ผ่าแนวคิด! “ดี–แลนด์ กรุ๊ป”  ขึ้นแท่นองค์กรธุรกิจที่มีธรรมาภิบาลยอดเยี่ยม

การได้ขึ้นชื่อว่าเป็นองค์กรหรือบริษัทที่มีธรรมาภิบาลที่ทำธุรกิจด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรม มีจิตสำนึกรับผิดชอบ
ต่อตนเอง สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม อาจมองดูเป็นเรื่องพื้นฐาน แต่ถ้าโดดเด่นเป็นพิเศษจนถึงขั้นได้รับรางวัล
ธรรมาภิบาลธุรกิจยอดเยี่ยม อย่าง “ดี–แลนด์ กรุ๊ป”  ถือเป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นตั้งใจและทำได้จริง!

“ดีแลนด์ กรุ๊ป” ผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เป็น 1 ใน 9 จาก 85 องค์กรที่ผ่านเกณฑ์ประเมินสูงสุด
ด้านมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ และได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “ธรรมาภิบาลธุรกิจยอดเยี่ยม” จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตามหลักธรรมาภิบาลที่เข้มข้นครบทั้ง 6 ด้าน คือ นิติธรรม คุณธรรม ความโปร่งใส การมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบ และความคุ้มค่า

เคล็ดลับความสำเร็จ! ที่หลายคนสนใจคือ ทำธุรกิจให้เติบโตแบบก้าวกระโดด ควบคู่ไปกับหลักธรรมาภิบาลได้อย่างไร?

 

  • ทุกโครงการพัฒนาด้วยแนวคิดเพื่อคุณภาพชีวิตที่เหนือกว่า

 

Brand Inside ได้พูดคุยกับ “ศิริพงษ์ สมบูรณ์”  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดี–แลนด์ กรุ๊ป จำกัด หัวเรือใหญ่
ในการนำทัพสู่การเป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาลยอดเยี่ยม โดยเล่าให้ฟังว่า ดี–แลนด์ กรุ๊ป เริ่มดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดสมุทรสาคร ตั้งแต่ปี 2545 ภายใต้วิสัยทัศน์ “เราจะเป็นผู้นำการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ด้วยความคิดสร้างสรรค์ บนความทันสมัยและคุณภาพชีวิตที่เหนือกว่า โดยมุ่งเน้นความพึงพอใจของลูกค้า ภายใต้
การเป็นองค์กรที่มีจริยธรรม ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมและความสุขของชุมชน และส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพของบุคลากร
ทุกระดับ”  

ในด้านธุรกิจ จุดเด่นที่แตกต่างของดี-แลนด์ กรุ๊ป คือ การคัดสรรทำเลที่มีศักยภาพ การออกแบบและดีไซน์โครงการ
ที่ตอบโจทย์ความต้องการผู้อยู่อาศัยในหลากหลายรูปแบบ ตลอดจนการคำนึงถึงคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งกว่า เช่น
พื้นที่ส่วนกลาง โครงการไม่แออัด รวมถึงการให้ความสำคัญกับบริการหลังการขายที่ใกล้ชิดและเป็นกันเองกับลูกบ้าน

ปัจจุบัน ดี–แลนด์ กรุ๊ป ทำธุรกิจมายาวนานถึง 17 ปี พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยครอบคลุมทุกเซกเมนต์ เป็นผู้นำธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในหัวเมืองที่เป็นเขตเศรษฐกิจสำคัญ ไม่ว่าจะเป็น โซนกรุงเทพฯ ตอนใต้ พระราม 2–สมุทรสาคร โซนภาคตะวันออก ในจังหวัดระยองและชลบุรี รวมถึงโซนกรุงเทพฯ ฝั่งตะวันตก ในจังหวัดนนทบุรี ซึ่งทุกโครงการได้กระแสตอบรับที่ดีจากจากผู้บริโภค และยังคงมุ่งมั่นพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และบริการอย่างต่อเนื่อง
ทั้งบ้านเดี่ยว ภายใต้แบรนด์ “เดอะพราวไรส์” และ “พอร์โต้ วิลล่า”, ทาวน์เฮาส์–ทาวน์โฮม “บ้านดี”, คอนโดมิเนียม “ดีพาร์ค” และอาคารพาณิชย์กึ่งอพาร์ตเมนต์ “ดีทาวน์”

นอกจากธุรกิจที่พัฒนาที่พักอาศัยแล้ว ดีแลนด์ กรุ๊ป ยังพัฒนาและบริหารธุรกิจขาเช่าประเภทค้าปลีก “พอร์โต้ ชิโน่” ไลฟ์สไตล์มอลล์แห่งแรกในจังหวัดสมุทรสาคร จนสร้างชื่อเสียงและขยายแบรนด์สู่ “พอร์โต้ โก” จุดพักรถ (Rest Area) สาขาแรกที่อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และล่าสุดผุดสาขาที่ท่าจีน ริมถนนพระราม 2 กม. 41 จังหวัดสมุทรสาคร 

โครงการ “บ้านดี เดอะแฮมิลตัน ชัยพฤกษ์–วงแหวน” โครงการแรกในโซนบางบัวทองของดี-แลนด์ กรุ๊ป

  • สร้างความต่างด้วย “CARE(SS)” วัฒนธรรมองค์กรที่เข้มข้น

สิ่งที่สร้างความแตกต่างให้กับ ดี–แลนด์​ กรุ๊ป คือวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มข้น โดยใช้ชี่อว่า “CARE(SS)” เน้นค่านิยม 6 ประการ ประกอบด้วย

  1. Customer Centric ลูกค้าสำคัญที่สุด ส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ดูแลลูกค้าดุจญาติมิตร
  2. Accountability จิตสำนึกรับผิดชอบ ต่อผู้อื่น องค์กร สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม
  3. Ready to Change พร้อมเปลี่ยนแปลง กล้าคิด กล้าพูด กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง
  4. Eager to Success แสวงหาความสำเร็จ
  5. Sharpness คมแบบมืออาชีพ วางแผนแม่นยำ วิเคราะห์ถูกต้อง
  6. Speed เร็วและสำเร็จ พร้อมตลอดเวลา ประเมินความเสี่ยง กระจายอำนาจ เพื่อให้เกิดความคล่องตัว

ดี–แลนด์​ กรุ๊ป จะให้ความสำคัญในทุกขั้นตอนของการทำงาน รวมถึงการเข้าสำรวจผลกระทบที่เกิดขึ้นในพื้นที่บริเวณใกล้เคียง รวมถึงการเยียวยาผลกระทบที่เกิดจากการก่อสร้างโครงการในทันที

นอกจากนี้ ดี–แลนด์​ กรุ๊ป ยังมีกิจกรรมเพื่อสังคมที่ให้ลูกบ้านได้มีส่วนร่วม เช่น ปล่อยปะการังเทียม ฟื้นฟูระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมในจังหวัดสมุทรสาคร ช่วยเหลือสังคมในถิ่นทุรกันดาร เช่น มอบสิ่งของและเครื่องใช้จำเป็นให้กับน้องๆ ตามโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) และกิจกรรมช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ เป็นต้น

กิจกรรม “รวมพลังคนดี ส่งต่อพื้นที่สร้างสรรค์” ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง บ้านเกริงปะตีคลี่

  • “ธรรมาภิบาล” กุญแจแห่งความสำเร็จอย่างยั่งยืน

แนวคิดที่จะต้องสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้อยู่อาศัย ซื่อสัตย์สุจริต ไม่หลอกลวงลูกค้า นี่คือพื้นฐานที่นำไปสู่ธรรมาภิบาลของ ดี–แลนด์​ กรุ๊ป ด้วยความเชื่อที่ว่าถ้าเราทำสิ่งที่ดีๆ คนในพื้นที่ก็พร้อมที่จะเป็นกระบอกเสียงในด้านดีให้กับองค์กร และอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข

ธรรมาภิบาล ไม่ได้พูดถึงการทำความดีเพื่อสังคมเพียงอย่างเดียว แต่ในเชิงธุรกิจยังพูดถึงเรื่องของความโปร่งใส
ความเป็นธรรมในการบริหารจัดการองค์กรและความเป็นธรรมต่อลูกค้า การปฏิบัติตามข้อกฎหมาย และหลักการ
มีส่วนร่วมของพนักงาน 

ดี–แลนด์​ กรุ๊ป ยึดหลักเริ่มคิดจากการให้ (To Give Before) คือ นอกจากไม่ทำอะไรให้เป็นภาระของสังคมแล้ว ยังต้องรู้จักให้ด้วย เมื่อเราคิดเช่นนี้ สิ่งที่เราให้จึงต้องมีคุณภาพ ทั้งที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ เราไม่ได้คิดแค่ขายบ้าน แต่คิดไกลไปถึงการให้คุณภาพชีวิตที่ดีของผู้อยู่อาศัย การสร้างสังคมที่ดีผ่านกิจกรรมต่างๆ  รวมถึงการพัฒนาคนในองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพราะคนคือหนึ่งในคีย์ซัคเซสที่สำคัญขององค์กร เราจะส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับทุกคน และสร้างประโยชน์ร่วมให้กับชุมชน เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน” ศิริพงษ์ กล่าว 

ด้วยเหตุนี้ หลักธรรมาภิบาล คือ กุญแจสำคัญที่ทำให้ธุรกิจดำรงอยู่และเติบโตได้อย่างยั่งยืน

การได้รับรางวัล “ธรรมาภิบาลธุรกิจยอดเยี่ยม” ประจำปี 2562 ของ “ดี–แลนด์​ กรุ๊ป” ถือเป็นสิ่งที่การันตีถึงแนวคิดนี้ได้เป็นอย่างดี

Comments

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา