สภาจุฬาลงกรณ์ฯ มอบปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ให้ธนินท์ เจียรวนนท์

สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มอบปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ให้ประธานอาวุโสเครือซีพี ธนินท์ เจียรวนนท์ ในฐานะผู้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในศาสตร์ด้านธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม เป็นต้นแบบนักธุรกิจที่มีวิสัยทัศน์

chula cp

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำหนดจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2565 ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ในการนี้ธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์

เข้ารับพระราชทานปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ในฐานะผู้ที่ผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ในศาสตร์ด้านธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม รวมทั้งการพัฒนาด้านการศึกษา การพัฒนาบุคลากร และวิชาชีพทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ โดยมีกำหนดเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่ 19 พฤษภาคม 2565

ธนินท์ เจียรวนนท์ CP

ที่มา – we are cp

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา