ทำไม Denla British School ถึงติดอันดับโรงเรียนนานาชาติที่ดีที่สุดในกรุงเทพ และประเทศไทย?

โรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยมีมากมาย แต่ทำไม Denla British School (DBS) ถึงติดอันดับโรงเรียนนานาชาติที่ดีที่สุดในกรุงเทพ และประเทศไทยล่ะ

เด่นหล้า

หลักสูตรคือหัวใจสำคัญที่ทำให้ติดอันดับ

เมื่อไม่นานมานี้ Denla British School (DBS) ถูกจัดอันดับเป็นหนึ่งในโรงเรียนนานาชาติที่ดีที่สุดในกรุงเทพ และไทย จากเว็บไซต์การจัดอันดับโรงเรียนระดับโลก world-schools.com รวมถึงติด 1 ใน 10 โรงเรียนานาชาติชั้นนำของไทย จากนิตยสารการศึกษาระหว่างประเทศ และเว็บไซต์จัดอันดับโรงเรียน theexcelligent.com

ขณะเดียวกัน DBS ยังได้รับการรับรองเป็นโรงเรียนนานาชาติมาตรฐานระดับโลกที่ผ่านมาตรฐานของการเป็นสมาชิกของสมาคมโรงเรียนนานาชาติแห่งประเทศไทย และ Council of International School (CIS) ซึ่งเป็นสถาบันชั้นนำอันดับหนึ่งที่ประเมินคุณภาพ และรับรองมาตรฐานทางการศึกษาของโรงเรียนนานาชาติทั่วโลก

เด่นหล้า

เหตุที่ DBS ทำได้ถึงขนาดนี้ก็มาจากหลักสูตรการเรียนการสอนที่แตกต่างจากโรงเรียนนานานชาติอื่นๆ โดยเฉพาะการสอนโดยหลักสูตรโรเงีรยนเอกชนอังกฤษที่สอนโดยครูที่มีประสบการณ์ และเป็นเจ้าของภาษา 100% ทั้งยังเน้นการสอนแบบ Personalised Learning ที่จัดขึ้นเพื่อนักเรียนแต่ละคน อิงจากทักษะ และความชอบของพวกเขา

จบไปแล้วมีทั้งศักยภาพ และความสุข

ถึงการเรียนการสอนของแต่ละคนอาจแตกต่างกัน แต่ทั้งหมดนี้ก็ยังมีครู และผู้ช่วยครูเป็นผู้ดูแลการเรียนการสอน ที่สำคัญไม่ได้ดูแค่เรื่องวิชาการ แต่ยังส่งเสริมความสามารถรอบด้านให้นักเรียนได้ฝึกทดลองเพื่อค้นหาความสามารถพิเศษของตัวเองให้เจอ

เด่นหล้า

นอกจากนี้ DBS ยังแตกต่างด้วยการเพิ่มการเรียนการสอนอีก 2 ชม. ทุกวัน หรือระบบ Extended Day โดยผู้ปกครองไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม และหลักสูตรที่เรียนจะเป็นการทำกิจกรรมต่างๆ ที่เลือกเรียนได้กว่า 40 รายวิชา เช่นวิชาการ หุ่นยนต์ ดนตรี กีฬา เต้น การทำอาหาร และหลักสูตรผู้นำ ซึ่งโรงเรียนนานาชาติที่อื่นไม่มี

ในทางกลับกัน ไม่ใช่แค่วิชาการ และหลักสูตรการเรียนที่เน้นความเป็นเลิศ และแตกต่างจากโรงเรียนนานาชาติที่อื่นแล้ว DBS ยังเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนก้าวสู่ผู้นำระดับโลกที่มีศักยภาพ และความสุข หรือ Nurturing Global Leaders เช่นเดียวกัน

เด่นหล้า

ปรัชญาความเป็นเลิศทั้ง 4 ด้านช่วยเสริม

ทั้งนี้ DBS ได้ยึดหลักปรัชญาความเป็นเลิศทั้ง 4 ด้านในการดำเนินการเรียนการสอน ซึ่งปรัชญาดังกล่าวนั้นประกอบด้วย

  1. Enhanced British Curriculum ที่นำหลักการเรียนการสอนจากโรงเรียนเอกชนชั้นนำของประเทศอังกฤษมาปรับรุงให้เข้ากับสังคมไทย และมีการเสริมภาษาจีน และไทย เข้าไปในหลักสูตร
  2. Academic Excellence for All หรือการส่งเสริมให้เด็กนักเรียนมีสัมฤทธิผลทางวิชาการเต็มศักยภาพ
  3. Entrepreneurship and Creative Thinking โดยเฉพาะการพัฒนา และปลูกฝังทักษะความเป็นผู้ประกอบการ เช่นส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ และการตัดสินใจ
  4. Community and Global Perspectives หรือการปลูกฝังพื้นฐานการอยู่ร่วมกัน และมุมมองระดับโลก

เด่นหล้า

เมื่อเป็นอย่างนี้ DBS จึงได้รางวัลทางวิชาการต่างๆ รวมถึงรางวัลกิจกรรมกีฬาทั้งบุคคล และทีม ทำให้ DBS กลายเป็นโรงเรียนนานาชาติที่เหมาะสมในทุกมุมมอง ทั้งได้รับการกล่าวถึงว่าเป็นโรงเรียนนานาชาติที่สร้างผู้นำ และผู้ประกอบการในอนาคตได้ โดยตอนนี้ DBS เปิดสอนตั้งแต่ Pre-EY จนถึง Year 9 (เตรียมอนุบาล-ม.2)

สรุป

ใครที่กำลังมองหาโรงเรียนนานาชาติเพื่อบุตรหลานของท่านอยู่แล้วล่ะก็ Denla British School หรือ DBS ต้องติดอยู่ในลิสต์แน่นอน เพราะด้วยรางวัล และหลักสูตรที่แตกต่าง ทำให้ DBS ค่อนข้างแตกต่างกับโรงเรียนนานาชาติที่อื่น และน่าจะต้องใช้เวลาอีกสักพักกว่าที่อื่นจะสามารถตามได้ทัน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-666-1933 หรือทางอีเมล: admissions@dbsbangkok.ac.th 

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา