Hedge Fund ที่เน้นลงทุนใน Cryptocurrency ผลตอบแทน YTD ติดลบไปแล้ว 35%

ผลตอบแทนของ Cryptocurrency ในปีนี้ให้ผลตอบแทนที่ไม่ดีนัก และมีความผันผวนสูงมากในช่วงที่ผ่านมาอีกด้วย แต่ดูเหมือนนักลงทุนในเอเชียยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

ภาพจาก Shutterstock

Hedge Fund Research ได้ออกบทวิเคราะห์มาว่าผลตอบแทนจาก 4 ใน 5 เดือนของ Hedge Fund ที่เน้นลงทุนใน Cryptocurrency นั้นมีผลตอบแทนขาดทุน โดยผลตอบแทนจากต้นปีจนถึงปัจจุบันนั้น -35% ไปแล้ว

โดยเฉพาะผลตอบแทนของ Bitcoin ที่เริ่มต้นปีมาด้วยราคา 17,500 เหรียญสหรัฐ จนล่าสุดราคาเหลือเพียงแค่ 6,511 เหรียญสหรัฐ ทำให้พาผลตอบแทนของ Cryptocurrency อื่นๆ ดิ่งลงเหวตามไปด้วย และจะเห็นว่าช่วงที่ผ่านมาตลาด Cryptocurrency นั้นมีความผันผวนอย่างมาก

การที่สถาบันการเงินเข้ามามากขึ้นอาจเป็นข้อดี

Henri Arslanian จาก PwC ได้กล่าวว่า นักลงทุนรายย่อยจะเห็นว่าตลาด Cryptocurrency นั้นมีความผันผวนมากในช่วงที่ผ่านมาเพราะว่าตลาดอยู่ในช่วงขาลง แต่ Hedge Fund หลายๆ ที่เริ่มมองเห็นโอกาสนั้น

เขายังได้เสริมถึงเรื่องที่สถาบันการเงินใหญ่ๆ เริ่มสนใจซื้อขายและลงทุน Cryptocurrency ว่านั่นเป็นข้อดีระยะยาวของตลาด Cryptocurrency เพราะถึงแม้ว่าในระยะสั้นๆ ราคาจะมีความผันผวนสูงมาก

ตลาดเอเชียยังสนใจสูง

Josh Gu นักวิเคราะห์จาก HFR นั้นกล่าวว่า แม้ว่าตลาดของ Cryptocurrency จะมีความผันผวนสูง แต่เรื่องนี้ยังเป็นประเด็นร้อนในประเทศจีนและญี่ปุ่น ซึ่งนักลงทุนในเอเชียยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ Hedge Fund ที่เน้นลงทุนใน Cryptocurrency ในเอเชียยังมีจำนวนสูงขึ้นต่อเนื่อง

ที่มาFinancial Times

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา

mm
Content Writer ที่สนใจในเรื่องของตลาดทุนทั้งในและต่างประเทศ กลุ่ม TMT (Technology, Media, Telecom) การควบรวมกิจการ (M&A) นโยบายทางเศรษฐกิจของไทยและต่างประเทศ รวมถึงสิ่งละอันพันละน้อยทางธุรกิจที่น่าสนใจ