเจริญรุ่งเรืองและประสบความสำเร็จได้ต้องมีองค์ประกอบ 3 อย่างคือ ต้องมีความกตัญญู รู้จักตอบแทนบุญคุณ รู้จักให้คนอื่น เพราะยิ่งให้มากเท่าไหร่ ก็ยิ่งได้กลับคืนมามากเท่านั้น ซึ่งการให้ก็มีหลายอย่าง ทั้งสิ่งของ เงินทอง ความนับถือ จิตใจ กำลังใจ

หากพนักงานมีความกตัญญู บริษัทต้อง “ให้” ก่อนให้โอกาส ให้อำนาจ ให้การสนับสนุนให้เขาก้าวหน้า ให้อนาคต หมายถึง ต้องให้ก่อน ได้ทีหลัง รวมทั้งต้องปลูกฝังให้พนักงานรู้จักอภัย รู้จักเสียสละ รู้จักเสียเปรียบ ซึ่งเป็นหน้าที่ของ CEO COO และผู้นำทุกคน

ที่มา – we are cp

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา