ข่าวดีคนอยากซื้อบ้าน! ลดค่าธรรมเนียมการโอนและค่าจดทะเบียน มีผลวันนี้ถึงสิ้น ธ.ค. 63

ประกาศกระทรวงมหาดไทยมีผลแล้ววันนี้ ให้ลดค่าธรรมเนียมการโอนจากเดิม 2% เหลือ 0.01% และลดค่าจดทะเบียนจากเดิม 1% เหลือ 0.01% สำหรับผู้ซื้อบ้านหลังละไม่เกิน 3 ล้านบาท มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 2 พฤศจิกายน (วันนี้) ถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2563

ภาพจาก Pixabay

โดยประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ เกิดขึ้นหลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติให้ลดหย่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดินในการโอนและการจำนองอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นที่ดินพร้อมอาคารสำหรับผู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์ หลังละไม่เกิน 3 ล้านบาทเป็นพิเศษ ดังนี้

ข้อหนึ่ง ให้เรียกเก็บค่าจดทะเบียนการโอน และค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์ 0.01%

กรณีซื้อขายอสังหาริมทรัพย์จากผู้จัดสรรที่ดินที่เป็นที่ดินพร้อมอาคารประเภทบ้านเดี่ยว บ้านแฝด บ้านแถว หรืออาคารพาณิชย์ ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน โดยราคาซื้อขายไม่เกิน 3 ล้านบาท และวงเงินจำนองไม่เกิน 3 ล้านบาท 

ข้อสอง ประกาศนี้บังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งประกาศไว้เมื่อ 1 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2563 นี้ 

ที่มา – ประกาศกระทรวงมหาดไทย, Facebook อุตตม สาวนายน (1), (2)

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา