DEXON เดินหน้าโชว์ความแข็งแกร่ง พร้อมโรดโชว์ 5 จังหวัด เตรียมเสนอขาย IPO 123.18 ล้านหุ้น

DEXON เดินหน้าโชว์ความแข็งแกร่ง พร้อมโรดโชว์ 5 จังหวัด เตรียมเสนอขาย IPO 123.18 ล้านหุ้น

จังหวัดที่โรดโชว์ ประกอบด้วย ระยอง ขอนแก่น เชียงใหม่ หาดใหญ่ และกรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 10-17 มีนาคมนี้ โดยมัลลิกา แก่กล้า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เด็กซ์ซอน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ DEXON เปิดเผยว่า หลังจากที่ ก.ล.ต. เริ่มนับหนึ่งไฟลิ่ง DEXON เรียบร้อยแล้ว บริษัทจะเดินทางนำเสนอข้อมูลกับนักลงทุนหรือโรดโชว์ เพื่อเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรกหรือ IPO จำนวน 123.18 ล้านหุ้น

โดยจังหวัดระยองวันที่ 10 มีนาคม 66 จังหวัดขอนแก่น 13 มีนาคม 66 จังหวัดเชียงใหม่ 14 มีนาคม 66 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 15 มีนาคม 66 และปิดท้ายการนำเสนอข้อมูลกับนักลงทุนที่กรุงเทพฯ วันที่ 17 มีนาคม 66

DEXON

DEXON คือผู้ให้บริการตรวจสอบทางวิศวกรรมและสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยีสำหรับตรวจสอบโครงสร้างและอุปกรณ์การผลิตในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม พลังงาน ปิโตรเคมี อุตสาหกรรมก่อสร้าง โรงไฟฟ้า และอุตสาหกรรมประเภทอื่นๆ ซึ่ง DEXON มีทั้งทีมผู้เชี่ยวชาญและทีมวิศวกรที่มีประสบการณ์ รวมทั้งบริการด้วยมาตรฐานทางเทคโนโลยีและเครื่องมือที่ทันสมัย โดยบริษัทสามารถพัฒนาขึ้นเอง ได้รับการยอมรับและได้รับใบรับรองมาตรฐานต่าง ๆ จากหน่าวยงานรับรองระบบในระดับสากล

รูปแบบการให้บริการ แบ่งได้ 4 ประเภท 

  • 1. การบริการตรวจสอบโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูง (Advance Inspection Technology)
  • 2. การบริการตรวจสอบโดยใช้เทคโนโลยีขั้นพื้นฐาน (Conventional Inspection Technology)
  • 3. การบริการฝึกอบรมด้านการตรวจสอบ (Training Services)
  • 4. การให้บริการออกแบบทางด้านวิศวกรรมประกอบ ติดตั้งและซ่อมบำรุง (Engineering design, Assembly, Installation and Maintenance Service)

สาเหตุที่ต้องตรวจสอบ เพราะอุปกรณ์หรือท่อนำส่งทั้งจากก๊าซธรรมชาติหรือน้ำมัน เมื่อใช้นานๆ ก็เสื่อมสภาพได้ การจะประเมินว่ายังสามารถใช้งานได้หรือไม่ ต้องมีการตรวจสอบ

ตัวอย่างการให้บริการ เช่น การใช้เทคนิคไต่เชือกหรือโรยตัวด้วยเชือกเพื่อเข้าถึงจุดที่ต้องการตรวจสอบที่เข้าถึงได้ยาก ลูกค้าที่มีที่ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งจะนิยมการให้บริการด้านนี้มาก การไต่เชือกหรือโรยตัวด้วยเชือกกลางทะเล เพราะไม่ต้องใช้เวลารอให้นั่งร้านมาตั้ง ดังนั้น พนักงาน DEXON ต้องมีความสามารถในการไต่เชือก โรยตัว และตรวจสอบอุปกรณ์ได้ด้วย ขณะที่มีคนไต่เชือกอยู่ ก็จะมีบุคลากรคอยตรวจสอบความเรียบร้อยของเชือกเช่นกัน

DEXON

DEXON

DEXON

DEXON

อีกตัวอย่าง เช่น การใช้อุปกรณ์เพื่อใช้ตรวจสอบท่อนำส่ง DEXON จะมีการจำลองท่อ นำอุปกรณ์เข้าท่อนำส่ง ปิดระบบและใช้ระบบแรงดันเหลวหรือน้ำมันก็ได้ เพื่อผลักดันอุปกรณ์ให้วิ่งไปตามท่อจนถึงปลายทางและวิเคราะห์ข้อมูลจากตัวนำส่งขึ้นมาประมวลผล โดยดาวน์โหลดดาต้าและใช้ซอฟท์แวร์ในการประเมินผลอีกที สาเหตุที่บริษัทต้องมีลานทดสอบมากมายก็เพื่อตอบโจทย์ความต้องการลูกค้า หลายไซส์ หลากระยะทาง

DEXON

อีกตัวอย่างหนึ่งก็คือท่อ ท่อเป็นตัวที่มีการวิจัยและพัฒนาโดย DEXON ตัวที่โชว์ให้เห็นชื่อ HAWK ILI System มีการพัฒนายาวนาน 17 ปี ใช้ตรวจสอบรอยปริเล็กๆ ที่มีความกว้างน้อยกว่า 1 มิลลิเมตร ถ้ารอยปริเกิดขึ้นในไปป์ไลน์ใต้น้ำ จะร้าวไปทั้งไปป์ไลน์ จะเกิดความเสียหายอย่างรุนแรงได้ ความละเอียดในการตรวจสอบเป็นการวัดทุกๆ 10 มิลลิเมตร หรือ 5 มิลลิเมตร แล้วแต่ความเร็ว

กว่าจะพัฒนามาถึงจุดนี้ได้ ใช้เวลาประมาณ 17 ปี ในอนาคตจะมีการพูดคุยถึงเรื่องเทคโนโลยีตรวจสอบไปป์ไลน์ จากในอดีตใช้วิธีแบบแมนนวล คือให้คนตีกริด จิ้ม วัด และบันทึก สิ่งเหล่านี้สามารถผิดพลาดได้ จึงค่อยๆ มีการพัฒนาขึ้น DEXON คิดค้นเทคโนโลยีโดยเริ่มทำ UTR ก่อน จากนั้นจึงค่อย ๆ พัฒนา HAWK ILI ขึ้นมา ตัวนี้ตรวจสอบเฉพาะท่อโลหะ ใช้ตรวจสอบท่อได้ตั้งแต่ขนาด 3 นิ้วถึง 52 นิ้ว

DEXON

เป้าหมายในการระดมทุน

บริษัทมีแผนที่จะขยายธุรกิจไปยังเนเธอร์แลนด์ (ทวีปยุโรป) รวมถึงสหรัฐอเมริกา โดยเน้นให้บริการตรวจสอบทางวิศวกรรมระบบท่อด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง (Smart Pigging Technology) ที่มีคู่แข่งในตลาดน้อยราย โดยเฉพาะการตรวจสอบรอยแตกขนาดเล็กในระบบท่อส่งที่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษที่มีเทคโนโลยีสูงที่บริษัทพัฒนาขึ้น (Hawk Pipeline Crack Detection and Measurement System)

ลงทุนในงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการลูกค้า เช่น การเปลี่ยนไปสู่พลังงานของอุตสาหกรรม เช่น การเปลี่ยนไปสู่พลังงานสะอาด การตรวจสอบระบบท่อส่งเพื่อรองรับการแปลงไปสู่การใช้งานของก๊าซไฮโดรเจน จากเดิมเป็นน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ เป็นการขนส่งก๊าซไฮโดรเจน การดักจับและกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เพื่อลดปริมาณปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ

นอกจากนี้ยังมีเป้าหมายในการเพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจเพื่อขยายการให้บริการและตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ครอบคลุมด้วยการจัดตั้งบริษัทย่อย 4 แห่ง ดังนี้

1. บริษัท เด็กซ์ซอน เทคโนโลยี พีทีอี ลิมิเต็ด (DTS) ให้บริการลูกค้าในประเทศสิงคโปร์และข้างเคียง

2. บริษัท เด็กซ์ซอน เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด (DTC) ให้บริการการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมและยกระดับความรู้ ความสามารถแก่บุคลากรทั้งภายในและภายนอกบริษัท

3. บริษัท เด็กซ์ซอน เมคคานิคอล โซลูชั่นส์ จำกัด (DMS) ให้บริการงานออกแบบทางวิศวกรรม งานประกอบงานโครงสร้างและงานให้บริการบุคลากรทางด้านเครื่องกลและซ่อมบำรุงทั้งในส่วนงานท่อและโครงสร้างในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี

4. บริษัท ดาคอน ยุโรป บีวี (DEBV) (อยู่ระหว่างเปลี่ยนชื่อจาก ดาคอน เป็น เด็กซ์ซอน คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในไตรมาส 1 ปี 2566) จัดตั้งในเนเธอร์แลนด์ เพื่อให้การดำเนินงานครอบคลุมลูกค้าในแถบอเมริกาใต้และลูกค้าในกลุ่มยุโรป ซึ่งได้รับประโยชน์ทางภาษีตามที่กำหนดไว้ในสัญญาว่าด้วยการเก็บภาษีซ้ำซ้อน (Double Tax Treaty) เน้นให้บริการตรวจสอบท่อโดยเทคโนโลยีขั้นสูง

คุณมัลลิกา แก่กล้า DEXON
คุณมัลลิกา แก่กล้า DEXON

มัลลิการะบุว่า เรามีความพร้อมอย่างยิ่งในการเดินทางนำเสนอข้อมูลให้กับนักลงทุน ซึ่งพื้นฐานของธุรกิจที่มีความแข็งแกร่งและโอกาสในการเติบโตในอนาคต ทำให้เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุนทั้ง 5 จังหวัด และทั้ง 5 จังหวัดล้วนแล้วแต่เป็นกลุ่มนักลงทุนที่มีศักยภาพ ซึ่งบริษัทฯ มั่นใจว่าจะสามารถนำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้กับนักลงทุนได้อย่างแน่นอน

ขณะที่วิชา โตมานะ กรรมการผู้จัดการฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัท หลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท DEXON ระบุว่า เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก หรือ IPO จำนวน 123,183,200 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้คือ 0.50 บาท คิดเป็น 25.85% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้ ภายหลังได้รับอนุมัติให้เสนอขายหุ้น IPO และแบบไฟลิ่งมีผลใช้บังคับ รวมทั้งเดินทางนำเสนอข้อมูลกับนักลงทุนเรียบร้อยแล้ว จะกำหนดวันที่เสนอขายหุ้น IPO คาดว่าจะนำ DEXON เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เร็วๆ นี้

DEXON

สำหรับผลประกอบการ DEXON ปี 2563-2565 ที่ผ่านมา

DEXON และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายและบริการ 438.97 ล้านบาท 433.46 ล้านบาท และ 608.51 ล้านบาทตามลำดับ มีกำไรสุทธิ 11.04 ล้านบาท 18.15 ล้านบาท 105.15 ล้านบาทตามลำดับ ซึ่งรายได้ในปี 2565 เพิ่มขึ้น 175.04 ล้านบาท เติบโต 40.38% เมื่อเทียบกับปี 2564 มีกำไรสุทธิในปี 2565 เพิ่มขึ้น 87 ล้านบาท เติบโต 479.33% เมื่อเทียบกับปี 2564

สำหรับรายได้เฉลี่ยก่อนหน้านี้เพิ่มขึ้นราว 30-35% รายได้เติบโตขึ้นจาก 3 ปัจจัยด้วยกัน คือ (1) ลูกค้าเก่ากลับมาใช้บริการซ้ำ (2) ลูกค้าใหม่ที่ไม่เคยใช้บริการมาก่อน ได้ยินชื่อเสียงจากผู้ที่เคยใช้บริการก่อนหน้า และ (3) เทคโนโลยีเริ่มมีชื่อเสียงในการเป็นผู้นำระบบเรื่องการตรวจสอบแบบไม่ทำลายด้วยเทคโนโลยีชั้นสูง

ที่มา – DEXON (1), (2), SET 

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา