กรมศุลกากรยิ้มรับปี 2566 คาดเก็บภาษีได้ 118,000 ล้านบาท สูงสุดในรอบ 6 ปี  

พชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร เปิดเผยว่า กรมศุลกากรมีภารกิจในด้านการจัดเก็บรายได้ และมีระบบควบคุมทางศุลกากรเพื่อป้องกันการลักลอบนำเข้าสินค้าในมิติต่างๆ

การจัดเก็บรายได้ของกรมศุลกากรการจัดเก็บรายได้ของกรมศุลกากรในช่วง 6 ปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ 2561 – 2566) โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 110,000 ล้านบาท ซึ่งปี 2563 ที่เกิด COVID-19 พบว่าปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ 93,898 ล้านบาท

หลังจากปี 2564 แม้ COVID-19 ยังไม่สิ้นสุดแต่กรมศุลกากรยังสามารถจัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

  • ปี 2564 จัดเก็บได้ 102,395 ล้านบาท
  • ปี 2565 จัดเก็บได้ 110,452 ล้านบาท
  • ปี 2566 คาดว่าจัดเก็บได้ 118,000 ล้านบาท สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ 11.85% จากเดิมที่คาดการณ์ไว้ที่ 105,500 ล้านบาท

ทั้งนี้ ปีงบประมาณ 2566 (ต.ค. 2565 – 15 ก.ย. 2566) จัดเก็บได้ 114,475 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าประมาณการ 8,975 ล้านบาท ดังนั้น คาดว่าเมื่อจบปีงบประมาณนี้จะมียอดการจัดเก็บรายได้ศุลกากรที่สูงที่สุดในรอบ 6 ปี

ขณะที่งานอีกด้านอย่างการจับกุมกรณีลักลอบและหลีกเลี่ยงศุลกากรประจำปีงบประมาณ 2564 – ส.ค. 2566 ตรวจพบการทำผิดตามกฎของกรมฯ 83,763 ราย คิดเป็นมูลค่า 9,875.05 ล้านบาท ได้แก่

  • ปีงบประมาณ 2564 มีการจับกุม  26,307 ราย มูลค่า 3,204.01 ล้านบาท
  • ปีงบประมาณ 2565 มีการจับกุม  27,464 ราย มูลค่า 3,742.07 ล้านบาท
  • ปีงบประมาณ 2566 (ต.ค. 2565 – ส.ค. 2566) มีการจับกุม 29,992 ราย มูลค่า 2,928.97 ล้านบาท

“แม้กรมศุลกากรจะมุ่งเน้นการพัฒนามาตรการในการอำนวยความสะดวกทางการค้า แต่ยังคงไม่ละเลยที่จะเข้มงวดในการตรวจค้นสินค้าที่มีความเสี่ยงในการลักลอบเข้ามาและส่งออกไปนอกราชอาณาจักร เพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศและเพื่อความสุข ของประชาชนไทยตามแนวนโยบายของรัฐบาลต่อไป”

ที่มา – กรมศุลกากร

อ่านเพิ่มเติม

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา