เจ้าสัวธนินท์ แนะ เกษตรกรไทยปลูก “ผลไม้” ขุมทรัพย์การส่งออกของประเทศไทย

เครือเจริญโภคภัณฑ์ หรือ CP เป็นที่รู้กันว่าคือผู้ยิ่งใหญ่ในธุรกิจอาหาร หมู ไก่ กุ้ง ส่งออกไปขายเป็นร้อยประเทศ และขยายธุรกิจไปกว่า 20 ประเทศทั่วโลก คำถามที่สำคัญคือ CP จะขยายธุรกิจอะไรอีกเพื่อทำตลาดให้มากขึ้น ซึ่ง ธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส ของ CP ได้ให้สัมภาษณ์ได้อย่างน่าสนใจว่า “ผลไม้” คือขุมทรัพย์ที่ยิ่งใหญ่ของไทย

ทุเรียน มังคุด มะม่วง คือ ขุมทรัพย์

ธนินท์ บอกว่า ประเทศไทยมองข้ามผลไม้ซึ่งเป็นผลิตผลที่พิเศษมาก หลายประเทศทั่วโลกปลูกแบบไทยไม่ได้ ราชาอันดับหนึ่งคือ ทุเรียน ราชินีคือ มังคุด หรือแม้แต่ มะม่วง ก็เป็นขุมทรัพย์สำคัญที่ตลาดต่างประเทศต้องการมาก และตอนนี้ CP ก็เริ่มทดลองปลูกผลไม้บางชนิด เช่น ทุเรียน, มะม่วง แต่ยังไม่ประสบความสำเร็จ

ปัจจัยสำคัญในการปลูกผลไม้ ตามความเห็นของ ธนินท์ คือ ต้องคัดเลือกพันธุ์ที่ดี มีน้ำเพียงพอให้พืช และต้องระวังป้องกันแมลงศัตรูของผลไม้ นี่คือสิ่งที่รัฐบาลต้องทุ่มงบประมาณเข้ามาสนับสนุน ส่งเสริมให้เกษตรกรไทยในแต่ละพื้นที่ปลูกผลไม้ที่เหมาะสม สร้างโอกาสในการส่งออกไปทำตลาด

“คนไทยกินทุเรียนน้อยกว่าคนมาเลเซีย 10 เท่า ตอนนี้คนจีนเพิ่งเริ่มกินทุเรียนและกินมากขึ้นเรื่อยๆ ถ้าคนจีนกินทุเรียนเท่ากับคนมาเลเซีย หรือ สิงคโปร์ ทุเรียนจะกลายเป็นตลาดขนาดใหญ่จนผลิตกันไม่ทันแน่นอน”

แนะรัฐบาลทุ่มงบประมาณหนุนเกษตรกรปลูกผลไม้

รัฐบาลและเกษตรกรต้องเรียนรู้ว่า พื้นที่ไหนเหมาะกับการปลูกผลไม้อะไร เช่น 3 จังหวัดภาคใต้ ผลิตทุเรียนได้อร่อยมาก แต่ถ้าที่นนทบุรี ต้องทุเรียนก้านยาว ถือว่าสุดยอด ขายได้ลูกเป็นหมื่นเป็นแสน ดังนั้น ต้องเลิกปลูกพืชชนิดอื่น แล้วกลับมาปลูกทุเรียนก้านยาวแทน

โจทย์ของรัฐบาลคือ ต้องทุ่มเท ส่งเสริม สนับสนุนให้คนรุ่นใหม่ทำการเกษตรด้วยเทคโนโลยี ต้องใช้เวลาอีก 3 ปีในการเปลี่ยนผ่านจากปัจจุบัน ซึ่งรัฐบาลอาจช่วยด้วยเงินกู้ไม่มีดอกเบี้ยให้สามารถอยู่รอด จัดหาเทคโนโลยีขั้นสูงให้ ต้องเลิกขายแรงงานราคาถูก เลิกผันตัวเองไปเป็นแรงงานาแบบเดิมๆ

ภาพจาก Shutterstock

เน้นผลิตข้าวคุณภาพ มากกว่าปริมาณ

ธนินท์ บอกว่า แนวทางต่อไปของประเทศไทยที่รัฐบาลต้องเน้นมากๆ ไม่ใช่การขายข้าวราคาถูก ไม่ใช่เร่งผลิตเพื่อส่งออกเพื่อเป็นอันดับ 1 ด้านปริมาณ สังเกตได้ว่าตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมา ยิ่งชาวนาปลูกข้าวขายมากๆ ยิ่งจนลง กำไรน้อย หนี้สินเพิ่มขึ้น

คนไทยเคยภูมิใจกับการส่งออกข้าวอันดับ 1 แต่นั่นคืออดีตไปแล้ว ตอนนี้ จีน อินเดีย พม่า เวียดนาม ปลูกข้าวได้มากที่สุด แต่อาจจะเน้นบริโภคภายในประเทศ ถ้าไทยจะแข่งเพื่อเป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับ 1 อีก รายได้น้อยกำไรน้อย ชาวนาชาวสวนไม่มีทางรวย ดังนั้น ต้องผลิตข้าวคุณภาพดี ที่ตลาดต้องการแล้วส่งออก รวมถึงสินค้าเกษตรที่โลกต้องการ เช่น ผลไม้ และต้องสร้างให้มีมูลค่าสูงด้วย

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา