ผลสำรวจชี้โควิดรอบใหม่คนรัดเข็มขัด ใช้จ่ายน้อยลง เน้นซื้อแต่ของจำเป็น

ผลสำรวจ เผย การระบาดระลอกสองทำคนกังวลมากขึ้น มีความสุขน้อยลง พฤติกรรมการบริโภคเปลี่ยน เน้นรัดเข็มขัด ควบคุมค่าใช้จ่าย ซื้อแต่ของที่จำเป็นเน้นการใช้งานหลากหลาย

ผลสำรวจ พฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้

สถาบันวิจัยความเป็นอยู่ฮาคูโฮโด อาเซียน (ประเทศไทย) ทำการสำรวจออนไลน์ “พฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภคในประเทศไทย” ร่วมกับบริษัท ฮาคูโฮโด แบงคอก ระหว่างวันที่ 8-15 มกราคม 2563 ในกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามอายุ 20-59 ปี จำนวน 1,200 คนทั่วประเทศ โดยผลสำรวจพบว่า

ผู้บริโภคมีความต้องการในการใช้จ่ายลดลง

ความไม่แน่นอนของสถานการณ์การระบาดระลอกใหม่และภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทำให้ผู้บริโภคทั่วประเทศระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายมากขึ้น โดยผลสำรวจชี้ว่าผู้บริโภคมีแนวโน้มความต้องการใช้จ่ายลดลงเกือบทุกภูมิภาคโดยเฉพาะกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และภาคตะวันออก ขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีแนวโน้มความต้องการในการใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากการย้ายถิ่นฐานจากกรุงเทพกลับภูมิลำเนาในช่วงโควิด

นอกจากนี้ยังพบว่าความต้องการในการใช้จ่ายของผู้ตอบแบบสอบถามอายุระหว่าง 20-59 ปีมีการลดลงในทุกกลุ่มอายุ ยกเว้นกลุ่มผู้บริโภคที่มีอายุระหว่าง 20-29 ปีที่มีแนวโน้มการใช้จ่ายเท่าเดิมจากการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมความงาม โทรศัพท์มือถือ สินค้าและบริการอื่นๆ เพื่อลดความเบื่อหน่ายจากการอยู่บ้าน โดยสาเหตุที่ความต้องการซื้อลดลงเกิดจากผลกระทบด้านรายได้ที่ลดลง ความกังวัลต่อสถานะทางการเงินของครอบครัว และการว่างงาน

ผู้บริโภคเลือกซื้อแค่ของที่จำเป็น เน้นการใช้งานหลากหลาย

ความไม่แน่นอนของสถานการณ์และสภาพเศรษฐกิจทำให้ผู้บริโภคส่วนใหญ่วางแผนในการซื้อสินค้ามากขึ้น โดยผลสำรวจพบว่าผู้บริโภคส่วนมากมีการกักตุนสินค้าและเน้นการใช้จ่ายเฉพาะในสินค้าที่จำเป็นและตอบโจทย์ความต้องการในชีวิตประจำวันเท่านั้น โดยสินค้าที่ผู้บริโภคอยากซื้อมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ อาหาร ของใช้ในชีวิตประจำวัน โทรศัพท์มือถือ/สมาร์ทโฟน เสื้อผ้า และคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นสินค้าจำเป็นสำหรับการเรียนและการทำงานในช่วงโควิด

สรุป:

สถานการณ์การระบาดระลอกใหม่ที่ยังไม่แน่นอนและภาวะเศรษฐกิจย่ำแย่ทำให้คนกังวลต่อสภาพคล่องในอนาคตและวางแผนการใช้จ่ายให้รอบคอบมากขึ้น เลือกซื้อเฉพาะสินค้าที่จำเป็นต่อความต้องการ

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา