“หุ้นกู้” คืออะไร ผลตอบแทนเป็นอย่างไร คุ้มค่าหรือไม่ที่จะลงทุน

Source: pixabay

หุ้นกู้ (Debenture) หลายคนอาจจะเคยได้ยินมาบ้าง หรือได้เห็นตามสื่อต่างๆ และกำลังจะกลายเป็นหนึ่งในการลงทุนที่น่าสนใจในช่วงนี้ มาทำความรู้จักกับการลงทุนที่เรียกว่า หุ้นกู้ ให้มากขึ้นกันดีกว่า

หุ้นกู้ คือการลงทุนตราสารหนี้ในรูปแบบนึงที่ออกโดยบริษัทเอกชน มีจุดประสงค์เพื่อนำเงินจากการขายหุ้นกู้ไปลงทุนให้กับธุรกิจ เช่น ขยายกิจการ ซื้อที่ดินเพื่อทำโปรเจคขนาดใหญ่ ซื้อเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เป็นต้น ถ้าเอาแบบเข้าใจง่ายเลยก็คือการที่บริษัทออกหุ้นกู้ เพื่อ “ยืมเงิน”นักลงทุนไปทำกิจกรรมตามที่ได้แจ้งไว้ในจุดประสงค์ของการขายหุ้นกู้แต่ละครั้ง ซึ่งบริษัทจะกลายเป็นลูกหนี้ และนักลงทุนจะกลายเป็นเจ้าหนี้ ไปโดยปริยาย ซึ่งจะแตกต่างจากการลงทุนหุ้นสามัญเพราะการลงทุนแบบนั้นคือเรามีสถานะเป็นเจ้าของร่วมตามสัดส่วน และได้กำไรจากปันผลของบริษัทนั้นๆ 

เมื่อเรากลายเป็นเจ้าหนี้ให้กับบริษัทเอกชน เราก็จะได้ค่าตอบแทนจากการลงทุนครั้งนี้เป็นดอกเบี้ย โดยจะมีอายุของหุ้นกู้ที่แตกต่างกันไป ไม่ว่าจะ 3, 5, 7, 10 ปี ดอกเบี้ยจะได้ตามที่ระบุไว้ในสัญญาและเมื่อครบกำหนดเราก็จะได้เงินต้นคืน

ประเภทของหุ้นกู้

หุ้นกู้เองก็มีหลายประเภท ซึ่งก่อนลงทุนนั้น เราควรศึกษาและเข้าใจแต่ละประเภทก่อนโดยประเภทของหุ้นกู้ มีดังนี้ 

  • หุ้นกู้ชนิดมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน คือ หุ้นกู้ที่บริษัทมีการนำสินทรัพย์มาค้ำประกันในการออกหุ้นกู้ รวมทั้งทรัพย์สินเหล่านั้นมีมูลค่ามากกว่าหุ้นกู้ที่บริษัทนำมาเสนอขาย โดยผู้ถือหุ้นกู้ชนิดนี้จะมีสิทธิในสินทรัพย์ที่ค้ำประกันเหนือเจ้าหนี้สามัญรายอื่นๆ 
  • หุ้นกู้ชนิดที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน คือ หุ้นกู้ที่ไม่มีสินทรัพย์ใดๆ วางไว้เป็นหลักประกัน หรือมูลค่าของทรัพย์สินอาจจะไม่ได้เท่ากับจำนวนมูลค่าหุ้นกู้ที่เสนอขาย หุ้นกู้ชนิดนี้จะเน้นไปที่ เครดิตเรทติ้งของบริษัทที่ทางก.ล.ต. ได้จัดไว้ เช่นบริษัทที่ได้รับเครดิตเรทติ้ง AAA คือบริษัทมีความน่าเชื่อถือสูง ความเสี่ยงต่ำ 
  • หุ้นกู้ด้อยสิทธิ คือ หุ้นกู้ที่ทางบริษัทล้มละลาย ผู้ถือหุ้นกู้ประเภทนี้จะมีสิทธิเรียกร้องสินทรัพย์ในอันดับที่ด้อยกว่าเจ้าหนี้สามัญรายอื่นหรือหุ้นกู้ตัวอื่น ๆ ตามลำดับ
  • หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ คือ หุ้นกู้ที่ถ้าเกิดว่าบริษัทล้มละลาย ผู้ถือหุ้นกู้ประเภทนี้จะมีสิทธิในการเรียกร้องสินทรัพย์จากบริษัทเท่ากับกับเจ้าหนี้หุ้นสามัญรายอื่นๆ และสูงกว่าผู้ถือหุ้นกู้ด้อยสิทธิ
  • หุ้นกู้แปลงสภาพ คือ หุ้นกู้ที่นักลงทุนสามารถแปลงจากหุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกหุ้นได้ตามราคาที่กำหนด โดยบริษัทจะออกหุ้นสามัญในมูลค่าที่เท่ากับตราสารหนี้ที่ถืออยู่ เท่ากับว่าสถานะของเราที่ถือหุ้นกู้ประเภทนี้จะเปลี่ยนจากเจ้าหนี้เป็นเจ้าของโดยปริยาย

หุ้นกู้เหมาะกับนักลงทุนแบบไหน?

เนื่องจากหุ้นกู้มักจะมาจากบริษัทเอกชนที่มีความน่าเชื่อถือและการออกหุ้นกู้ก็เพื่อพัฒนาธุรกิจหรือลงทุนบางอย่างเพื่อผลประกอบการที่มากขึ้น ดังนั้นหุ้นกู้จะเหมาะกับนักลงทุนที่เน้นความเสี่ยงต่ำ ได้ผลแทนสม่ำเสมอ แต่การลงทุนทุกประเภทนั้นมีความเสี่ยง ใครที่อยากจะลงทุนก็ต้องศึกษาผลตอบแทน ปันผลและดอกเบี้ยที่ทางบริษัทได้ชี้แจงไว้ก่อนเพื่อตัดสินใจว่าจะลงทุนแล้วคุ้มค่าหรือไม่ ส่วนใหญ่ราคาหุ้นกู้จะเริ่มต้นที่หน่วยละ 1,000 บาท หรือบางบริษัทอาจจะไม่มีขั้นต่ำในการลงทุน แต่ก็อาจจะมีบ้างที่หุ้นกู้ตัวนั้นมีการกำหนดขั้นต่ำสูงขึ้นจากปกติเช่น 100,000 บาทเป็นต้น

การจัดอันดับเครดิตของหุ้นกู้

อย่างที่ได้กล่าวไปว่าหุ้นกู้นั้นจะมีการจัดอันดับเครดิตของหุ้นกู้ตัวนั้นด้วย  โดยอันดับจะจัดลำดับเป็นตัวอักษรดังนี้ 

  • AAA คืออันดับเครดิตที่สูงที่สุด โดยจะมีความเสี่ยงของความสามารถในการผิดชำระหนี้ตามกำหนดต่ำที่สุด หรือมีโอกาสได้ผลตอบแทนตามที่บริษัทชี้แจงสูง
  • AA ลักษณะจะคล้ายกับ AAA ที่มีความสามารถในการผิดชำระหนี้ต่ำ แต่อันดับนั้นจะรองลงมาจาก AAA 
  • A ความเสี่ยงจะอยู่ในระดับต่ำ เป็นรอง AA และ AAA ตามลำดับ
  • BBB ความเสี่ยงและความสามารถในการชำระหนี้จะอยู่ในระดับปานกลาง

หากใครสนใจหุ้นกู้ลองศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมของหุ้นกู้ตัวนั้นๆ เพิ่งเติมได้จากบริษัทที่ออกหุ้นกู้ ส่วนใครที่อยากรู้ว่าวันนี้มีหุ้นกู้ตัวไหนออกใหม่มาบ้าง สามารถเข้าไปดูได้ที่ เว็บไซต์ของ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

Source : สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์, SANSIRI, ลงทุนแมน, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา