กลาโหมชี้แจง บัตรเครดิตยศพันโท ทีทีบี รอยัล ท็อป บราส ไม่ใช่เรื่องศักดินา

หลังจากมีกระแสแอนตี้บัตรเครดิตร ทีทีบี รอยัล ท็อป บราส เนื่องจากบัตรเครดิตสะท้อนความเป็นศักดินาของทหาร มีการจัดบัตรเครดิตให้ข้าราชการทหารยศชั้นพันโทขึ้นไป จนทำให้สังคมพูดถึงกันมากว่ามีการแบ่งชนชั้นชัดเจน บัตรเครดิต ทีทีบี รอยัล ท็อป บราสนี้ เพิ่งเปิดตัวออกมาหลังจากมีการควบรวมกันระหว่างธนาคารทหารไทยและธนาคารธนชาต จนเป็นทีเอ็มบีธนชาต (ttb)

บัตรเครดิตนี้แตกต่างกับบัตรเครดิตประเภทอื่นอย่างไร?

บัตรเครดิตนี้ ผู้ถือบัตรจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ เป็นข้าราชการทหารในสังกัดกระทรวงกลาโหม ที่มีชั้นยศตั้งแต่ พันโท/ นาวาโท/ นาวาอากาศโท ขึ้นไป รวมทั้งผู้สมัครที่มีรายได้จากการดำรงตำแหน่งทางราชการหรือรายได้จากการประกอบอาชีพอื่นที่ไม่ใช่จากเงินบำนาญ (กรณีประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวจะต้องดำเนินธุรกิจในไทยไม่น้อยกว่า 2 ปีขึ้นไป นับจากวันจดทะเบียนกิจการ)

เอกสารสมัครบัตรมีอะไรบ้าง

ต้องมีสำเนาบัตรประชาชน มีสำเนา Passport และสำเนา Work Permit (เฉพาะชาวต่างชาติที่ถือบัตรเครดิทีทีบี)

ต้องมีสำเนาบัตรข้าราชการทหาร (กรณีสมัครบัตรเครดิต ทีทีบี รอยัล ท็อปบราส ใช้แนบเพิ่มเติม เฉพาะกรณีสลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองรายได้ไม่ระบุยศของข้าราชการทหารเท่านั้น) นอกนั้นก็เป็นสำเนาหรือสลิปเงินเดือนย้อนหลัง สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง และเอกสารอื่นๆ สำหรับผู้สมัครที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว/ เจ้าของกิจการ

บัตรเครดิต ทีทีบี รอยัล ท็อป บราส สำหรับข้าราชการทหารที่มีชั้นยศ ตั้งแต่ พันโท นาวาโท และนาวาอากาศโทที่มีอายุงานตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป และมีรายได้ขั้นต่ำ 15,000 บาท /เดือน ขึ้นไป

บัตรเครดิตประเภทอื่นที่เป็น ttb absolute ให้สำหรับพนักงานประจำ (ถือสัญชาติไทย) ต้องมีรายได้ขั้นต่ำ 100,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป ทำงานที่ปัจจุบัน 4 เดือนขึ้นไป

บัตรเครดิตประเภท ttb smart, ttb so fast และ ttb so chill ให้สำหรับพนักงานประจำ (ถือสัญชาติไทย) ต้องมีอายุงาน 4 เดือนขึ้นไป และมีรายได้ขั้นต่ำ 15,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป
.
ความแตกต่างระหว่างบัตรเครดิต ttb royal top brass และ ttb smart, ttb so fast และ ttb so chill คือชั้นยศ สำหรับข้าราชการทหารที่มีชั้นยศตั้งแต่พันโท นาวาโทและนาวาอากาศโท

ข้อถกเถียงนี้ส่งผลยังไง?

การถกเถียงนี้ทำให้เห็นภาพความเหลื่อมล้ำทางชนชั้นระหว่างประชาชนคนธรรมดากับทหารหรือข้าราชการที่มียศชั้นชัดเจน

การถกเถียงเรื่องทหารใช้ชั้นยศสะท้อนความเป็นชนชั้นศักดินาในการสมัครบัตรเครดิตได้ ทำให้หน้าเว็บไซต์ข้อมูลเรื่องบัตรทีทีบี รอยัล ท็อป บราส ถูกลบออกจากหน้าเว็บไซต์ทีทีบีแล้ว

การถกเถียงนี้ทำให้โฆษกกระทรวงกลาโหม พล.อ.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ต้องชี้แจงหลังมีคำถามจากผู้สื่อข่าวว่ามีการใช้บัตรสะท้อนถึงความมีศักดินานั้น การให้สิทธิทหารชั้นผู้ใหญ่ โฆษกชี้แจงดังนี้

โฆษกกระทรวงกลาโหม พล.อ.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ “จะบอกว่าชนชั้นศักดินาไม่ได้ ทุกธนาคารเป็นภาคเอกชน จะออกบัตรเครดิตหรือโปรโมชั่นให้ใครเป็นเรื่องของเขา ต้องพิจารณาเรื่องฐานเงินเดือนด้วย เรื่องรายได้ เรื่องสินเชื่อ เครดิตบูโรมีสินเชื่อแค่ไหน การออกบัตรขึ้นอยู่กับแต่ละธนาคารในการให้เครดิตลูกค้า”

ถามว่าเป็นชนชั้นไหม ผมว่าไม่น่าเป็น

เพราะว่า ธนาคาร เงินเดือนทหารผูกติดกับ tmb ตอนนี้ปรับเป็น ttb อันนี้เป็นเรื่องที่แต่ละธนาคารจะพิจารณาต้องดูเรื่องเงินเดือน เงินคงเหลือ กำลังจ่ายมีแค่ไหน คงไม่ได้มีสิทธิพิเศษอะไรให้ทหาร ตามที่เข้าใจนะ ถ้าผมฐานเงินเดือนมาก หนี้สินเยอะ แต่ติดเครดิตบูโร ผมว่าแบงก์ก็คงไม่ออกบัตรให้

การออกบัตรเครดิตไม่ใช่เรื่องชนชั้น เป็นเรื่องที่ธนาคารต้องพิจารณาเอง เค้าออกบัตรมาให้คนไม่มีเครดิตแล้วเกิดหนี้เสีย เค้าก็ต้องรับผิดชอบ

ฝากเป็นข้อคิดแล้วกันนะครับ

ที่มา – ttb

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา