เทคโนโลยีการก่อสร้างด้วย Precast Concrete ฝ่าวิกฤตโควิด-19

โควิด -19 เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ธันวาคม พ.ศ. 2562 ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน เกือบ 2 ปีแล้วที่ยังไม่สามารถควบคุมการระบาดได้ และยังไม่เห็นว่าจุดจบจะอยู่ที่ตรงไหน ทำให้อสังหาริมทรัพย์ไทย อยู่ในภาวะชะลอตัว ผู้ประกอบการหลายรายมีสต็อกคงค้างอยู่เต็มมือโดยเฉพาะสต็อกห้องชุดหรือคอนโดมิเนียม การเปิดโครงการใหม่ก็เป็นไปได้ยากขึ้น ซึ่งถ้าจะอยู่รอดภายใต้สถานการณ์นี้ ผู้ประกอบการต้องปรับตัวรอบด้าน เร่งระบายสต็อก บริหารจัดการสภาพคล่องและกระแสเงินสด ตัดลดต้นทุนในส่วนที่ไม่กระทบต่อการสร้างรายได้ในอนาคต

cpanel

และในสถานการณ์นี้ ยังมีข้อกฎหมายที่กำหนดจำนวนแรงงาน แบ่งกลุ่มแรงงานในหน่วยงานก่อสร้าง ตามแนวทางการควบคุมโรค (Bubble and Seal) รวมไปถึงนโยบายให้มีการดูแลรักษาแรงงานในพื้นที่ก่อสร้าง (Isolation Camp) ทำให้ต้นทุนการทำงานที่หน่วยงานสูงขึ้น  ยิ่งเป็นความจำเป็นให้มีการลดคนงานหน้างาน ปัจจุบันจึงมีปัญหาการขาดแคลนแรงงานมากขึ้น 

แต่รู้หรือไม่ว่าแค่เปลี่ยนวัสดุก่อสร้าง ก็จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ ด้วยแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป หรือ Precast Concrete ที่ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยในประเทศไทย มีผู้ผลิตรายเล็กจนถึงรายใหญ่ ทั้งแบบ Manual โดยการใช้แรงงานหล่อคอนกรีต และแบบ Automatic ที่ใช้เครื่องจักรหุ่นยนต์

ไม่เพียงแค่นั้นหากเป็น Precast Concrete ของ CPANEL จะสามารถลดต้นทุนแรงงานประมาณ 50% ลดระยะเวลาและขั้นตอนในการก่อสร้าง (รวมงาน Finishing) ประมาณ 30% ส่งผลให้ต้นทุนรวมของการก่อสร้างลดลง 15% ซึ่งเทรนด์ของโครงการก่อสร้างในปัจจุบันที่มีลักษณะขายก่อนสร้างทีหลัง ทำให้ผู้ประกอบการที่ยังมีการลงทุนในโครงการต่างๆ ต้องการความรวดเร็ว เพื่อให้มีเวลาทำการตลาดมากขึ้น และรับรู้รายได้เร็ว รวมถึงส่งมอบงานให้กับลูกค้าได้ทันเวลาและเป็นการลดความเสี่ยงของผู้ประกอบการในการสต็อกสินค้า อีกทั้งสามารถรักษา เงินทุนหมุนเวียน (Working Cap) ในการดำเนินงานได้

บริษัท ซีแพนเนล จำกัด (มหาชน) หรือ CPANEL ประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป (Precast Concrete) ด้วยระบบอัตโนมัติ (Fully Automated Precast) กระบวนการผลิตควบคุมโดยหุ่นยนต์และระบบคอมพิวเตอร์ทำให้มีคุณภาพและความแม่นยำสูงมากกว่าการผลิตแบบ Manual Precast และสามารถปรับการผลิตให้ผลิตสินค้าตามแผนงานของลูกค้าแต่ละเจ้าได้ทันที โดยการนำ Software ต่างๆ ที่ทำงานเชื่อมโยงกันและบริหารงานก่อสร้างบนระบบ Building Information Modeling หรือ BIM ตั้งแต่การออกแบบ ควบคุมการผลิต การทำงานหน้างาน และการจัดทำรายงานเอกสารเข้าด้วยกันอย่างบูรณาการ จึงมีความแตกต่างและได้เปรียบกว่า

CPANEL สามารถถอดแบบและเสนอราคาได้ภายใน 15 วันนับจากวันที่ได้รับแบบจากลูกค้า นำส่งผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูปเพื่อประกอบบ้านหลังแรกได้ภายใน 15 วันและบ้านหลังถัดไปได้ประมาณ 7 วันนับจากวันที่ลูกค้ายืนยันแบบ .

CPANEL จึงได้รับความนิยมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์และผู้รับเหมา ในการนำ Precast Concrete ไปใช้สำหรับโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัย ทั้งแนวราบ แนวสูง ส่งผลให้การใช้ Precast Concrete มีแนวโน้มความต้องการเพิ่มขึ้นในอนาคต

เพื่อรองรับการเติบโต CPANEL จึงเตรียมจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ หมวดอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON) ระดมทุนก่อสร้างโรงงานแห่งที่ 2 ด้วยระบบการผลิต Fully Automated เพิ่มกำลังการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการในอนาคต ที่คาดการณ์ว่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัยแนวราบที่ก่อสร้างโดย Precast ใน 5 ปีข้างหน้า จะมีอัตราการทดแทนเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 3% ต่อปี นอกจากนี้ บริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยี และควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อขยายฐานประเภทงานก่อสร้างได้อย่างครอบคลุม ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด

#CPANEL # PrecastConcrete

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา