นิทรรศการ CP Group Seeding the Future เมล็ดพันธ์ุเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน ใต้ร่มพระบารมี

ชวนไปดูนวัตกรรมและความยั่งยืนในการทำธุรกิจของเครือ CP ในนิทรรศการ CP Group Seeding the Future เมล็ดพันธ์ุเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน ใต้ร่มพระบารมี

ที่ CP สร้างนวัตกรรมทั้งด้านอาหาร การเกษตร และการใช้ชีวิต เพื่อพัฒนาวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ และสร้างรายได้ที่ดีให้กับคนไทยอย่างยั่งยืนในอนาคต ในงานกิจกรรมจิตอาสา ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี เราสร้างไปด้วยกัน

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา