ชวนไปดูงาน CP Seeding the Future เมล็ดพันธ์ุเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน ใต้ร่มพระบารมี

เมื่อความยั่งยืนกับการทำธุรกิจ Sustainability & Business คือโลกใบเดียวกัน และกำลังทวีความสำคัญมากขึ้นทุกขณะ ปฏิเสธไม่ได้ว่าการทำธุรกิจจะมีความยั่งยืนได้นั้นต้องอาศัยการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อสร้างสรรค์ธุรกิจให้เติบโตและมั่นคงได้ในระยะยาวโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เป็นธุรกิจที่สร้างความยั่งยืนให้ทั้งสังคมตลอดห่วงโซ่อุปทาน

บริษัทในเครือ CP มีแนวคิดการทำธุรกิจที่เน้นความยั่งยืน บนหลักการ 3 ประโยชน์ คือ ประโยชน์เพื่อประเทศชาติ ประชาชน แล้วจึงเป็นประโยชน์ต่อพนักงานตลอดจนองค์กร เฉกเช่นการสร้างนวัตกรรมด้านอาหาร และการเกษตร คือหนึ่งในความยั่งยืนสำคัญของ CP ที่จะมาช่วยสร้างรายได้ และพัฒนาวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยให้ดีขึ้น

บนความหลากหลายของธุรกิจของเครือ CP ที่ดำเนินไปบนเส้นทางการสร้างความยั่งยืนนั้น ถูกนำมาฉายให้เห็นภาพชัดเจนผ่านนิทรรศการ CP Seeding the Future เมล็ดพันธ์ุเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน ใต้ร่มพระบารมี ภายในงานกิจกรรมจิตอาสา ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี…เราสร้างไปด้วยกัน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-31 กรกฎาคม 2563 ณ ท้องสนามหลวง

งานนิทรรศการครั้งนี้ได้พาเราไปสัมผัสเรื่องราวความยั่งยืนและนวัตกรรมในการทำธุรกิจที่น่าสนใจของ CP โดยจัดขึ้นในรูปแบบ “นิทรรศการมีชีวิต” หรือ Life Exibition ประกอบด้วย

โซนที่ 1 Future Food นวัตกรรมอาหารและการเกษตร

Bio Technology RD Center ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหาร ของบริษัทเจริญโภคภัณฑ์จำกัด (มหาชน) หรือ CPF แสดงนวัตกรรมด้านอาหารของ CPF เพื่อพัฒนาอาหารที่ดีต่อสุขภาพ วิเคราะห์วัตุดิบและโภชนาการในเชิงลึก คิดค้นสูตรอาหารที่เหมาะสมกับผู้บริโภคแต่ละกลุ่ม รวมถึงต้องมีการพัฒนากระบวนการผลิตในเชิงอุตสาหกรรมให้มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพดีอย่างสม่ำเสมอ

Innovative Agriculture ของบริษัท เจียไต๋ จำกัด จำลองโรงเรือนการเกษตรอัจฉริยะ Smart Greenhouse มีการนำเอาเทคโนโลยี IOT เข้ามาใช้เพื่อช่วยควบคุมระบบน้ำ ไฟ แสงสว่าง การเปิดปิดหลังคา เพื่อระบายอากาศและความร้อนภายในโรงเรือนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยประหยัดต้นทุนค่าน้ำ และค่าไฟ ทำให้ได้เกษตรกรได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดีมากขึ้น ช่วยยกระดับชีวิตของคนอย่างยั่งยืน

โซนที่ 2 Future Living นวัตกรรมการใช้ชีวิตสู่อนาคตวิถีใหม่

ในโซนที่ 2 นี้จะจัดแสดงเกี่ยวกับนวัตกรรมด้านการใช้ชีวิต รวมถึงสุขภาพ เพื่อตอบสนองต่อชีวิตวิถีใหม่ในอนาคต โดยมีบูธกิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่

Reforested Coffee กาแฟสร้างป่า พลิกฟื้นผืนป่าต้นน้ำ บ้านสบขุ่น จังหวัดน่าน โดย ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บ้านสบขุ่นโมเดล ปลูกต้นกาแฟบนที่ดินภูเขาหัวโล้น พร้อมรับซื้อเมล็ดกาแฟที่ชาวบ้านปลูก เพื่อสร้างรายได้ให้กับชาวบ้าน

Wellness Solution นวัตกรรมด้านสุขภาพ DNA Test Mine Gene โดย ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)  วิเคราะห์ DNA เพื่อเข้าใจสุขภาพ ปรับสัดส่วนการทานอาหาร การออกกำลังกาย และใช้ชีวิตประจำวันให้เหมาะกับร่างกายของแต่ละคน เพื่อลดความเสี่ยงด้านสุขภาพของคนไทย

Connect & Care Tech โดย True 5G หุ่นยนต์อัจฉริยะ เทคโนโลยีที่จะช่วยในการใช้ชีวิตวิถีใหม่ในโลกอนาคต อำนวยความสะดวกและช่วยเหลือการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ สามารถวัดอุณหภูมิร่างกาย ช่วยคัดกรองความเสี่ยงของโรคโควิด-19 ได้

TrueID แอปพลิเคชันที่รวบรวมข่าวสาร ความบันเทิงรูปแบบใหม่ ตอบสนอง Lifestyle อนาคต ทำได้ทั้งการดูฟรีทีวี ดูภาพยนตร์ การ์ตูน ไทย ต่างประเทศ ซีรีส์ ดูกีฬา ฟังเพลง บนอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ หรือจะแชร์ขึ้นจอใหญ่ๆ ผ่าน Chromecast ก็ได้

ในงานนิทรรศการครั้งนี้ นอกจากการฉายภาพให้เห็นถึงความยั่งยืนผ่านนวัตกรรมที่ช่วยทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยดีขึ้นแล้ว CP ยังได้จัดกิจกรรมแจกหน้ากากอนามัยจากโครงการหน้ากากอนามัยฟรีแก่บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาล และประชาชนทั่วไป ให้กับประชาชนที่มาร่วมงานนิทรรศการครั้งนี้ด้วย

หน้ากากอนามัยนี้ผลิตจากโรงงานที่ CP สร้างขึ้นอย่างเร่งด่วนใช้เวลาเพียง 5 สัปดาห์ ด้วยเงินลงทุน 100 ล้านบาท เพื่อบรรเทาสถานการณ์การขาดแคลนหน้ากากอนามัยที่ใช้ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยจนถึงปัจจุบันได้แจกจ่ายหน้ากากอนามัยผ่านโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ไปยังโรงพยาบาลและสถานพยาบาลรัฐทั่วประเทศ รวมถึงแจกจ่ายแก่กลุ่มผู้เปราะบางและประชาชนทั่วไปที่เข้าไม่ถึงหน้ากากอนามัยผ่านองค์กรการกุศลและมูลนิธิต่างๆ รวมแล้ว 961 แห่ง คิดเป็นจำนวน 7,302,000 ชิ้น (ยอด ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2563 ข้อมูลจาก cpmaskforall.com)

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา