ปิดดีล! ธนชาต-ทหารไทยประกาศควบรวมธนาคาร-เสร็จสิ้นภายในปี 2019

หลังจากมีกระแสข่าวลือการควบรวมระหว่างธนาคารทหารไทยกับธนาคารธนชาตอย่างต่อเนื่อง

ตอนนี้ชัดเจนแล้วเพราะทางบมจ.ทุนธนชาต (TCAP) ที่ถือหุ้นใหญ่ในธนาคารธนชาตแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ประกาศการควบรวมกิจการกับธนาคารทหารไทยรายละเอียดเป็นอย่างไร?

Tcap tbank tmb

สาเหตุการควบรวมกิจการ

ผู้ถือหุ้นใหญ่ของทั้ง 2 ธนาคาร เช่น กระทรวงการคลัง และ ING Group (ING) (ผู้ถือหุ้นใหญ่ของธนาคารทหารไทย) The Bank of Nova scotia หรือ BNS (ผู้ถือหุ้นของธนาคารธนชาต) ตกลงรวมกิจการของทั้ง 2 ธนาคารเข้าด้วยกัน ตามนโยบายของภาครัฐที่สนับสนุนให้เกิดธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่  เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันลดต้นทุนในการจัดการสร้างประสิทธิภาพในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการให้ลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น

ทั้งนี้ทุนธนชาต คาดว่าการควบรวมกิจการระหว่างธนาคารธนชาตและธนาคารทหารไทย จะใช้วิธีการโอนกิจการทั้งหมดมูลค่ารวมทั้งสิ้นประมาณ 130,000-140,000 ล้านบาท โดยส่วนหุ้นเพิ่มทุน (คาดว่าจะขายประมาณ 1.1 เท่าของมูลค่าทางบัญชีล่าสุด) ที่ธนาคารทหารไทยเสนอขายให้กับทุนธนชาตและ bns รวมถึงผู้ถือหุ้นรายย่อยมีมูลค่าประมาณ 50,000-55,000 บาท

หลังจากการควบรวมจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง?

หลังการควบรวมกิจการ สินทรัพย์ของธนาคารจะอยู่ที่ 1.9 ล้านล้านบาท และมีฐานลูกค้ารวม 10 ล้านราย โดยจะอยู่อันดับที่ 6 ของธนาคารพาณิชย์ไทย

ทั้งนี้ทุนธนชาตจะเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถือหุ้นประมาณ 20%) และจะร่วมดูแลธนาคารภายหลังการรวมกิจการ และจะมีการ rebranding หรือเปลี่ยนชื่อทางการค้าใหม่ ซึ่งจะดูจุดแข็งทั้งธนาคารธนชาตและธนาคารทหารไทยเป็นหลัก โดยคาดว่าจะควบรวมกิจการเสร็จสิ้นภายในปีพศ. 2562 

เมื่อ 2 ธนาคารควบรวมกันแล้วจะดีต่อธุรกิจอย่างไร?

  • ประโยชน์ด้านงบดุล การควบรวมกิจการทำให้มูลค่าของกิจการเพิ่มขึ้น ที่สำคัญการใช้สินทรัพย์และการจัดหาเงินทุนจะมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นทำให้มีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนเพิ่มขึ้นในขณะที่มีต้นทุนในการจัดหาเงินทุนลดลง
  • ประโยชน์ด้านต้นทุน เนื่องจากการควบรวมทำให้ขนาดกิจการใหญ่ขึ้น โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เช่น เทคโนโลยี และการตลาดสามารถทำร่วมกันได้
  • ประโยชน์ด้านรายได้ เมื่อรวมกิจการทำให้ฐานลูกค้าเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัว นอกจากนี้ยังสามารถทำงานร่วมกันและเสนอผลิตภัณฑ์บริการการเงินให้ลูกค้าได้หลากหลาย เช่น ธนชาตปัจจุบันให้สินเชื่อเช่าซื้อเป็นหลัก ในขณะที่ธนาคารทหารไทยมีสินเชื่อบ้าน บัตรเครดิต ฯลฯ

แต่สุดท้ายแล้วการแจ้งตลาดครั้งนี้เป็นการการลงนามในบันทึกข้อตกลงแบบไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย ดังนั้นหลังจากนี้เงื่อนไขในการควบรวมกิจการอาจจะเปลี่ยนแปลงได้หรืออาจจะไม่ควบรวมแล้ว ?

อ่านประกาศฉบับเต็มได้ ที่นี่

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา