Deutsche Bank เลิกควบรวมกิจการ Commerzbank แล้ว หลังพบว่าไม่คุ้มเสี่ยงที่จะควบรวม

ธนาคารยักษ์ใหญ่ของเยอรมันทั้ง Deutsche Bank และ Commerzbank ได้ออกมาประกาศว่าเลิกควบรวมกิจการกันแล้ว เนื่องจากพบว่ามีความเสี่ยงในหลายๆ ด้าน รวมไปถึงการเลิกจ้างพนักงาน

ดอยซ์แบงก์ และ คอมเมิร์ซแบงก์ เลิกเจรจาควบรวมกิจการกันแล้ว – ภาพจาก Shutterstock

ธนาคารยักษ์ใหญ่ในเยอรมัน 2 รายทั้ง Deutsche Bank และ Commerzbank ออกมาประกาศยกเลิกแผนการที่จะควบรวมกิจการกันแล้ว หลังจากพบว่าถ้าหากธนาคารรายใหญ่ทั้ง 2 ต้องควบรวมกิจการอาจมีความเสี่ยงในหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกิจการใหม่ที่ต้องเพิ่มทุนมหาศาล การปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางการเงินใหม่หมด ฯลฯ

หลังจากการออกมาแถลงข่าวครั้งนี้ถือเป็นการปิดฉากในรอบ 6 สัปดาห์ของ 2 ธนาคารใหญ่ในประเทศเยอรมันที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐมนตรีกระทรวงการคลังของเยอรมัน เนื่องจากถ้ามีการควบรวมกิจการสำเร็จจะทำให้กลายเป็นธนาคารใหญ่อันดับ 2 ของยุโรปทันที สามารถแข่งขันกับธนาคารใหญ่ๆ รายอื่นๆ ได้มากขึ้นด้วย

ก่อนหน้านี้มีข่าวลือมาเป็นระยะๆ ของการควบรวมกิจการธนาคารในเยอรมัน สาเหตุสำคัญมากจากธนาคารในเยอรมันได้รับผลกระทบต่อเนื่องมาจากวิกฤติเศรษฐกิจในสหรัฐฯ ในช่วงปี 2008 ถึง 2009 และไม่สามารถฟื้นตัวได้อย่างแข็งแกร่งเหมือนกับคู่แข่งรายอื่นๆ

อีกสิ่งหนึ่งที่หาทางออกไม่ได้ในเรื่องของการควบรวมกิจการของทั้ง 2 ธนาคาร นั่นก็คือเรื่องที่จะต้องมีการเลิกจ้างพนักงาน ซึ่งอาจสูงถึง 30,000 คน เรื่องนี้เป็นแรงกดดันมหาศาลของผู้บริหารของทั้ง 2 ธนาคาร และอาจกลายเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญที่ทำให้ดีลการควบรวมกิจการครั้งนี้ล้มลงไปด้วยซ้ำ

อย่างไรก็ดีเรื่องดีลที่ล้มไปอาจเป็นโอกาสของธนาคารใหญ่รายอื่นๆ ในทวีปยุโรป สามารถเข้ามาซื้อกิจการของ Commerzbank รวมถึง Deutsche Bank ได้ทันทีหลังจากนี้

ที่มาCNN, The Guardian, Bloomberg

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา

mm
Content Writer ที่สนใจในเรื่องของตลาดทุนทั้งในและต่างประเทศ กลุ่ม TMT (Technology, Media, Telecom) การควบรวมกิจการ (M&A) นโยบายทางเศรษฐกิจของไทยและต่างประเทศ รวมถึงสิ่งละอันพันละน้อยทางธุรกิจที่น่าสนใจ