CPAC Green Solution ก่อสร้างครบวงจรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ล้ำสมัย เปลี่ยนสู่สิ่งใหม่ เพื่อสิ่งแวดล้อม

สำหรับวิศวกร สถาปนิก ผู้รับเหมาก่อสร้าง หรือแม้แต่เจ้าของบ้าน ก่อนที่จะลงทุนลงแรงทำการก่อสร้างต้องศึกษาหาความรู้ในทุกเรื่องอย่างรอบด้าน ยิ่งทุกวันนี้เทคโนโลยีและนวัตกรรมพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว ช่วยให้การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ทำได้สะดวกและง่ายกว่าเดิม

cpac green solution

วิศวกร-สถาปนิก สร้างสรรค์ผลงานได้ดีขึ้นกว่าเดิม ผู้รับเหมา ทำงานได้สะดวกและรวดเร็ว ส่วนเจ้าของบ้านก็ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการ ซึ่งโจทย์ทั้งหมดนี้ CPAC Green Solution สามารถตอบได้อย่างครบถ้วนด้วย โซลูชันด้านงานก่อสร้างแบบครบวงจร ที่พร้อมเป็นทางออกสำหรับทุกงานก่อสร้าง ด้วยการเป็น System Integrator นำเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมก่อสร้าง (Digital & Construction Technology) มาใช้ในระบบการทำงาน ตั้งแต่การออกแบบ ก่อสร้างและดูแลหลังก่อสร้าง

เพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนขึ้น CPAC Green Solution ได้เปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาใหม่ Time to Change to CPAC Green Solution เพื่อตอกย้ำให้เห็นถึงการเป็นโซลูชันด้านงานก่อสร้างแบบครบวงจรตัวจริง

ภาพยนตร์โฆษณา 1 นาที แต่สามารถอธิบายความได้อย่างชัดเจนว่า เทคโนโลยีและนวัตกรรมยุคใหม่ทำให้การทำงานก่อสร้างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำงานได้สะดวก และที่สำคัญคือ สร้างสิ่งที่อยู่ในจินตนาการให้เป็นจริงได้ ซึ่ง CPAC Green Solution มีโซลูชันที่น่าสนใจ อาทิ

cpac green solution

CPAC Drone Solution

การก่อสร้างยุคใหม่ นวัตกรรมโดรนเข้ามามีบทบาทมากขึ้น เรียกว่าตั้งแต่งานสำรวจก่อนเริ่มต้น การติดตามผล ดูแลการทำงาน ไปจนถึงงานซ่อมแซม ซ่อมบำรุง ตรวจสอบความผิดปกติ ทุกขั้นตอนสามารถใช้โดรนเข้าไปทำงานสำรวจแทนคน ทำให้เห็นภาพกว้างของพื้นที่ทั้งหมด หรือพื้นที่ที่ยากจะเข้าถึง รวมถึงพื้นที่เสี่ยงอันตราย ด้วย Smart Technology for safety in Hazard Area

cpac green solution

นวัตกรรมโดนนี้ ยังมาพร้อมกับเซนเซอร์รอบทิศทาง และเกราะป้องกันการกระแทก การชนกับสิ่งกีดขวาง มีระบบนำทางตรวจสอบ ช่วยอำนวยความสะดวก เพิ่มความปลอดภัย และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานก่อสร้างได้เป็นอย่างดี

cpac green solution

CPAC BIM

การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล Digital Construction ออกแบบก่อสร้างสามารถทำได้จริงแล้ว ทำให้เห็นรายละเอียดต่างๆ ได้ชัดเจนขึ้นกว่าเดิม ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการก่อสร้าง ใช้บริหารโครงการ ติดตามและควบคุมงานก่อสร้างแต่ละโครงการเทียบกับแผน ช่วยลด Waste ทั้งด้านเวลา แรงงาน และเศษวัสดุ ระหว่างการก่อสร้างได้ 5-15% เท่ากับควบคุมต้นทุนการผลิตได้เป็นอย่างดี ขึ้นอยู่กับแต่ละประเภทของโครงการ และลดความผิดพลาดในงานก่อสร้าง (Reject หรือ Rework)

cpac green solution

CPAC LOW RISE BUILDING SOLUTION

การสร้างอาคารสำเร็จรูปด้วยระบบพรีแคส ช่วยทำให้ทำงานได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ ควบคุมคุณภาพได้มาตรฐน ก่อสร้างด้วยชิ้นส่วนโครงสร้างคอนกรีตสำเร็จรูป ทั้งผนัง พื้น บันไดและคาน ที่ผลิตสำเร็จจากโรงงาน มีความแข็งแรงทนทานพร้อมนำไปติดตั้งที่หน้างานได้ทันที ที่สำคัญช่วยลดเศษวัสดุหน้างาน ลดขยะและเศษวัสดุเหลือใช้ ดูแลครบตั้งแต่การออกแบบงานก่อสร้าง จนถึงงาน สถาปัตย์ด้วยทีมงานมืออาชีพ

cpac green solution

CPAC 3D PRINTING SOLUTION

จินตนาการจะกลายเป็นจริงได้ง่ายขึ้นกว่าเดิม ด้วยนวัตกรรมก่อสร้าง 3 มิติโดยการใช้เทคโนโลยี 3D Concrete Printing ซึ่งเป็นการนำเครื่องพิมพ์แบบ 3 มิติ ขนาดใหญ่ ขึ้นรูปด้วยปูนซีเมนต์ที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะ จากเอสซีจี เพื่อขึ้นรูปผนังอาคาร หรือชิ้นส่วนของอาคาร ตลอดจนชิ้นงานสำหรับตกแต่ง โดยสามารถทำการพิมพ์ขึ้นรูปทั้งแบบในพื้นที่ก่อสร้างเลย (on-site) และแบบผลิตจากโรงงาน (off-site) Freeform ด้วยการออกแบบเส้นสายความโค้งอย่างเป็นอิสระ หรือ Parametric Design ที่มีจุดเด่นตรงที่รูปฟอร์มอันเป็นเอกลักษณ์, Lead Trend รูปแบบทันสมัย ไม่ซ้ำใคร, Speed ก่อสร้างได้เร็วขึ้น 30% ในส่วนของการก่อสร้างผนัง, Manpower ใช้แรงงานน้อยลง 50% โดยการใช้เครื่องจักรเข้ามาช่วย

cpac green solution

ล้ำ เปลี่ยน (รักษ์)โลก ต้องมาครบ

CPAC Green Solution เดินหน้าอย่างต่อเนื่อง โดยต้องการสร้างการรับรู้และความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับวงการก่อสร้างในประเทศ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมสมัยใหม่ โดยยังเน้นใน 3 สำคัญ คือ

  • ล้ำ นั่นคือ มีความทันสมัยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรมการก่อสร้าง เข้ามาใช้ในทุกกระบวนการก่อสร้าง เพื่อ Turn Waste to Value เปลี่ยนสิ่งไร้ค่าให้กลายเป็นล้ำค่า
  • เปลี่ยน การทำงานก่อสร้างแบบเดิมๆ ที่ไม่ตอบโจทย์จะต้องหมดไป และแทนที่ด้วยประสิทธิภาพ ความสะดวกรวดเร็ว แม่นยำ และตรงกับความต้องการของลูกค้า
  • (รักษ์)โลก โซลูชันนี้คือ CPAC Green Solution ชัดเจนว่าทุกขั้นตอนต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดการสูญเสีย ลดเศษวัสดุเหลือใช้ ลดขยะและลดมลพิษที่อาจเกิดขึ้นด้วย

cpac green solution

สร้าง Ecosystem เพื่อการเติบโตไปพร้อมกัน

สิ่งหนึ่งที่ CPAC Green Solution เน้นย้ำมาโดยตลอดคือ การสร้าง Ecosystem เพื่อให้เกิดความร่วมมือกับพันธมิตรที่มีความชำนาญในวงการก่อสร้าง เพื่อช่วยสนับสนุนกันและกัน ยกระดับความสามารถ เพิ่มศักยภาพด้านการก่อสร้าง พัฒนาผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้าง การจัดการอย่างเป็นระบบ สร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่

ทั้งหมดเพื่อนำไปสู่ End to End Service Solution ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้ครบจบในที่เดียว ตั้งแต่การออกแบบ การก่อสร้าง การดูแลหลังก่อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ลดปัญหาที่อาจเกิดและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี ลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

cpac green solution

สรุป CPAC Green Solution โซลูชันสำหรับการก่อสร้างครบวงจรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ถ้านึกถึงโซลูชันการก่อสร้างครบวงจร ที่มีเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมยุคใหม่ ต้องนึกถึง CPAC Green Solution นอกจากจะมีโซลูชันตั้งแต่การออกแบบ การก่อสร้าง และการดูแลหลังการก่อสร้าง ยังให้ความสำคัญกับเรื่องของสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีผลต่อการใช้ชีวิตต่อไปในอนาคตของทุกคน

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:
CPAC Contact Center: 02-555-5555 
หรือ CPAC Solution Center (CSC) 23 สาขา
และ www.cpac.co.th

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา