ซีพี ออลล์ ขายหุ้นกู้ครั้งที่ 2 อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.80% ต่อปี ซื้อได้ 2 ช่วง

ซีพี ออลล์ บริษัทผู้บริหารร้านเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ และผู้ถือหุ้นใหญ่ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) เสนอขายหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2565 อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.80% ต่อปี

CP All

เพื่อทดแทนหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท ครั้งที่ 1/2560 (หุ้นกู้ด้อยสิทธิ) ที่บริษัทจะใช้สิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดในวันที่ 22 สิงหาคมนี้ โดยเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นแก่ผู้ถือหุ้นกู้ด้อยสิทธิฯ ชุดเดิม ระหว่าง 1-3 สิงหาคม ผ่านสถาบันการเงิน 4 แห่ง ดังนี้ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และบริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร

สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปจองซื้อได้วันที่ 17-19 สิงหาคมนี้ ผ่านสถาบันการเงิน 5 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และบริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร อันดับความน่าเชื่อถือขององค์กรและหุ้นกู้ที่ A+ แนวโน้ม คงที่ จัดอันดับโดยทริสเรทติ้ง บริษัทฯ เพิ่มช่องทางการจองซื้อหุ้นกู้ผ่านแอปพลิเคชั่น TrueMoney Wallet ด้วย

บริษัทยังวางแผนเสนอขายหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันและมีผู้แทนถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 3/3565 แก่ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ในรุ่นอายุอื่นเพิ่มเติม โดยคาดว่าจะเสนอขายระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคมนี้พร้อมกัน

ซีพี ออลล์ ประกอบธุรกิจหลักคือบริหารร้านสะดวกซื้อภายใต้แบรนด์ “เซเว่น อีเลฟเว่น” ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 เปิดให้บริการแล้ว 13,253 สาขาทั่วประเทศ ปีนี้มีแผนจะเปิดเพิ่มอีก 700 สาขา

ที่มา – SCB, CP All

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา