รถโม่พลังงานไฟฟ้าคันแรกของไทย จาก CPAC ขนส่งคอนกรีตด้วยพลังงานสะอาด

เรื่องรักษ์โลกรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นประเด็นที่หลายองค์กรให้ความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ ด้วยแนวคิดที่ว่า ถ้าผู้บริโภค สังคม หรือสิ่งแวดล้อมไม่ดีขึ้น องค์กรธุรกิจก็ไม่สามารถอยู่รอดและเติบโตได้เช่นกัน ดังนั้น CPAC จึงนำนวัตกรรมรถโม่พลังงานไฟฟ้าคันแรกของไทยมาใช้งาน เข้าสู่การเป็น Green Construction ส่งมอบคอนกรีตด้วยพลังงานสะอาด

cpac

รถโม่คอนกรีต เป็นรถในธุรกิจก่อสร้างที่รู้จักกันดี แต่ความพิเศษของ CPAC คือทำรถโม่พลังงานไฟฟ้า (EV Mixer Truck) มาใช้เพื่อขนส่งคอนกรีต ช่วยลดมลพิษและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หากเทียบกับรถโม่ที่ขับเคลื่อนด้วยน้ำมันดีเซล สามารถลดปริมาณฝุ่น PM2.5 และ PM10 ลงได้ 45 กรัมต่อการขนส่ง 1 เที่ยว ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG) กลุ่มก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์​ (CO2) ได้ 26.5 ตัน/ปี/คัน เทียบได้กับการปลูกต้นไม้เพิ่มขึ้น 2,800 ต้น/ปี/คัน

ชนะ ภูมี Vice President-Cement and Construction Solution Business และกรรมการบริหาร CPAC ในธุรกิจซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี บอกว่า ความตั้งใจของ CPAC และ เอสซีจี คือต้องการช่วยรักษาและดูแลสิ่งแวดล้อม ลดผลกระทบจากฝุ่น PM2.5 รวมถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมอื่นๆ เช่น ภาวะโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

cpac

ดังนั้น จึงนำแนวคิดการขนส่งสีเขียว (Green Fleet) โดยการนำรถโม่พลังงานไฟฟ้ามาใช้ในการจัดส่งคอนกรีต เริ่มในโครงการ One Bangkok ซึ่งเป็นเมกะโปรเจคกลางเมืองกรุงเทพเป็นแห่งแรก ก่อนจะขยายผลไปเมืองอื่นๆ เช่น เชียงใหม่ ขอนแก่น ภูเก็ต

“นี่คือแนวคิด Green Fleet แล้วยังมีเรื่อง Green Product ซึ่งทาง CPAC พัฒนาออกมาอีกหลายผลิตภัณฑ์ เช่น คอนกรีตรักษ์โลก ที่นำเถ้าลอย (PFA) มาใช้ทดแทนปูนซีเมนต์ การนำปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ที่มีส่วนช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มาใช้เป็นส่วนผสมในคอนกรีต เป็นต้น”

สำหรับในอนาคต CPAC มีแผนพัฒนาโรงงานสีเขียว (Green Batching Plant) นำพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์มาใช้ในโรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ เพื่อตอกย้ำแนวคิด Green Construction อย่างเต็มรูปแบบ

cpac

แนวทางการทำธุรกิจของบริษัทในกลุ่ม Cement and Construction Solution Business จะเน้นความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นหลักตลอด Value Chain เริ่มตั้งแต่โรงงานผลิตปูนซีเมนต์ ที่นำลมร้อนเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตมาผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้ภายในโรงงาน (Waste Heat Power Generator) การใช้รถโฟล์คไฟฟ้าสำหรับขนส่งภายในโรงงาน และการพัฒนาปูนซีเมนต์ที่ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เช่น ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก มาใช้ทดแทนปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เป็นต้น

แนวทางการทำธุรกิจแบบ Green Construction เป็นสิ่งที่เน้นย้ำให้เห็นว่า CPAC ไม่ได้มุ่งเน้นสร้างการเติบโตทางธุรกิจเพียงอย่างเดียว แต่มุ่งหวังให้การก่อสร้างของประเทศเกิดการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนในสังคมไปพร้อมกับสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้นอย่างยั่นยืน

cpac

หากสนใจข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อ CPAC Contact Center โทร 02-555-5555 หรือเว็บไซต์ https://web.cpac.co.th/th/home

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา