ซีพีก็ไปเวียดนาม! ล่าสุดตั้งโรงงานแปรรูปไก่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนที่เวียดนาม ไม่ใช่ไทย

ซีพีมีโรงงานแปรรูปเนื้อไก่ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งอยู่ที่เวียดนาม กำลังเดินหน้าส่งออกเนื้อไก่ไปยังญี่ปุ่น โรงงานนี้ตั้งอยู่ที่จังหวัดบิ่ญเฟื้อก (Binh Phuoc) ใช้เงินลงทุนเริ่มต้นที่ 250 ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 9,500 ล้านบาท

Vietnam

โรงงานนี้มีกำลังผลิตถึง 5,000 ตันต่อเดือน มีแรงงานราว 2,500 คนและกำลังจะขยายเพิ่มตามกำลังการผลิต

โรงงานแปรรูปเนื้อไก่ที่เวียดนามแห่งนี้มีความสำคัญต่อซีพีอย่างไร?

  • โรงงานนี้มีขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
  • ซีพีตั้งใจจะใช้โรงงานนี้เพื่อส่งออกไปอีกกว่า 10 ประเทศ
  • สัดส่วนที่ส่งออกไก่ไปยังญี่ปุ่นคือ 60%
  • โรงงานมีแหล่งซัพพลายทั้งในฮ่องกงและตลาดภายในประเทศเรียบร้อยแล้ว ตั้งเป้าผลิตให้เต็มศักยภาพในปี 2026

แม้ซีพีจะมีโรงงานผลิตไก่ในไทยแล้วก็ตาม แต่โรงงานในเวียดนามจะทำให้บริษัทสามารถลดต้นทุนในการส่งออกไปญี่ปุ่นได้ราว 10% ค่าแรงของคนเวียดนามต่ำกว่าค่าแรงของคนไทย อีกทั้งบรรยากาศในฮานอยก็ต่างกับกรุงเทพฯ เนื่องจากมีภาษีต่ำ โดยภาษีที่ต่ำนี้ก็เนื่องมาจากเป็นชาติสมาชิกที่ทำความตกลงทางการค้า CPTPP ร่วมกัน

ที่มา – Nikkei

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา