CPN ไม่เก็บค่าเช่ากับร้านค้าที่ปิดบริการ ส่วนร้านที่เปิดได้จะลดค่าเช่า 10-50%

ในช่วงวิกฤตโรค COVID-19 ระบาด ทุกธุรกิจก็ต้องช่วยเหลือกัน หนึ่งในนั้นคือ “เซ็นทรัลพัฒนา” หรือ CPN ผู้พัฒนาศูนย์การค้าอันดับต้นๆ ของไทย ก็ประกาศไม่เก็บค่าเช่ากับร้านค้าที่ปิดบริการ และลดค่าเช่าให้ร้านที่ยังเปิดอยู่

cpn

ช่วยเหลือลูกค้า-ผู้ค้า-ผู้ที่เกี่ยวข้อง

ปรีชา เอกคุณากูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร CPN เล่าให้ฟังว่า แม้ศูนย์การค้าในเขตกรุงเทพฯ และบางจังหวัดที่บริการโดย CPN ต้องปิดให้บริการชั่วคราว แต่บริษัทก็พร้อมช่วยเหลือทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า, ผู้ค้า และอื่นๆ

สำหรับกลุ่มลูกค้านั้น CPN ยังเปิดให้บริการในพื้นที่ซูเปอร์มาร์เก็ต และร้านค้าที่จำเป็น เช่นธนาคาร, ร้านขายยา, ร้านสะดวกซื้อ และมีการจัดพื้นที่เพื่อตอบโจทย์บริการร้านอาหารแบบ Delivery เพื่ออำนวยความสะดวก และสร้างความปลอดภัยให้กับลูกค้า

ส่วนฝั่งผู้ค้าที่เช่าพื้นที่กับ CPN ทางบริษัทก็ช่วยแบ่งเบาภาระให้กับพวกเขาด้วยการยกเว้นค่าเช่าให้ร้านค้าที่ไม่สามารถเปิดให้บริการได้ ส่วนร้านค้าที่ยังเปิดบริการได้อยู่ ทางบริษัทจะลดค่าเช่า 10-50% จากปกติ และสนับสนุนให้ร้านค้าจำหน่ายสินค้าในรูปแบบ Pick Up & Delivery ด้วย

นอกจากนี้ CPN ยังให้ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นการดูแลเรื่องสุขอนามัย เพื่อป้องกันไม่ให้โรค COVID-19 แพร่ระบาด พร้อมจัดทำประกันสุขภาพเพิ่มเติมให้กับพนักงานทุกคน ที่สำคัญ CPN ยังเตรียมประสานงานกับภาครัฐเพื่อให้ช่วยออกนโยบายมาสนับสนุนผู้ค้า, พนักงาน และลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตนี้

ในทางกลับกัน CPN อยู่ระหว่างวางแผนเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินธุรกิจหลังจากวิกฤต COVID-19 ผ่านพ้นไป พื่อให้มั่นใจในการเติบโตที่ต่อเนื่องของบริษัทฯ และเพื่อรักษาผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่ เช่นการลดค่าใช้จ่ายทุกด้าน เป็นต้น

สรุป

เป็นอีกการปรับตัวของผู้ให้เช่าพื้นที่ในห้างสรรพสินค้าที่น่าติดตาม เพราะ CPN คือยักษ์ใหญ่ในเรื่องนี้ และการช่วยเหลือด้วยการยกเว้นค่าเช่าก็คงเป็นเรื่องที่ผู้ค้าคาดหวังเอาไว้อยู่แล้ว ดังนั้นต้องติดตามกันว่า หลังจากนี้ CPN จะฟื้นฟูในเชิงธุรกิจได้อย่างไรบ้าง

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา