ซีพี แอ็กซ์ตร้า ชี้แจง หลังเจ้าหน้าที่ตรวจค้นการนำเข้าสุกรแช่แข็ง ยืนยันไม่เกี่ยวข้อง

บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) บริษัทขอแจ้งให้ทราบว่า ตามที่ข่าวปรากฏตามสื่อต่างๆ ว่าเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษเข้ามาตรวจค้นบริษัทฯ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าเนื้อสุกรแช่แข็งที่ผิดกฎหมาย ทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนต่อสาธารณชนและนักลงทุน

makro แม็คโคร

ด้วยเหตุดังกล่าวฯ บริษัทฯ ขอเรียนให้ข้อเท็จจริงว่า การเข้าตรวจค้นดังกล่าวเป็นขั้นตอนการให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ของเจ้าหน้าที่รัฐ โดยที่บริษัทฯ ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการนำเข้าเนื้อสุกรแช่แข็งที่ผิดกฎหมายและในการรับซื้อเนื้อสุกรของบริษัทฯ มีกระบวนการที่รัดกุมและมีการตรวจสอบเอกสารหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องทุกขั้นตอน
.
บริษัทฯ ขอยืนยันว่า สินค้าที่จำหน่ายในแม็คโครทุกสาขา มีคุณภาพ ได้มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่สนับสนุนการกระทำที่ผิดกฎหมาย ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล และยินดีให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการตรวจสอบอย่างเต็มที่ ทั้งนี้ รายการดังกล่าวมิได้มีผลกระทบต่อการดำเนินงานตามปกติของบริษัทฯ

ที่มา – SET 

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา