CPRAM เดินหน้าบุกตลาด Plant-Based ต่อเนื่อง เจาะกลุ่มเบเกอร์รี่ ตีตลาดรวม 4.5 หมื่นล้านบาท

นอกจากนี้ จากความกังวลเรื่องการขาดแคลนอาหารของมนุษย์ในอนาคต ทำให้มีการพูดถึงแนวทางสำคัญด้านความมั่นคงอาหาร (Food Security) และความยั่งยืนอาหาร (Food Sustainability) จากจำนวนประชากรโลกที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ปัจจุบันทั่วโลกมีประชากรอยู่ที่ 7,700 ล้านคน

cpram

และมีการคาดการณ์ว่าในปี 2050 จะเพิ่มเป็น 9,700 ล้านคน และอาจจะเพิ่มเป็น 11,000 ล้านคนในปี 2100 ซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงกับการขาดแคลนอาหาร รวมถึงความท้าทายใหม่ที่นานาชาติมีความกังวลจากการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (COP26) มีเป้าหมายในการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศให้เป็นศูนย์ หรือ Net Zero ภายในปี 2050

ดังนั้นเรื่องของ Foods For The Future หรือ อาหารแห่งอนาคต จึงได้รับความสนใจมากขึ้น และ Plant-Based Food ถือเป็นหนึ่งใน Foods For The Future ที่ถูกพูดถึงอย่างมาก

Plant-Based Food เป็นอาหารจากพืชตระกูลถั่ว เห็ด และสาหร่าย เพื่อรับประทานทดแทนเนื้อสัตว์ สอดรับกระแสผู้บริโภคที่ใส่ใจห่วงใยเลือกรับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการและความปลอดภัยสูง เพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีและยังตระหนักถึงความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย จากข้อมูลการสำรวจตลาดผลิตภัณฑ์แพลนต์เบสในประเทศไทย ซึ่งมีการคาดการณ์จะเติบโตอย่างรวดเร็วและคาดการณ์ปี 2567 จะมีมูลค่าตลาดถึง 4.5 หมื่นล้านบาท

ดังนั้น บริษัท ซีพีแรม จำกัด (CPRAM) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอาหารพร้อมรับประทาน ได้เข้าสู่ตลาดนี้เป็นรายแรกๆ โดยใช้แบรนด์ VG for Love เน้นเจาะกลุ่มผู้บริโภคพืชเป็นหลัก หรือที่เรียกว่า Plant-Based Diet ถือว่าตอบความต้องการของคนรุ่นใหม่ไม่น้อย

cpram

ที่ผ่านมา ซีพีแรม ได้ทำการวิจัยและพัฒนาใน 3 แนวทาง ประกอบด้วย

  1. อาหารทางเลือกใหม่ อาทิ แมลงกินได้ อาหารแพลนต์เบสต์ (Plant-Based Meat) และ Cultured Meat
  2. อาหารจำเพาะผู้บริโภค อาทิ Functional Foods , Personalized Foods
  3. อาหารในแนวทางบริโภคใหม่ อาทิ อาหารแพลนต์เบสต์ไดเอต (Plant-Based Diet) โดยมีแมลงที่กินได้ เนื้อสังเคราะห์จากพืช เนื้อสัตว์จากเซลล์เพาะเลี้ยง อาหารฟังก์ชั่น อาหารในแต่ละวัย แพลนต์เบสต์ หรือการบริโภค Plant-Based Diet

นอกจากนี้ต้องมี 3 องค์ประกอบสำคัญ คือ 1. มีความปลอดภัยของอาหาร ไม่มีสิ่งปนเปื้อนหรือสารตกค้างทั้งที่เป็นกายภาพ ชีวภาพ หรือเคมี ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภคไม่ว่าจะเฉียบพลันหรือสะสม 2. มีคุณค่าทางโภชนาการ เมื่อผ่านระบบการย่อยและดูดซึมเข้าสู่ร่างกายมนุษย์ สารอาหารเหล่านั้นจะถูกนำไปใช้เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต และ 3. ความสุนทรียภาพในการบริโภคอาหาร หมายถึงความสุขในการรับประทานอาหารผ่านโสตสัมผัสทั้ง 5 ของร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นความอร่อยจากต่อมรับรสของลิ้น ความเหนียวนุ่มจาการเคี้ยว กลิ่นหอมผ่านประสาทรับกลิ่นของจมูก สีสันและรูปลักษณ์ที่สวยงาม

cpram

สำหรับแบรนด์ VG for Love ได้สะท้อนความรักทั้ง 4 คือ รักสุขภาพ รักชีวิตสัตว์ รักสิ่งแวดล้อมและรักษ์โลก โดยพัฒนาผลิตภัณฑ์ Plant-Based ทั้งสำหรับผู้ที่บริโภคพืชเป็นหลักและบริโภคแบบยืดหยุ่นในบางมื้อ โดยปลายปี 64 ได้เปิดตัวเมนู ข้าวกระเพราหมูกรอบ แพลนต์เบสต์, จับโบ้บิ๊กเปากะเพราไก่ แพลนต์เบสต์, จัมโบ้แกงเขียวหวานไก่ แพลนต์เบสต์ ได้รับการตอบรับอย่างดี

ล่าสุดต้นปี 65 ได้เจาะกลุ่มสายเบเกอร์รี่ เปิดตัว ขนมปังฟักทองธัญพืช เพื่อรับประทานในมื้อเช้าและเป็นของว่าง จากการเปิดตัวผลิตภัณฑ์แพลนต์เบสต์ลงตลาด ซีพีแรมได้รับผลตอบรับและการตอบสนองอย่างดีจากกลุ่มผู้บริโภคพืชเป็นหลัก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่องคนหันมาบริโภคพืชเป็นหลักมากยิ่งขึ้น และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ขณะที่มีเมนูยอดนิยม ประกอบด้วย 1.ข้าวผัดกะเพราขี้เมาเห็ดออรินจิ 2.สปาเก็ตตี้ขี้เมาเห็ดออรินจิ 3.ข้าวผัดเห็ดออรินจิ 4.ข้าวคะน้าหมูกรอบ แพลนต์เบสต์ 5.ข้าวลาบหมู แพลนต์เบสต์ 6.บะหมื่แห้งปลาเส้นทอด แพลนต์เบสต์ 7.ข้าวกะเพราหมู แพลนต์เบสต์ 8.ข้าวกะเพราหมู แพลนต์เบสต์ + ไข่ดาว 9.ข้าวผัดแกงเขียวหวานไก่แพลนต์เบสต์ 10.สปาเก็ตตี้พอร์คบอล แพลนต์เบสต์ คลอบคลุม 5 ประเภทตามกลุ่มการบริโภคอาหาร “Plant-Based-Diet” หรือ PBD Mark และจำหน่ายที่ร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven

cpram

ทั้งนี้ ซีพีแรม ตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ตามแนวทาง FOOD 3S ขององค์กร ประกอบด้วย 1. ความปลอดภัยทางอาหาร (Food Safety) 2. ความมั่นคงทางอาหาร (Food Security) และ 3. ความยั่งยืนทางอาหาร (Food Sustainability) โดยคำนึงถึงการสร้างคุณค่าสูงสุดให้แก่ผู้บริโภค และพร้อมที่จะส่งมอบอาหารที่มีคุณภาพ ซึ่งนอกจากรสชาติอร่อยแล้ว ต้องมีความปลอดภัยและให้คุณค่าทางโภชนาการ รวมถึงสุนทรียภาพในการบริโภคอาหาร อีกด้วย

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา