มาแล้ว! หุ้นกู้ซีพี แอ็กซ์ตร้า “CP AXTRA” เสนอขาย 8, 10-12 กันยายน 66 นี้

หุ้นกู้ซีพี แอ็กซ์ตร้า มาแล้ว!

หุ้นกู้ซีพี แอ็กซ์ตร้า หรือ CP AXTRA เริ่มเสนอขายครั้งที่ 1/2566 วันที่ 8 และ 11-12 กันยายน 2566 นี้ หุ้นกู้นี้เป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

makro x lotus's, CP Axtra
makro x lotus’s, CP Axtra

หุ้นกู้นี้ ผู้ออกหุ้นกู้ก็คือบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจภายใต้ชื่อแม็คโครและธุรกิจค้าปลีก เสนอขายหุ้นกู้ระยะยาว แบ่งเป็น 4 ชุดด้วยกัน ดังนี้

หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี 6 เดือน

ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2568 อัตราดอกเบี้ย 3.04% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน ไม่มีกำหนดไถ่ถอนก่อนกำหนด มูลค่าการเสนอขายรวมไม่เกิน 10,000 ล้านบาท

อันดับความน่าเชื่อถือ A+ จัดอันดับโดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อ 5 กรกฎาคม 2566 วันออกหุ้นกู้ 13 กันยายน 2566 วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ 13 มีนาคม 2568

หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี

ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2569 อัตราดอกเบี้ย 3.20% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน ไม่มีการไถ่ถอนก่อนกำหนด มูลค่าการเสนขายรวมไม่เกิน 3,000 ล้านบาท

อันดับความน่าเชื่อถือ A+ จัดอันดับโดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อ 5 กรกฎาคม 2566 วันออกหุ้นกู้ 13 กันยายน 2566 วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ 13 กันยายน 2569

หุ้นกู้ชุดที่ 3 อายุ 5 ปี

ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2571 อัตราดอกเบี้ย 3.55% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน ไม่มีการไถ่ถอนก่อนกำหนด มูลค่าการเสนอขายไม่เกิน 1,000 ล้านบาท

อันดับความน่าเชื่อถือ A+ จัดอันดับโดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อ 5 กรกฎาคม 2566 วันออกหุ้นกู้ 13 กันยายน 2566 วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ 13 กันยายน 2571

หุ้นกู้ชุดที่ 4 อายุ 7 ปี

ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2573 อัตราดอกเบี้ย 3.80% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน ไม่มีการไถ่ถอนก่อนกำหนด มูลค่าการเสนอขายไม่เกิน 1,000 ล้านบาท

อันดับความน่าเชื่อถือ A+ จัดอันดับโดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อ 5 กรกฎาคม 2566 วันออกหุ้นกู้ 13 กันยายน 2566 วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ 13 กันยายน 2573

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ คือธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) วัตถุประสงค์การใช้เงินเพื่อ ชำระคืนหนี้ตามตั๋วแลกเงินและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและ/หรือ ผู้แทนหุ้นผู้ถือหุ้นกู้ (ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)) ภายในไตรมาส 4 ปี ปี 2566 และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ภายในปี 2567

เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป (ให้บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันจองซื้อในฐานะผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้น) ผู้จัดการจัดจำหน่ายหุ้นกู้คือ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารซีไอเอ็มบี, ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารยูโอบี, บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร, รวมทั้งบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย, บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์, ธนาคารเกียรตินาคินภัทร

การลงทุนมีความเสี่ยง* ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

ที่มา – Kasikorn Bank, SEC

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา