Dentsu ตั้งงบ 15,000-18,000 ล้านบาท ควบรวมกิจการในต่างประเทศ หลังตลาดโฆษณาที่ญี่ปุ่นซบเซา

ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่าบริษัทยักษ์โฆษณาระดับโลกจากญี่ปุ่นอย่าง Dentsu ช้อปปิ้งกิจการที่น่าสนใจในต่างประเทศไปทั้งหมด 112 ราย ในเวลาเพียง 3 ปี แถมปีนี้ยังตั้งงบไว้ช้อปอีก แสดงให้เห็นว่าจะพึ่งแค่ตลาดญี่ปุ่นคงไม่ได้แล้ว

Dentsu Aegis Network // ภาพจาก Feacebook ของ Dentsu Aegis Network

ซื้อเพื่อสร้างโอกาสเติบโตระยะยาว

เรียกว่าซื้อไม่หยุดจริงๆ สำหรับ Dentsu เพราะปีนี้ก็ยังตั้งงบประมาณ 50,000-60,000 ล้านเยน (ราว 15,000-18,000 ล้านบาท) เพื่อควบรวมกิจการในต่างประเทศที่น่าสนใจ โดยเฉพาะกลุ่มที่มีความแข็งแกร่งด้านโฆษณาออนไลน์ และเทคโนโลยีดิจิทัลต่างๆ เพราะมีโอกาสเติบโตค่อนข้างสูงในอนาคตจากนี้

โดยส่วนของเทคโนโลยีดิจิทัลนั้นก็มีทั้งทักษะเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ รวมถึงแผนการตลาดในรูปแบบใหม่ ซึ่งการซึ่งกิจการนั้นจะทำภายใต้ Dentsu Aegis Network เพื่อสร้างเครือข่ายบริษัทโฆษณาให้ใหญ่ได้มากกว่าเดิม หลังเมื่อปีก่อนซื้อบริษัทต่างชาติที่น่าสนใจไป 31 บริษัท ทำให้ 3 ปีที่ผ่านมาซื้อกิจการไปทั้งหมด 112 ราย

ขณะเดียวกันการควบรวมกิจการต่างชาตินั้นมาจากตลาดโฆษณาในประเทศญี่ปุ่นค่อนข้างซบเซา ทำให้การมีรายได้ใหม่ๆ จากท้องถิ่นต่างๆ เริ่มมีความจำเป็นมากขึ้น โดยเฉพาะในเอเชีย และกลุ่มประเทศตะวันตก นอกจากนี้ยังเป็นการทำตามเป้าหมายที่บริษัทอยากมีกำไรจากต่างประเทศเป็น 60% ของกำไรทั้งหมด

สำหรับปีนี้ Dentsu ตั้งเป้ากำไรขั้นต้นในต่างประเทศเติบโต 14% เป็น 5.88 แสนล้านเยน

อ้างอิง // Nikkei Asian Review

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา